Toen u de virtual appliance van VMware Identity Manager voor het eerst configureerde, hebt u wachtwoorden gemaakt voor de beheerdersgebruiker, de rootgebruiker en de ssh-gebruiker. U kunt deze wachtwoorden wijzigen op het tabblad Appliance-instellingen in de VMware Identity Manager-console.

Zorg dat u sterke wachtwoorden maakt. Sterke wachtwoorden moeten minstens acht tekens lang zijn en bestaan uit een combinatie van hoofdletters en kleine letters en minstens één cijfer of speciaal teken.

Procedure

  1. Klik in de VMware Identity Manager-console op de tab Appliance-instellingen.
  2. Klik op VA-configuratie > Configuratie beheren.
  3. Als u het beheerderswachtwoord wilt wijzigen, selecteert u Wachtwoord wijzigen. Als u de hoofd- of ssh-gebruikerswachtwoorden wijzigt, selecteert u Systeembeveiliging.
    Belangrijk: Het wachtwoord voor de beheerdersgebruiker moet minstens zes tekens lang zijn.
  4. Geef het nieuwe wachtwoord op.
  5. Klik op Opslaan.