Voordat uw Workspace ONE Access-gebruikers de ThinApp-pakketten die aan hun zijn toegewezen, kunnen uitvoeren met Workspace ONE Access, moet de applicatie Workspace ONE Access Desktop op hun Windows-systemen geïnstalleerd en actief zijn.

De applicatie Workspace ONE Access Desktop kan worden geïnstalleerd door dubbel te klikken op het uitvoerbare bestand van het installatieprogramma en de Installatiewizard te gebruiken, door het uitvoerbare bestand uit te voeren met de opties van de opdrachtregel, of door een script uit te voeren dat de opties van de opdrachtregel gebruikt. Lokale beheerdersrechten zijn vereist om de applicatie te installeren.

De configuratie van de applicatie Workspace ONE Access Desktop op het Windows-eindpunt bepaalt of een ThinApp-pakket wordt geïmplementeerd met behulp van de ThinApp-streamingmodus RUN_FROM_SHARE, of een van de ThinApp-downloadmodi, COPY_TO_LOCAL of HTTP_DOWNLOAD. Wanneer u het script maakt om Workspace ONE Access Desktop op de achtergrond te installeren op Windows-eindpunten, stelt u de implementatiemodus van het ThinApp-pakket in. Kies de implementatiemodus die het beste past bij de netwerkomgeving voor de geselecteerde eindpunten, door te denken aan details zoals netwerklatentie.

Belangrijk: Voor de modus HTTP_DOWNLOAD is de Basisdownload-URL vereist, die u in de ThinApp-verzameling van virtuele apps heeft ingesteld, om bereikbaar te zijn vanaf de Windows-machine van de gebruiker. Voor de modussen RUN_FROM_SHARE en COPY_TO_LOCAL moet de ThinApp-share bereikbaar zijn op de Windows-machine van de gebruiker.
Opmerking: Wanneer er nog een browservenster openstaat tijdens het installeren van de applicatie Workspace ONE Access Desktop, kunnen zich problemen voordoen wanneer ThinApp-pakketten via de gebruikersportal worden gestart. Sluit alle browservenster voordat u de applicatie installeert, of start uw browsers direct na het installeren van de applicatie opnieuw op. Zie Problemen met ThinApp-integratie met Workspace ONE Access oplossen.