Als u een lokale directory wilt maken, geeft u de gebruikerskenmerken op voor de directory, maakt u de directory en identificeert u deze met een identiteitsprovider.