VMware Workspace ONE Access ondersteunt Citrix-implementaties die Citrix Gateway bevatten. Citrix Gateway wordt doorgaans gebruikt voor externe toegang tot Citrix-applicaties of -desktops.

Wanneer uw Citrix-implementatie een Citrix Gateway-appliance bevat, kunt u VMware Workspace ONE Access met de betreffende instellingen configureren zodat het verkeer via de Citrix Gateway-appliance naar de XenApp-server wordt geleid wanneer gebruikers Citrix-resources starten.

U stelt beleidsregels in voor IP-bereiken van het clientnetwerk die bepalen of het startverkeer via Citrix Gateway naar de XenApp-server wordt geleid, of dat het direct naar de XenApp-server wordt geleid. Op deze manier voorziet u zowel in de behoeften voor externe als interne toegang.

Opmerking: VMware Workspace ONE Access ondersteunt ook Citrix Secure Gateway. De configuratiestappen in deze sectie zijn van toepassing op Citrix Gateway en Citrix Secure Gateway.

Netwerkbereik voor Citrix Gateway configureren in Workspace ONE Access

U kunt de netwerkbereiken configureren waarvoor u het startverkeer voor applicaties of desktops van gebruikers (ICA-verkeer) via Citrix Gateway naar de XenApp-server wilt leiden. Deze configuratie wordt doorgaans gebruikt om externe toegang te bieden tot gepubliceerde Citrix-resources die zijn geïntegreerd met Workspace ONE Access.

Wanneer een gebruiker een applicatie of desktop start vanuit de Workspace ONE Intelligent Hub-portal of -app en het IP-adres van de gebruiker in het bereik valt dat is geconfigureerd voor Citrix Gateway, wordt het ICA-verkeer via Citrix Gateway naar de XenApp-server geleid.

Opmerking: Zie Het starten van Citrix-resources voor interne netwerken configureren in Workspace ONE Access als u het starten van bronnen wilt configureren voor interne netwerken.

Voorwaarden

 • Een superbeheerdersrol of een aangepaste rol die de actie Instellingen beheren in de service Identiteits- en toegangsbeheer in Workspace ONE Access kan uitvoeren, is vereist om netwerkbereiken te maken en te bewerken.

Procedure

 1. Selecteer in de Workspace ONE Access-console de optie Resources > Verzamelingen van virtuele apps.
 2. Klik op de Citrix-verzameling waarvoor u netwerkbereiken wilt configureren.
 3. Selecteer het tabblad Netwerkbereiken.
 4. Klik op de pagina Netwerkbereiken op het netwerkbereik dat u voor Citrix Gateway wilt configureren.
  1. Klik op het netwerkbereik dat u wilt bewerken of maak indien nodig een nieuw netwerkbereik.
  2. Wanneer u een nieuw netwerkbereik maakt, voert u een naam, optionele beschrijving en het IP-adresbereik in.
  3. Scrol naar de sectie Serverfarm.
   Deze sectie bevat een overzicht van alle XenApp-servers die in de Citrix-verzameling van virtuele apps zijn geconfigureerd.
  4. Voer voor elke XenApp-server de juiste waarden voor dit netwerkbereik in.
   Optie Beschrijving
   FQDN voor clienttoegang

   De hostnaam van de Citrix Gateway-appliance. Bijvoorbeeld:

   host.example.com

   Poort De poort van de Citrix Gateway-appliance. Bijvoorbeeld: 443
   NetScaler Stel deze optie in op Ja.

   dialoogvenster voor netwerkbereik bewerken

   Opmerking: Als u Citrix Secure Gateway gebruikt in plaats van Citrix Gateway, voert u de hostnaam en poort van Citrix Secure Gateway in en stelt u de optie NetScaler in op Ja.
  5. Klik op Opslaan.
  6. Herhaal deze stappen om indien nodig de andere netwerkbereiken te bewerken.
  Belangrijk: Controleer of voor elk netwerkbereik in uw omgeving een FQDN voor clienttoegang is ingesteld. Als voor een netwerkbereik de FQDN voor clienttoegang ontbreekt, kunnen gebruikers die via dat netwerkbereik toegang hebben tot resources, hun Citrix-desktops en -applicaties niet starten.