Als u mobiele beheerservices van VMware Workspace ONE® UEM voor apparaten met VMware Workspace ONE™ Access®-services wilt instellen voor Single Sign-On en identiteitsbeheer voor gebruikers, moet u de Workspace ONE Access- en Workspace ONE UEM-services integreren.

Wanneer Workspace ONE UEM en Workspace ONE Access zijn geïntegreerd en Hub Services is geconfigureerd, kunnen gebruikers van apparaten die bij Workspace ONE UEM zijn geregistreerd zich op een veilige manier zonder allerlei wachtwoorden aanmelden bij hun VMware Workspace ONE Intelligent Hub-app om veilig toegang te krijgen tot hun ingeschakelde applicaties.

De wizard Aan de slag met Workspace ONE in de Workspace ONE UEM Console leidt u door een groot aantal van de configuratiestappen die nodig zijn om Workspace ONE UEM en Workspace ONE Access te integreren.