Als u uw lokale Horizon 7-, Horizon 6- of View-implementatie wilt integreren met uw Workspace ONE Access-tenant, zorgt u ervoor dat u alle vereiste onderdelen instelt en de overwegingen voor implementatie op hoog niveau volgt.

U heeft de volgende onderdelen nodig.

  • Een Workspace ONE Access-tenant
  • Een Workspace ONE Access Connector, versie 2.7 of hoger, geïnstalleerd op locatie.

    U kunt de connector downloaden via https://my.vmware.com.

  • Een Horizon 7-, Horizon 6- of View-implementatie op locatie

Controleer of de Workspace ONE Access-connector kan communiceren met instanties van de Horizon-verbindingsserver wanneer u de onderdelen op locatie implementeert.

Alle communicatie tussen de Workspace ONE Access-service en de onderdelen op locatie vindt plaats via de connector. De connector en de service communiceren via een communicatiekanaal dat automatisch is ingesteld tijdens de installatie.

In het volgende diagram wordt een integratie van Workspace ONE Access met Horizon weergegeven.

Figuur 1. Integratie van Workspace ONE Access met Horizon

View-implementatie