Configureer de netwerkbereiken waarvan het startverkeer voor applicaties of desktops van gebruikers (ICA-verkeer) direct naar de XenApp-server moet worden geleid. Deze configuratie wordt doorgaans gebruikt om interne toegang tot gepubliceerde Citrix-bronnen te bieden.

Wanneer een gebruiker een applicatie of desktop via de Workspace ONE-catalogus start en het IP-adres van de gebruiker in het interne netwerkbereik valt, wordt het ICA-verkeer direct naar de XenApp-server geleid.

Opmerking: Zie Het starten van Citrix-bronnen voor externe netwerken met NetScaler Gateway configureren als u het starten van bronnen wilt configureren voor externe netwerken.

Voorwaarden

Een superbeheerdersrol of een aangepaste rol die de actie Instellingen beheren in de service Identiteits- en toegangsbeheer kan uitvoeren, is vereist om netwerkbereiken te maken en te bewerken.

Procedure

 1. Selecteer het tabblad Catalogus > Verzamelingen van virtuele apps in de Workspace ONE Access-console.
 2. Klik op de Citrix-verzameling waarvoor u netwerkbereiken wilt instellen.
 3. Selecteer het tabblad Netwerkbereiken.
  Opmerking: Bij Workspace ONE Access-implementaties op locatie wordt de knop Netwerkbereiken bewerken weergegeven in plaats van Netwerkbereiken.
 4. Klik op de pagina Netwerkbereiken op het netwerkbereik dat moet voor het starten van de interne Citrix-bron worden geconfigureerd, zodat eindgebruikers die via een intern netwerk toegang krijgen tot Citrix-bronnen, met de juiste server verbinding kunnen maken.
  1. Klik op het netwerkbereik dat u wilt bewerken of maak indien nodig een nieuw netwerkbereik.
  2. Wanneer u een nieuw netwerkbereik maakt, voert u een naam, optionele beschrijving en het IP-adresbereik in.
  3. Scrol naar de sectie Serverfarm.
   Deze sectie geeft een overzicht van alle XenApp-servers die u in de Citrix-verzameling van virtuele apps heeft geconfigureerd.
  4. Voer voor elke XenApp-server de juiste waarden voor dit netwerkbereik in.
   Optie Beschrijving
   FQDN voor clienttoegang

   Als de StoreFront-optie als startvoorkeur in de Citrix-verzameling van virtuele apps is geselecteerd, voert u dezelfde URL in die u in het tekstvak StoreFront-URL heeft ingevoerd.

   Voer anders de hostnaam van de XenApp-server in. Bijvoorbeeld: xenapphost.example.com. Als er een load balancer vóór de XenApp-servers bestaat, gebruikt u de volgende indeling:

   loadbalancerURL/citrix/storeweb

   Poort De serverpoort. Bijvoorbeeld: 443.

   Als u de URL van een load balancer in het tekstvak FQDN voor clienttoegang heeft ingevoerd, gebruikt u poort 443.

   NetScaler Stel deze optie in op Nee.

   dialoogvenster netwerkbereik bewerken

  5. Klik op Opslaan.
  6. Herhaal deze stappen om indien nodig de andere netwerkbereiken te bewerken.