Als u apparaatvertrouwen en toegangsbeleid voor desktopservices wilt configureren, configureert u identiteitsproviderrouteringsregels in Okta en conditionele toegangsbeleidsregels in Workspace ONE Access. De nieuwe, vereenvoudigde oplossing voor het vertrouwen van Okta-apparaten die beschikbaar is voor iOS- en Android-apparaten, is nog niet beschikbaar voor desktop-apparaten. Als u apparaatvertrouwen voor desktop-apparaten wilt configureren, kunt u de verificatiemethoden Certificaat (cloudimplementatie) en Apparaatconformiteit gebruiken in Workspace ONE Access-beleidsregels.

Belangrijk: Gebruik de verificatiemethode Apparaatconformiteit (met AirWatch) niet voor apps die zijn geconfigureerd met Apparaatvertrouwen in Okta. De verificatiemethode Apparaatconformiteit is niet compatibel met apps die Okta-apparaatvertrouwen gebruiken.

Zorg ervoor dat u de voorlopige procedures volgt die zijn vermeld voor het gebruiksscenario Apparaatvertrouwen in Voornaamste gebruikssituaties voordat u verder gaat met de taken in deze sectie.