Nadat de eerste configuratie van VMware Identity Manager is voltooid, kunt u naar de VMware Identity Manager-consolepagina's gaan om certificaten te installeren, wachtwoorden te beheren en logboekbestanden te downloaden. U kunt ook de database bijwerken, de Identity Manager FQDN wijzigen en een externe Syslog-server configureren.

De pagina's met configuratie-instellingen zijn beschikbaar op het tabblad Appliance-instellingen in de Identity Manager-console.

Naam van pagina Beschrijving van instelling
Databaseverbinding De instelling voor de databaseverbinding, intern of extern, is ingeschakeld. U kunt het type database wijzigen. Wanneer u Externe database selecteert, kunt u de URL van de externe database, de gebruikersnaam en het wachtwoord invoeren. Als u een externe database wilt instellen, raadpleegt u De database van VMware Identity Manager Service maken.
SSL-certificaten installeren Op de tabbladen van deze pagina kunt u een SSL-certificaat voor VMware Identity Manager installeren, het automatisch ondertekende rootcertificaat van VMware Identity Manager downloaden en vertrouwde rootcertificaten installeren. Bijvoorbeeld: als VMware Identity Manager achter een load balancer is geconfigureerd, kunt u het rootcertificaat van de load balancer installeren.
Opmerking: Het tabblad Passthrough-certificaat wordt alleen gebruikt als certificaatverificatie is geconfigureerd op de ingesloten connector in een DMZ-implementatiescenario. Zie VMware Identity Manager in de DMZ implementeren voor informatie.
Zie SSL-certificaten gebruiken.
Identity Manager FQDN U kunt op deze pagina de VMware Identity Manager FQDN bekijken of wijzigen. De VMware Identity Manager FQDN is de URL waarmee gebruikers toegang krijgen tot de service.
Syslog configureren Op deze pagina kunt u een externe syslog-server inschakelen. Logboeken van VMware Identity Manager worden naar deze externe server verzonden. Zie Een Syslog-server configureren.
Wachtwoord wijzigen Op deze pagina kunt u het beheerderswachtwoord van de VMware Identity Manager wijzigen.
Systeembeveiliging Op deze pagina kunt u het rootwachtwoord voor de VMware Identity Manager-appliance en het ssh-wachtwoord dat u gebruikt om u op afstand aan te melden, wijzigen.
Locaties van logboekbestanden U kunt de logboeken in een zip-bestand downloaden. Zie Logboekbestandsgegevens.

U kunt ook de connector-URL wijzigen. Zie De connector-URL aanpassen.