Als u VMware Horizon® integreert met de Workspace ONE Access-service kunnen gebruikers toegang krijgen tot hun toegewezen Horizon-desktops en -applicaties vanuit de Workspace ONE Intelligent Hub-app of -portal. U kunt onafhankelijke Horizon-pods integreren, die uit instanties van de Horizon-verbindingsserver en podfederaties bestaan. Deze bestaan weer uit meerdere pods en kunnen meerdere sites en datacenters omvatten.

U implementeert en beheert desktop- en applicatiepools in de Horizon-console. U maakt ook gebruikerstoewijzingen voor Active Directory-gebruikers en -groepen in Horizon, en niet in Workspace ONE Access. U moet deze gebruikers en groepen vanaf Active Directory synchroniseren met de Workspace ONE Access-service voordat u de integratie met Horizon instelt.

Om Horizon-pods en -podfederaties met Workspace ONE Access te integreren, maakt u een of meer verzamelingen van virtuele apps in de Workspace ONE Access-console. Een verzameling bevat de configuratiegegevens voor de pods en podfederaties, synchronisatie-instellingen en andere instellingen. Vervolgens synchroniseert u de verzameling, die Horizon-resources en -toewijzingen doorvoert naar Workspace ONE Access.

U kunt de Horizon-desktops en -applicaties in de Workspace ONE Access-console bekijken. U kunt ook gebruikers- en groepstoewijzingen voor deze desktops en applicaties bekijken.

Eindgebruikers kunnen hun toegewezen desktops en applicaties uitvoeren vanuit de Intelligent Hub-app of -portal. Ze krijgen toegang tot de desktops en applicaties via HTML in een browser of via een ondersteund weergaveprotocol in de Horizon Client.

Opmerking: Integratie met VMware Horizon is niet beschikbaar voor een Workspace ONE Access-tenant waarvoor VMware Identity Services is ingeschakeld. Zie het onderwerp Niet-ondersteunde Workspace ONE-functies in Gebruikersprovisioning en identiteitsfederatie configureren met VMware Identity Services.

Ondersteunde VMware Horizon-versies en -functies

Workspace ONE Access ondersteunt de volgende VMware Horizon-versies:

  • Horizon 8
  • Horizon 7

Deze ondersteunt de volgende VMware Horizon-functies:

  • Integratie met onafhankelijke Horizon-pods
  • Integratie met podfederaties, gemaakt met behulp van de Cloud Pod Architecture-functie
  • HTML Access
    Belangrijk: Als u Horizon 7.13 of hogere versies met Workspace ONE Access integreert, zien eindgebruikers altijd de optie in Intelligent Hub om applicaties en desktops in een browser te starten. Als HTML Access echter niet is geïnstalleerd op de Horizon Connection Servers, start de browser niet. Voor Horizon 7.13 en hogere versies moet u HTML Access op de Horizon Connection Servers installeren. Zie de documentatie voor VMware Horizon HTML Access voor meer informatie.
  • SSO met certificaat

Zie de VMware-matrix voor interoperabiliteit van producten voor de meest recente informatie over ondersteuning.