U kunt de toewijzing van gebruikerskenmerken tussen de Workspace ONE UEM-directory en de Workspace ONE Access-directory configureren.

Op de pagina Gebruikerskenmerken van de pagina Instellingen in de Workspace ONE Access-console worden de standaarddirectorykenmerken vermeld die aan Workspace ONE UEM-directorykenmerken zijn toegewezen. Kenmerken die zijn vereist, zijn gemarkeerd met een asterisk. Gebruikers bij wie een vereist kenmerk in het profiel ontbreekt, worden niet met de Workspace ONE Access-service gesynchroniseerd.
Tabel 1. Standaardtoewijzing van Workspace ONE UEM-directorykenmerken
Naam van Workspace ONE Access-gebruikerskenmerk Standaardtoewijzing aan Workspace ONE UEM-gebruikerskenmerk
userPrincipalName userPrincipalName
distinguishedName distinguishedName
employeeID employeeID
domain Domein
disabled (externe gebruiker uitgeschakeld) uitgeschakeld
phone telephoneNumber
lastName achternaam*
firstName voornaam*
email E-mail*
userName gebruikersnaam*