Het proces voor het integreren van Workspace ONE Access met Horizon Cloud Service-omgevingen met 'single-pod brokering', ingeschakeld voor de pods die in Microsoft Azure zijn geïmplementeerd, en Horizon Cloud Service on IBM Cloud-omgevingen, omvat het maken van een of meer verzamelingen van virtuele apps in de Workspace ONE Access-console en het synchroniseren van Horizon Cloud-toewijzingen naar Workspace ONE Access met de Workspace ONE Access Connector. U configureert ook SAML-verificatie om vertrouwen tussen de Horizon Cloud-tenant en de Workspace ONE Access-service tot stand te brengen.

Desktop- en applicatiepools, ook wel toewijzingen genoemd, worden geconfigureerd in de Horizon Cloud-tenant. Ook stelt u gebruikers- en groepsrechten in in de Horizon Cloud-tenant, niet in de Workspace ONE Access-service. U moet deze gebruikers en groepen vanaf Active Directory synchroniseren met de Workspace ONE Access-service voordat u Workspace ONE Access met uw Horizon Cloud-tenant gaat integreren.

Om Horizon Cloud te integreren met Workspace ONE Access, maakt u een of meer verzamelingen van virtuele apps in de Workspace ONE Access-console. De verzamelingen van virtuele apps bevatten de configuratiegegevens voor de Horizon Cloud-tenants, evenals de synchronisatie-instellingen.

U kunt een synchronisatieplanning voor elke verzameling van virtuele apps instellen om toewijzingen van de Horizon Cloud-tenants regelmatig te synchroniseren naar de Workspace ONE Access-service.

Nadat u de Horizon Cloud-tenant met Workspace ONE Access heeft geïntegreerd, kunt u de Horizon Cloud-desktops en -applicaties in de Workspace ONE Access-console zien. U kunt ook gebruikers- en groepsrechten weergeven.

Eindgebruikers kunnen hun desktops en apps vanuit de VMware Workspace ONE Intelligent Hub-portal of -app starten. Deze desktops en apps kunnen worden geopend in een browser of in de VMware Horizon® Client™. Horizon Client versies 3.4 en later worden ondersteund.