U kunt verschillende opties instellen voor de applicatie Workspace ONE Access Desktop wanneer u het betreffende installatieprogramma uitvoert via de opdrachtregel of een implementatiescript.

Beschikbare opdrachtregelopties voor het installatieprogramma van Workspace ONE Access Desktop

Wanneer u het .exe-bestand voor het installatieprogramma voor de clientapplicatie hebt gedownload op een systeem met Windows, kunt u een lijst met installatieopties bekijken door de volgende opdracht uit te voeren:
VMware-Workspace-One-Access-Desktop-n.n.n-nnnnnnn /?
waarbij n.n.n-nnnnnnn de versie en het versienummer van het bestand vertegenwoordigen. Er wordt een dialoogvenster weergegeven met de beschikbare installatieopties voor het installeren van de clientapplicatie door middel van de opdrachtregel of een implementatiescript.
Tabel 1. Opdrachtregelopties installatieprogramma
Optie installatieprogramma Waarde Beschrijving
/? Toont de opdrachtregelopties voor het installatieprogramma.
/a Voert een administratieve installatie uit.

Raadpleeg de documentatie voor het Windows-installatieprogramma voor meer informatie.

/a volledig pad naar bestaande administratieve installatie Voert een patch uit voor een bestaande administratieve installatie.
/s Verbergt het initialisatiedialoogvenster tijdens de installatie.

Gebruik /s /v/qn om in de stille modus te installeren.

In de stille modus worden tijdens de installatie geen meldingen, dialoogvenster of prompts weergegeven. U kunt deze optie met name gebruiken wanneer u een implementatiescript aanmaakt om het installatieprogramma uit te voeren.

/v sleutelwaardeparen Een parameterset om door te geven aan het installatieprogramma, gespecificeerd als sleutelwaardeparen. Gebruik de indeling key=value. Deze argumenten configureren de runtimeopties voor de ThinApp-pakketten en voor de Workspace ONE Access Desktop in het algemeen.
/c Verwijdert informatie over de installatieregistratie.
/l [volledig pad naar logboekbestand] Legt logboekinformatie gedetailleerd vast en slaat deze op in het gespecificeerde logboekbestand.

Wanneer u geen logboekbestand specificeert, wordt een standaard logboek in %TEMP% gebruikt.

/x Pakt het installatieprogramma uit in de map %TEMP%.

Sleutelwaardeparen voor de optie /v

Voor de installatieprogrammaoptie /v kunt u de volgende sleutelwaardeparen gebruiken.

Tabel 2. Sleutels voor de opdrachtregeloptie /v van het installatieprogramma
Sleutel Waarde Beschrijving
WORKSPACE_SERVER Hostnaam of URL van de Workspace ONE Access-service

Levert de hostnaam of URL van de Workspace ONE Access-service zodat de applicatie Workspace ONE Access Desktop met de service kan communiceren. HTTPS is het vereiste protocol. Plaats de waarde tussen aanhalingstekens.

Gebruik de volgende notatie:

WORKSPACE_SERVER="https://WorkspaceONEAccessFQDN

of

WORKSPACE_SERVER="WorkspaceONEAccessHostName"

Bijvoorbeeld:

WORKSPACE_SERVER="https://myserver.example.com"

WORKSPACE_SERVER="myserver"

INSTALL_MODE Een van de volgende:

COPY_TO_LOCAL

HTTP_DOWNLOAD

RUN_FROM_SHARE

Stelt de implementatiemodus in voor hoe de applicatie Workspace ONE Access Desktop ThinApp-pakketten verkrijgt in runtime. ThinApp-pakketten zijn gevirtualiseerde Windows-applicaties. De ThinApp-pakketten bevinden zich op een netwerkshare die is geïntegreerd met Workspace ONE Access.

 • COPY_TO_LOCAL: De pakketten waarvoor de gebruiker rechten heeft, worden gedownload naar het client Windows-systeem met behulp van een bestandskopie. Wanneer de gebruiker een ThinApp-pakket start, wordt de gevirtualiseerde applicatie op dat systeem uitgevoerd. Voordat de gebruiker voor de eerste keer het ThinApp-pakket met rechten downloadt en gebruikt, en om de pakketten verder te synchroniseren met het client Windows-systeem, moet eerst het client Windows-systeem worden toegevoegd aan hetzelfde Active Directory-domein waaraan de netwerkshare van ThinApp-pakketten is toegevoegd. Het gebruikersaccount dat wordt gebruikt om zich aan te melden op het Windows-systeem, is het account dat wordt gebruikt om de ThinApp-pakketten van de netwerkshare te verkrijgen. Dat account moet de geschikte machtigingen hebben op de netwerkshare om bestanden op de netwerkshare te lezen en te kopiëren.
  Belangrijk: Voor de modus COPY_TO_LOCAL moet de ThinApp share bereikbaar zijn vanaf het Windows-systeem van de gebruiker.
 • HTTP_DOWNLOAD: De pakketten waarvoor de gebruiker rechten heeft, worden gedownload naar het client Windows-systeem met behulp van het HTTP-protocol. Wanneer de gebruiker een ThinApp-pakket start, wordt de gevirtualiseerde applicatie op dat systeem uitgevoerd. De applicatie Workspace ONE Access Desktop gebruikt het Workspace ONE Access-systeemaccount van de gebruiker voor verificatie bij Workspace ONE Access om de lijst met de pakketten waarvoor de gebruiker rechten heeft, te downloaden. Het sharegebruikersaccount in de Workspace ONE Access-console is het account dat door Workspace ONE Access wordt gebruikt om vanuit de opslagplaats toegang te krijgen tot de ThinApp-pakketten. Voor dat account gebruiker delen voor Workspace ONE Access zijn leesrechten nodig voor de netwerkshare. Het account dat de gebruiker heeft gebruikt om zich aan te melden op het client Windows-systeem en het Workspace ONE Access-systeemaccount van de gebruiker hoeven geen rechten te hebben voor de netwerkshare. Het client Windows-systeem hoeft niet te worden toegevoegd aan hetzelfde domein waartoe de ThinApp-pakketten voor de netwerkshare is toegevoegd. Standaard neemt deze downloadmethode meer tijd in beslag dan andere modi. Het voordeel van deze modus is dat het client Windows-systeem niet hoeft te worden toegevoegd aan het Active Directory-domein om de gevirtualiseerde applicatie te verkrijgen en uit te voeren.
  Belangrijk: Voor de modus HTTP_DOWNLOAD is de Basisdownload-URL vereist, die u in de ThinApp-verzameling van virtuele apps heeft ingesteld, om bereikbaar te zijn vanaf het Windows-systeem van de gebruiker.
 • RUN_FROM_SHARE: De gevirtualiseerde applicatie wordt gestreamd naar het client Windows-systeem via de netwerkshare wanneer de gebruiker het ThinApp-pakket start. De optie RUN_FROM_SHARE is het meest geschikt voor Windows-systemen die altijd zijn verbonden met de netwerkshare waar de ThinApp-pakketten zich bevinden omdat de ThinApp-pakketten niet op het Windows-systeem staan en de gevirtualiseerde applicaties alleen worden uitgevoerd als het Windows-systeem verbinding kan maken met de netwerkshare. Het client Windows-systeem moet worden toegevoegd aan hetzelfde Active Directory-domein waaraan de netwerkshare met de ThinApp-pakketten is toegevoegd. Het gebruikersaccount dat wordt gebruikt om zich aan te melden op het Windows-systeem, is het account dat wordt gebruikt om de ThinApp-pakketten van de netwerkshare te verkrijgen. Dat account moet de geschikte machtigingen hebben op de netwerkshare om bestanden op de netwerkshare te lezen en uit te voeren.
  Belangrijk: Voor de modus RUN_FROM_SHARE moet de ThinApp share bereikbaar zijn vanaf de Windows-machine van de gebruiker.

De standaardwaarde is COPY_TO_LOCAL.

Voor alle modi geldt dat voor de netwerkshare de juiste rechten voor bestanden en delen moeten zijn geconfigureerd.

Belangrijk: Wanneer u Workspace ONE Access Desktop op zwevende Horizon-desktops installeert, gebruikt u de optie RUN_FROM_SHARE om te voorkomen dat de ThinApp-pakketten naar staatloze Horizon-desktopsystemen worden gekopieerd.

Wanneer de applicatie Workspace ONE Access Desktop is geïnstalleerd met een van de volgende configuraties, moet het gebruikersaccount waarmee wordt aangemeld op het Windows-systeem de juiste rechten voor bestanden en delen hebben op de netwerkshare om de ThinApp-pakketten te kunnen verkrijgen:

 • De optie RUN_FROM_SHARE
 • De optie COPY_TO_LOCAL zonder dat ook de optie AUTO_TRY_HTTP is ingeschakeld
POLLING_INTERVAL Frequentie in seconden Stelt de frequentie in seconden in van de synchronisatie tussen de geïnstalleerde applicatie Workspace ONE Access Desktop en Workspace ONE Access om te controleren op nieuwe ThinApp-pakketten of rechten. Wanneer deze waarde niet wordt opgegeven, geldt de standaardwaarde van 300 seconden (5 minuten).

Bijvoorbeeld:

POLLING_INTERVAL=600

ENABLE_AUTOUPDATE 0 of 1

Schakelt de automatische updatecontrole en downloadactiviteit in of uit. Wanneer deze is ingeschakeld, controleert de geïnstalleerde applicatie Workspace ONE Access Desktop automatisch of er een meer recente applicatie beschikbaar is die kan worden gedownload. Wanneer er een nieuwere versie beschikbaar is, wordt de applicatie Workspace ONE Access Desktop automatisch gedownload en bijgewerkt naar de nieuwe versie. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Stel de waarde van deze variabele in op 0 om automatisch bijwerken uit te schakelen. Wanneer deze waarde niet wordt opgegeven, geldt de standaardwaarde 1.

Voor het installeren van automatische updates, zijn beheerdersrechten vereist.
SHARED_CACHE 0 of 1

Bepaalt of de cache van het ThinApp-pakket zich in een algemene map op het Windows-systeem bevindt waarop de clientapplicatie wordt geïnstalleerd. Stel de waarde van deze variabele in op 1 om te specificeren dat alle gebruikersaccounts op het Windows-systeem een algemene cachelocatie delen. De algemene map is standaard %ProgramData%\VMware\Workspace ONE Access Desktop\thinapp.

Wanneer deze waarde niet wordt gespecificeerd, geldt de standaardwaarde 0 en krijgt elke Windows-gebruikersaccount een eigen cache. De standaardlocatie hiervan is %LOCALAPPDATA%\VMware\Workspace ONE Access Desktop\thinapp.

Opmerking: Wanneer u een gedeelde cache opgeeft, verwijdert de applicatie Workspace ONE Access Desktop ThinApp-pakketten niet automatisch uit deze gedeelde cache. Omdat SHARED_CACHE=1 aangeeft dat alle gebruikersaccounts op het Windows-systeem dezelfde locatie delen, moeten de pakketten op de gedeelde locatie blijven zodat gebruikers met rechten deze kunnen gebruiken, zelfs als u de rechten intrekt van een gebruiker. Wanneer u de rechten van een gebruiker voor een ThinApp-pakket intrekt, maakt de applicatie Workspace ONE Access Desktop de registratie van dat pakket voor die gebruiker ongedaan. Andere gebruikers met rechten op dat Windows-systeem kunnen het ThinApp-pakket blijven gebruiken. U kunt de algemene cache handmatig verwijderen om ruimte vrij te maken als er geen gebruikersaccounts op dat Windows-systeem zijn met rechten om de ThinApp-pakketten te gebruiken. Elk ThinApp-pakket heeft een eigen map onder de cachelocatie.
CACHE_DIR Pad naar map Stelt de locatie in waar ThinApp-pakketten lokaal in de cache zullen worden geplaatst als de installatiemodus HTTP_DOWNLOAD of COPY_TO_LOCAL wordt gebruikt. Deze waarde wordt per systeem en niet per gebruiker ingesteld, dus u moet omgevingsvariabelen gebruiken zoals %LOCALAPPDATA%, om gebruikersspecifieke locaties te selecteren. Maak van het teken % altijd een escapeteken op de opdrachtregel om directe expansie te voorkomen. Bijvoorbeeld:

CACHE_DIR=^%LOCALAPPDATA^%\cache

AUTO_TRY_HTTP 0 of 1

Wanneer de applicatie Workspace ONE Access Desktop is geïnstalleerd met de optie COPY_TO_LOCAL, bepaalt de optie AUTO_TRY_HTTP of de client automatisch moet proberen om de ThinApp-pakketten voor de gebruiker met rechten te downloaden via het HTTP-protocol, zoals gebeurt bij de optie HTTP_DOWNLOAD, wanneer de eerste downloadpoging mislukt. Deze optie is standaard ingeschakeld. Als u de optie wilt uitschakelen, stelt u de waarde in op 0.

INSTALL_MODULES thinapp Een door komma's gescheiden lijst met te installeren modules. Momenteel is alleen de thinapp-module beschikbaar.

De opdrachtregelopties van het installatieprogramma voor Workspace ONE Access Desktop gebruiken

Als uw Workspace ONE Access-instantie een URL zoals https://workspaceoneaccessFQDN heeft en u de applicatie Workspace ONE Access Desktop op meerdere desktops van die Workspace ONE Access-instantie op de achtergrond wilt installeren met de volgende opties:

 • De installatieoptie ThinApp ingesteld op HTTP_DOWNLOAD omdat u verwacht dat deze Windows-systemen waarschijnlijk niet worden toegevoegd aan het domein.
 • De client controleert elke 60 seconden via Workspace ONE Access op nieuwe pakketten en rechten.
Zou u een script aanmaken dat de volgende opdracht oproept:
VMware-Workspace-One-Access-Desktop-n.n.n-nnnnnnn.exe /s
  /v/qn WORKSPACE_SERVER="https://workspaceoneaccessFQDN" INSTALL_MODE=HTTP_DOWNLOAD POLLING_INTERVAL=60
waarbij u het gedeelte n.n.n-nnnnnnn van de bestandsnaam vervangt zodat deze overeenkomt met de naam van uw gedownloade installatieprogramma voor Workspace ONE Access Desktop.