Het proces voor het integreren van Workspace ONE Access met Horizon Cloud Service on Microsoft Azure with Single-Pod Broker of Horizon Cloud Service on IBM Cloud omvat het maken van een of meer verzamelingen van virtuele apps in de Workspace ONE Access-console en het synchroniseren van Horizon Cloud-toewijzingen aan Workspace ONE Access met Workspace ONE Access Connector. U configureert ook SAML-verificatie om vertrouwen tussen de Horizon Cloud-tenant en Workspace ONE Access tot stand te brengen.

Belangrijk: Alleen Workspace ONE Access Connector versie 22.05 of hoger ondersteunt integratie met Horizon Cloud Service on Microsoft Azure with Single-Pod Broker en Horizon Cloud Service on IBM Cloud.

Deze documentatie is gebaseerd op de nieuwste versie van de connector.

In de Horizon Cloud-omgeving worden desktop- en applicatiepools geïmplementeerd. Ook stelt u gebruikers- en groepsrechten in in de Horizon Cloud-tenant, niet in de Workspace ONE Access-service. U moet deze gebruikers en groepen vanaf Active Directory synchroniseren met de Workspace ONE Access-service voordat u Workspace ONE Access met uw Horizon Cloud-tenant gaat integreren.

Om Horizon Cloud te integreren met Workspace ONE Access, maakt u een of meer verzamelingen van virtuele apps in de Workspace ONE Access-console. De verzamelingen van virtuele apps bevatten de configuratiegegevens voor de Horizon Cloud-tenants, evenals de synchronisatie-instellingen.

U kunt een synchronisatieplanning voor elke verzameling van virtuele apps instellen om toewijzingen van de Horizon Cloud-tenants regelmatig te synchroniseren naar de Workspace ONE Access-service.

Nadat u de Horizon Cloud-tenants met Workspace ONE Access heeft geïntegreerd en de verzameling van virtuele apps heeft gesynchroniseerd, ziet u de Horizon-desktops en -applicaties in de Workspace ONE Access-console. U kunt ook gebruikers- en groepsrechten weergeven.

Eindgebruikers kunnen hun desktops en applicaties vanuit de Workspace ONE Intelligent Hub-portal of -portal starten. Deze desktops en apps kunnen worden geopend in een browser of in de VMware Horizon® Client™.