Als u problemen met de upgrade naar VMware Identity Manager Connector 19.03.0.1 wilt oplossen, controleert u het installatielogboekbestand, vIDM_Connector_Installer.log, dat tijdens de upgrade wordt gemaakt in de installatiedirectory van de connector.

Zie Logboekbestanden voor de VMware Identity Manager Connector weergeven en downloaden voor meer informatie over logboekbestanden van andere connectoren.

De opdracht tail uitvoeren in logboekbestanden voor de connector

U kunt de opdracht tail uitvoeren in logboekbestanden om de onderste n regels in een logboekbestand te bekijken. U kunt ook de optie -wait gebruiken met de opdracht tail om de logboekbestanden te controleren. Met de optie -wait wordt het opgegeven aantal regels elke keer dat het logboek wordt bijgewerkt, naar de console afgedrukt.

  1. Open Windows PowerShell op de connectorserver.
  2. Ga naar de map met het logboekbestand.
  3. Voer de volgende opdracht in:

    Get-Content logFile -Tail numberOfLines –wait

    Bijvoorbeeld:

    Get-Content horizon.log -Tail 2 –wait