Wanneer de VMware Identity Manager-appliance is geïnstalleerd, wordt automatisch een standaard SSL-servercertificaat gegenereerd. U kunt dit zelfondertekende certificaat gebruiken voor algemene tests van uw implementatie. VMware raadt u sterk aan SSL-certificaten die zijn ondertekend door een openbare certificaatautoriteit (CA) aan te vragen en te installeren in uw productieomgeving.

Een certificaatautoriteit (CA) is een vertrouwde entiteit die de identiteit van het certificaat en de maker garandeert. Wanneer een certificaat is ondertekend door een vertrouwde CA, ontvangen gebruikers geen berichten meer waarin ze worden gevraagd het certificaat te controleren.

U kunt een ondertekend CA-certificaat installeren vanaf de pagina Appliance-instellingen > Configuratie beheren > SSL-certificaten installeren > Servercertificaten.

Als u VMware Identity Manager implementeert met het automatisch ondertekende SSL-certificaat, moet het CA-basiscertificaat beschikbaar zijn als vertrouwde CA voor alle clients die toegang hebben tot de VMware Identity Manager-service. De clients kunnen machines van eindgebruikers, load balancers, proxy's, enzovoort zijn. U kunt de root-CA downloaden van de pagina SSL-certificaten installeren > Servercertificaten.