Wanneer u ThinApp-applicaties vastlegt en opslaat om deze via Workspace ONE Access te distribueren, moet u voldoen aan bepaalde vereisten voor ThinApp-pakketten en de opslagplaats voor netwerkshares. Zorg er ook voor dat u ondersteunde versies gebruikt van alle onderdelen die zijn vereist voor de integratie.

Vereisten voor onderdelen

U heeft de volgende onderdelen nodig voor de Workspace ONE Access-integratie met ThinApp.

 • Een Workspace ONE Access-cloudtenant of virtual appliance van Workspace ONE Access versie 22.09 of hoger
 • Een of meer instanties van de service Virtuele app, een onderdeel van Workspace ONE Access Connector voor Windows, versie 22.09 of hoger
 • Een VMware ThinApp-installatie, versie 5.2.9 of hoger
 • (Voor eindgebruikers) De applicatie Workspace ONE Access Desktop, versie 22.09 of hoger, geïnstalleerd op een Windows 10 20H2-machine

Vereisten voor ThinApp-pakketten

 • Om ThinApp-pakketten te maken of om er opnieuw een pakket van te maken die Workspace ONE Access kan beheren, moet u een versie van ThinApp gebruiken die Workspace ONE Access ondersteunt. Workspace ONE Access ondersteunt ThinApp 5.2.9 en later. Zie voor bijgewerkte informatie over ondersteunde versies de VMware Product Interoperability Matrix.
 • U moet ThinApp-pakketten maken die Workspace ONE Access kan beheren. Raadpleeg de documentatie voor VMware ThinApp voor informatie over de juiste parameters om een pakket te maken dat compatibel is met Workspace ONE Access.

  Voor bestaande ThinApp-pakketten kunt u de opdracht relink - h gebruiken om pakketten in te schakelen voor Workspace ONE Access.

 • U moet de ThinApp-pakketten opslaan op een netwerkshare die voldoet aan de vereisten voor Workspace ONE Access.

Vereisten voor de opslagplaats van de netwerkshare

De ThinApp-pakketten moeten zich op een netwerkshare bevinden, ook wel de opslagplaats van de ThinApp-pakketten genoemd. Workspace ONE Access heeft de volgende vereisten voor de netwerkshare.

 • De netwerkshare moet toegankelijk zijn via een Uniform Naming Convention-pad (UNC) vanaf elk systeem waarop de applicatie Workspace ONE Access Desktop wordt uitgevoerd die wordt gebruikt om de ThinApp-pakketten te openen. Een netwerkshare met de naam appshare op een host met de naam server is bijvoorbeeld toegankelijk via het UNC-pad \\server\appshare.
 • De volledig gekwalificeerde hostnaam van de netwerksharemap moet omzetbaar zijn via de Workspace ONE Access Connector.
 • Workspace ONE Access ondersteunt alleen SMB-bestandsshares (Server Message Block).
 • Workspace ONE Access ondersteunt alleen toegang tot de netwerkshare op basis van accounts.

  U moet de connector configureren om een gebruiker delen-account en wachtwoord te gebruiken om toegang te krijgen tot de netwerkshare en de pakketten. Het gebruiker delen-account en wachtwoord is een willekeurige combinatie met leestoegang tot het UNC-pad naar de map netwerkshare.

 • U kunt de volgende installatiemodi voor ThinApp-pakketten gebruiken.
  • Als het Windows-systeem van de gebruiker niet aan het domein is toegevoegd, moet de client de installatiemodus HTTP_DOWNLOAD gebruiken om de gevirtualiseerde applicatie te verkrijgen. Deze installatiemodus komt overeen met het gebruik van de ThinApp-downloadmodus voor de gevirtualiseerde applicatie.

   De connector gebruikt het gebruiker delen-account om de pakketten uit de opslagplaats te halen.

  • Als de gebruiker het Windows-systeem toevoegt aan het domein, kan de client de installatiemodus COPY_TO_LOCAL of de installatiemodus RUN_FROM_SHARE gebruiken om de ThinApp-pakketten waarvoor de gebruiker rechten heeft uit te voeren. Het account dat wordt gebruikt om aan te melden op het client-Windows-systeem is het gebruikersaccount dat wordt gebruikt om de pakketten van de netwerkshare te verkrijgen, en dat account moet juiste rechten hebben voor de netwerkshare.
  • Als het Windows-systeem de ene keer wel wordt toegevoegd aan het domein en een andere keer niet, kunt u de client installeren met de modus COPY_TO_LOCAL en de optie AUTO_TRY_HTTP ingeschakeld.

   Wanneer deze configuratie wordt gebruikt, probeert de client eerst de modus COPY_TO_LOCAL te gebruiken om de pakketten te downloaden. Als op dat moment het Windows-systeem niet is toegevoegd aan het domein, mislukt het kopiëren van de pakketten. Maar wanneer de optie AUTO_TRY_HTTP is ingeschakeld, probeert de client direct HTTP te gebruiken om de pakketten te downloaden. De combinatie COPY_TO_LOCAL en AUTO_TRY_HTTP is standaard wanneer u de applicatie Workspace ONE Access Desktop installeert op een Windows-systeem door de grafische versie van het client-installatieprogramma uit te voeren.

   Belangrijk: Voor de modus HTTP_DOWNLOAD is de Basisdownload-URL vereist, die u in de ThinApp-verzameling van virtuele apps heeft ingesteld, om bereikbaar te zijn vanaf de Windows-machine van de gebruiker. Voor de modussen RUN_FROM_SHARE en COPY_TO_LOCAL moet de ThinApp-share bereikbaar zijn op de Windows-machine van de gebruiker.

Daarnaast moet de opslagplaats voor ThinApp-pakketten aan de volgende criteria voldoen.

 • Wanneer voor uw instellingen systemen moeten worden toegevoegd aan het Active Directory-domein, zorg er dan voor dat een disjuncte naamruimte voorkomt dat computers die bij dat domein horen toegang krijgen tot de netwerkshare die de host is van de ThinApp-pakketten. Een disjuncte naamruimte vindt plaats wanneer de Active Directory-domeinnaam verschilt van de DNS-naamruimte die machines in dat domein gebruiken.
 • Het netwerksharebestand en de bestandsrechten moeten zo worden geconfigureerd dat er leestoegang is en dat gebruikers waarvoor u de ThinApp-applicaties wilt uitvoeren via de optie COPY_TO_LOCAL of RUN_FROM_SHARE de applicaties kunnen uitvoeren.

  Voor bijvoorbeeld de Active Directory-gebruikersaccounts van gebruikers waarvoor u de ThinApp-applicaties in de streamingmodus wilt uitvoeren, stelt u de rechten voor Gedeelde map in op Lezen en de NTFS-rechten in op Lezen en uitvoeren zodat deze gebruikers leestoegang hebben en de applicaties kunnen uitvoeren.

  De instelling Lezen en uitvoeren van NTFS-rechten is vereist om een ThinApp-applicatie uit te voeren met de ThinApp-streamingmodus die overeenkomt met de installatiemodus RUN_FROM_SHARE van de applicatie Workspace ONE Access Desktop. Wanneer voor uw organisatie de NTFS-rechten moeten worden ingesteld op Lezen kunnen uw gebruikers de ThinApp-downloadmodus gebruiken voor de gevirtualiseerde applicatie. De ThinApp-downloadmodus komt overeen met het installeren van de Windows-client met de installatiemodus COPY_TO_LOCAL of met de installatiemodus HTTP_DOWNLOAD. De applicaties worden naar de Windows-systemen gedownload en lokaal gestart, ongeacht welke van deze installatiemodi wordt gebruikt.

  In de netwerkshare moeten de ThinApp-pakketten zijn ondergebracht in afzonderlijke subdirectory's in een directory onder de naamruimte en niet in subdirectory's in de naamruimte zelf, zoals \\server\appshare\thinapp1, \\server\appshare\thinapp2, enzovoort. Zie Maak een netwerkshare voor ThinApp-pakketten die worden beheerd door Workspace ONE Access.