Nadat u een herstelplan voor een geplande migratie of noodherstel van VMware Identity Manager hebt uitgevoerd, kunt u de site van voor het herstel herstellen door een failback uit te voeren.

Het uitvoeren van een geplande migratie of noodherstel van site A naar site B is een proces dat uit twee stappen bestaat: herstellen en opnieuw beschermen. Herstel resulteert in RTO-uitvaltijd (Recovery Time Objective). Na het herstel van site A naar site B worden de herstelde virtual machines op site B zonder bescherming uitgevoerd totdat u de bewerking voor opnieuw beschermen uitvoert.

Het opnieuw beschermen gebeurt parallel met VMware Identity Manager-services . Daarom ondervinden eindgebruikers geen verdere uitvaltijd tijdens het opnieuw beschermen.

Voorwaarden

  • U hebt een herstel uitgevoerd, als onderdeel van een geplande migratie of als onderdeel van een noodherstel.
  • De oorspronkelijke beschermde site, site A, is actief.
  • U hebt het opnieuw beschermen na het herstel niet uitgevoerd.
  • Als u een noodherstel hebt uitgevoerd, moet u een geplande migratie uitvoeren wanneer de hosts en gegevensopslagruimten op de oorspronkelijke beschermde site opnieuw actief zijn.

Procedure

  • Volg de instructies in Beheer voor Site Recovery Manager over het uitvoeren van een failback.
    Bijvoorbeeld: voor Site Recovery Manager 8.2 raadpleegt u Beheer voor Site Recovery Manager 8.2