Als u een herstelplan of geplande migratie van uw VMware Identity Manager-implementatie zo vlot mogelijk wilt uitvoeren, test u eerst het plan om te controleren of de virtual machines in de VMware Identity Manager-implementatie zoals verwacht naar de herstelsite worden hersteld. Voer na de geslaagde tests en vereiste opschoningsbewerkingen een herstelplan uit dat nodig is voor een geplande migratie of een gepland noodherstel.

U voltooit een testuitvoering van een herstelplan in een testnetwerk en een tijdelijke momentopname van gerepliceerde gegevens op de herstelsite. De test heeft geen permanente invloed op de beschermde site of de herstelsite.

U voltooit een echte uitvoering van een herstelplan op de productie-implementatie van VMware Identity Manager, die aanzienlijk van invloed is op beide sites.

Voorwaarden

Configureer Site Recovery Manager om uw VMware Identity Manager-implementatie te beschermen. De configuratie omvat het maken van een herstelplan.

Procedure

  • Volg de instructies in Beheer voor Site Recovery Manager over het testen en uitvoeren van herstelplannen.
    Bijvoorbeeld: voor Site Recovery Manager 8.2 raadpleegt u Beheer voor Site Recovery Manager 8.2.

Volgende stappen

Nadat u een herstelplan hebt uitgevoerd, moet u een failback uitvoeren voor een geplande migratie of gepland noodherstel. Zie Een failback uitvoeren na een noodherstel of geplande migratie.