U kunt meerdere Horizon Cloud-tenants met één instantie van Workspace ONE Access integreren, zodat u Horizon Cloud-resources en -rechten van alle tenants kunt synchroniseren naar één locatie, centraal kunt beheren en verificatie- en toegangsbeleid kunt beheren en eindgebruikers rechten in verschillende tenants kunt bieden vanaf één gebruikersportal of app.

Belangrijk: Dit onderwerp is van toepassing op Workspace ONE Access-integratie met Horizon Cloud Service on Microsoft Azure with Single-Pod Broker-omgevingen en Horizon Cloud Service on IBM Cloud-omgevingen, met behulp van Workspace ONE Access Connector 22.05 of hoger.

Wanneer u meerdere Horizon Cloud-tenants integreert, dient u rekening te houden met de volgende overwegingen.

  • Eén instantie van de service Virtuele app kan resources en rechten van meerdere Horizon Cloud-tenants naar de Workspace ONE Access-service synchroniseren.
  • Elke Horizon Cloud-tenant kan rechten voor gebruikers in verschillende Active Directory-instanties en domeinen bieden. Zorg ervoor dat u alle relevante directory's en domeinen toevoegt aan Workspace ONE Access zodat alle gebruikers met rechten in een van de Horizon Cloud-tenants naar Workspace ONE Access worden gesynchroniseerd.
  • Als de tenantappliances zelfondertekende certificaten hebben, moet u de zelfondertekende certificaten uploaden als vertrouwde rootcertificaten in Workspace ONE Access Connector. U kunt de certificaten uploaden door het installatieprogramma voor de connector opnieuw uit te voeren en de certificaten op de pagina Vertrouwde rootcertificaten installeren te uploaden.
  • Workspace ONE Access heeft geen toegang tot de rechten en kan deze niet synchroniseren van een tenant waarop tweeledige-verificatie is ingeschakeld.
  • In Workspace ONE Access kunt u alle Horizon Cloud-tenants toevoegen aan één verzameling van virtuele apps of u kunt meerdere configuraties maken. Wanneer alle Horizon Cloud-tenants worden toegevoegd aan één verzameling van virtuele apps, als Workspace ONE Access geen toegang heeft tot een van de tenants, wordt er een waarschuwing gemaakt en wordt het synchroniseren van resources en rechten van de andere tenants verdergezet.
  • Zorg ervoor dat u de SAML-verificatie configureert in elke Horizon Cloud-tenant die u integreert met Workspace ONE Access.