Voeg uw Okta-tenantinformatie en API-token toe in de Workspace ONE Access-console om Workspace ONE Access in staat te stellen verbinding te maken met de Okta-tenant om Okta-apps en gebruikersrechten op te halen. Dit is een eenmalige, initiële configuratietaak.

Voordat u de tenantinformatie configureert in Workspace ONE Access, verkrijgt u een API-token vanaf de Okta-beheerconsole.

Okta API-token ophalen

Verkrijg een Okta API-token van de Okta-beheerconsole. Workspace ONE Access vereist dat het Okta API-token verbinding maakt met de Okta-tenant en apps ophaalt.

Het token verloopt 30 dagen nadat het voor het laatst is gebruikt. Elke keer dat het token wordt gebruikt, wordt de vervaldatum met 30 dagen verlengd.

Procedure

 1. Klik in de Okta-beheerconsole op Security > API.
 2. Klik op Create Token.

  knop Create token

 3. Voer een naam voor het token in en klik vervolgens op Create token.

  venster Create token

 4. Kopieer en bewaar het token voor gebruik in de volgende taak.
  Opmerking: Nadat u het venster heeft gesloten, kunt u het token niet opnieuw weergeven.

Volgende stappen

Configureer Okta-tenantinformatie in de Workspace ONE Access-console.

Okta-tenantinformatie configureren in Workspace ONE Access

Voer in de Workspace ONE Access-console uw Okta-tenantinformatie in die vereist is om Workspace ONE Access verbinding te laten maken met de Okta-tenant en om apps op te halen. U moet de Okta-cloud-URL, het API-token en het zoekkenmerk voor gebruikers opgeven.

Voorwaarden

U heeft een API-token bij de Okta-beheerconsole opgehaald.

Procedure

 1. Selecteer in de Workspace ONE Access-console de optie Integraties > Okta-catalogus.
 2. Voer de Okta-tenantinformatie in.
  Optie Beschrijving
  Cloud-URL voor Okta Voer de URL van uw Okta-tenant in. Bijvoorbeeld: https://mytenant.example.com.
  Okta API-token Voer het Okta API-token in dat u in Okta API-token ophalen heeft gemaakt.
  Zoekparameter voor gebruikers Selecteer het gebruikerskenmerk waarmee u in de Okta-directory naar gebruikers wilt zoeken. U kunt zoeken op gebruikersnaam, e-mailadres of userPrincipalName.
  Bijvoorbeeld:

  tabblad Okta

 3. Klik op Opslaan.