Accounttoegang op directorybasis wordt gebruikt wanneer de bestaande Directory Service van uw organisatie met Workspace ONE UEM is geïntegreerd. De gebruikers op directorybasis worden met de Workspace ONE Access-directory gesynchroniseerd.

In de Workspace ONE Access-console maakt u een directory en geeft u de verbindingsgegevens op. U kunt de toewijzing van gebruikerskenmerken tussen de Workspace ONE UEM-directory en de Workspace ONE Access-directory configureren. Zie de handleiding Integratie van directory's met Workspace ONE Access voor gedetailleerde informatie over het configureren van een directory in de Workspace ONE Access-service.

In de Workspace ONE UEM Console configureert u de Workspace ONE Access-instellingen om een verbinding tussen uw organisatiegroepinstantie van de Workspace ONE UEM-directory en de Workspace ONE Access-directory tot stand te brengen.

Synchronisatie van directoryinformatie tussen Workspace ONE UEM en Workspace ONE Access vindt plaats volgens hetzelfde schema als de Workspace ONE UEM-directorysynchronisatie. Gebruikers worden ook onmiddellijk met de Workspace ONE Access -service gesynchroniseerd wanneer een beheerder een gebruiker handmatig of vanuit een bulkimport toevoegt.