Nadat u de wizard Aan de slag in de Workspace ONE UEM Console heeft uitgevoerd om de vertrouwde relatie tussen de twee services tot stand te brengen, gaat u naar de Workspace ONE Access-console om de setup te voltooien.

De pagina Integratie van Workspace ONE UEM in de Workspace ONE Access-console
Configuratiepagina Beschrijving
Workspace ONE UEM-configuratie De instellingen voor Workspace ONE UEM die u in de wizard Aan de slag heeft gemaakt, worden ingevuld op de pagina UEM-integratie in de Workspace ONE Access-console. Om de configuratie te voltooien, kunt u Domeintoewijzing inschakelen en controleren of de instelling Appcatalogus correct is.
Compliancecontrole U schakelt compliancecontrole in op de pagina Integraties > UEM-integratie in de Workspace ONE Access-console en configureer Compliance van apparaat op de pagina Integraties > Verificatiemethoden om te verifiëren of met Workspace ONE UEM beheerde apparaten voldoen aan het Workspace ONE UEM-compliancebeleid. Wanneer u de verificatie Compliance van apparaat heeft geconfigureerd, configureert u toegangsbeleidsregels om de Workspace ONE UEM-server te controleren op de compliancestatus van een apparaat wanneer gebruikers zich aanmelden vanaf hun apparaten. Zie Compliancecontrole voor met Workspace ONE UEM beheerde apparaten inschakelen in Workspace ONE Access.
Verificatie van gebruikerswachtwoord via Workspace ONE UEM

Wachtwoordverificatie met Workspace ONE UEM verifieert met behulp van AirWatch Cloud Connector via de Workspace ONE UEM-service. Wanneer AirWatch Cloud Connector wordt gebruikt, schakelt u Verificatie van gebruikerswachtwoord via Workspace ONE UEM in op de pagina Integraties > UEM-integratie in de Workspace ONE Access-console en configureert u de verificatie Wachtwoord (met Workspace ONE UEM) op de pagina Integraties > Verificatiemethoden. U maakt toegangsbeleidsregels om op deze verificatiemethode toe te passen. Zie Verificatie implementeren met AirWatch Cloud Connector.

Verificatie met extern toegangstoken voor UEM via Workspace ONE UEM Wanneer gebruikers een nieuw Dell® Windows 10-apparaat ontvangen met out-of-the-box-inrichting (OOBE) ingeschakeld in de Workspace ONE UEM Windows 10 Provisioning Service, kunt u Verificatie met extern toegangstoken van gebruiker via Workspace ONE UEM inschakelen op de pagina Integraties > UEM-integratie de Workspace ONE Access-console en verificatie met extern toegangstoken voor Workspace ONE UEM configureren op de pagina Integraties > Verificatiemethoden om aanmeldingen met de Workspace ONE Intelligent Hub-app te beheren.

Domeintoewijzing en Workspace ONE Intelligent Hub App Catalog inschakelen

Schakel Domeintoewijzing in om Workspace ONE UEM-organisatiegroepen (OG) aan het domein van de gebruiker in de Workspace ONE Access-service toe te wijzen om apparaten van die gebruiker te registreren bij de OG. Zie Workspace ONE Access-domeinen aan meerdere organisatiegroepen toewijzen in Workspace ONE UEM.

Ophalen van Workspace ONE UEM is automatisch ingeschakeld in de sectie Catalogus om apps uit de Workspace ONE UEM-catalogus op te nemen. De Workspace ONE Intelligent Hub App Catalog bevat web- en virtuele apps die in de Workspace ONE Access-console zijn geconfigureerd, evenals native apps en weblinks die in de Workspace ONE UEM Console zijn geconfigureerd. De URL van toestelservices voor de inschrijving van nieuwe toestellen met UEM wordt automatisch geconfigureerd.

 1. Scrol op de pagina Integraties > UEM-integratie in de Workspace ONE Access-console omlaag naar de sectie Domeintoewijzing.
 2. Schakel Domeinen toewijzen aan meerdere organisatiegroepen in.
  Domeintoewijzing voor Workspace ONE UEM-organisatiegroepen configureren in de Workspace ONE Access-console
  1. Selecteer een domein in het vervolgkeuzemenu.
  2. Voeg de Workspace ONE UEM-organisatiegroep voor dat domein, de API-sleutel en de Workspace ONE UEM-naam toe.

   Klik op ORGANISATIEGROEP TOEVOEGEN om een andere organisatiegroep toe te voegen aan het domein.

 3. Controleer of Ophalen van Workspace ONE UEM is geselecteerd en of de weergegeven URL van toestelservices juist is.
  De sectie Catalogus van Workspace ONE UEM-integratie in de Workspace ONE Access-console
 4. Klik op Opslaan als u wijzigingen heeft aangebracht.