Het bijwerken van een ThinApp-pakket dat al wordt beheerd door Workspace ONE Access en in de catalogus van uw organisatie staat, omvat meerdere stappen. Het bijgewerkte ThinApp-pakket wordt mogelijk via een andere groep in uw organisatie aan u geleverd. Om ervoor te zorgen dat Workspace ONE Access het bijgewerkte pakket automatisch kan gebruiken in plaats van het bestaande pakket voor de gemachtigde gebruikers, moet u ervoor zorgen dat het bijgewerkte pakket is gemaakt met dezelfde AppID als het huidige pakket, een VersionID-waarde heeft die hoger is dan de VersieID-waarde van het bestaande pakket en voor beheer is ingeschakeld door Workspace ONE Access.

Voorwaarden

Verifieer of u toegang heeft tot de locatie waar uw beheerde ThinApp-pakketten zich bevinden en of u op die locatie submappen kunt maken.

Procedure

 1. Verkrijg de waarden AppID en VersionID van een beheerd ThinApp-pakket.
 2. Maak het bijgewerkte ThinApp-pakket.
 3. Kopieer een bijgewerkt ThinApp-pakket naar de netwerkshare.

De waarden AppID en VersionID van een beheerd ThinApp-pakket verkrijgen

Als u er zeker van wilt zijn dat Workspace ONE Access automatisch het bijgewerkte ThinApp-pakket gebruikt in plaats van het huidige pakket, moet het bijgewerkte ThinApp-pakket worden gemaakt met behulp van de AppID van het huidige beheerde ThinApp-pakket en een hogere VersionID-waarde dan de huidige versie.

Wanneer de Setup Capture-procedure wordt uitgevoerd om een bijgewerkt ThinApp-pakket te maken, wordt de AppID-waarde automatisch opgehaald door het Setup Capture-programma van de uitvoerbare bestanden van het bestaande ThinApp-pakket, en wordt de VersionID-waarde automatisch verhoogd. De persoon die het bijgewerkte ThinApp-pakket maakt kan echter een andere methode gebruiken om het bijgewerkte pakket te maken. Wanneer de Setup Capture-procedure niet wordt gebruikt om het bijgewerkte ThinApp-pakket te maken, moet de persoon die het pakket maakt de waarden AppID en VersionID verkrijgen van het ThinApp-pakket dat momenteel wordt beheerd door Workspace ONE Access. De waarden AppID en VersionID worden weergegeven op pagina's op de pagina met bronnen in het ThinApp-pakket in de Workspace ONE Access-console.

Procedure

 1. Selecteer in de Workspace ONE Access-console de optie Resources > Virtuele apps.
 2. (Optioneel) Klik op het pictogram in de kolomkop Type en zoek op naam naar het pakket of selecteer ThinApp-pakket om alle ThinApp-pakketten weer te geven.
 3. Klik op het ThinApp-pakket.
 4. Noteer de volgende waarden.
  • De waarde Versie in de sectie Definitie van de pagina.
  • De waarde AppID in de kolom GUID in de sectie ThinApp-pakket.

   De waarde in de GUID-kolom is de waarde die Workspace ONE Access gebruikt om dit ThinApp-pakket te identificeren.

Volgende stappen

Voltooi de stappen in Het bijgewerkte ThinApp-pakket maken om het bijgewerkte ThinApp-pakket te maken.

Het bijgewerkte ThinApp-pakket maken

Nadat u de AppID- en VersionID-waarden hebt verkregen van een ThinApp-pakket dat wordt beheerd door Workspace ONE Access, maakt u volgens deze procedure het bijgewerkte ThinApp-pakket om ervoor te zorgen dat Workspace ONE Access automatisch het bijgewerkte ThinApp-pakket gebruikt.

De AppID- en VersionID-waarden van het huidige beheerde ThinApp-pakket worden gebruikt om het bijgewerkte pakket te maken. Het bijgewerkte pakket gebruikt dezelfde AppID-waarde en een hogere VersionID-waarde.

Soms krijgt u het bijgewerkte ThinApp-pakket van een ander team binnen uw organisatie. De persoon die het bijgewerkte ThinApp-pakket maakt, kan een van de volgende beschreven methoden gebruiken.

Voorwaarden

Verifieer of u beschikt over de AppID- en VersionID-waarden van het huidige ThinApp-pakket door de stappen uit te voeren in De waarden AppID en VersionID van een beheerd ThinApp-pakket verkrijgen.

Verifieer of u over een versie van het ThinApp-programma beschikt dat compatibel is met uw versie van Workspace ONE Access. Zie voor informatie over specifieke ThinApp-versies de VMware-productinteroperabiliteitsmatrices via http://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop_matrix.php.

Procedure

 • Met een versie van het ThinApp-programma die wordt ondersteund door Workspace ONE Access, het bijgewerkte ThinApp-pakket maken aan de hand van een van de beschikbare methoden.
  Optie Beschrijving
  Opnieuw vastleggen met Setup Capture. Gebruik deze methode wanneer de projectmap voor het bestaande ThinApp-pakket dat wordt beheerd door Workspace ONE Access niet beschikbaar is. U heeft slechts de volgende items nodig om een bijgewerkte pakket met Setup Capture te maken:
  • De uitvoerbare bestanden van de applicatie van het bestaande ThinApp-pakket
  • Het installatieprogramma van de applicatie
  • Setup Capture en het ThinApp-programma met een versie die wordt ondersteund door Workspace ONE Access.

  Selecteer tijdens het vastleggen dat het pakket moet worden beheerd met Workspace ONE Access en dat het pakket een update is van een bestaand basis-ThinApp-pakket. Blader naar map met de uitvoerbare bestanden voor het ThinApp-pakket dat momenteel wordt beheerd. Ga met de cursor naar de map en niet naar de specifieke uitvoerbare bestanden.

  Wanneer u deze methode gebruikt, hoeft u niet eerst de AppID- of VersionID-waarden te verkrijgen voordat u het bijgewerkte pakket maakt. Wanneer u het pakket hebt aangeduid als een update en naar de eerdere versie in Setup Capture verwijst, wordt tijdens het vastleggen de AppID van het eerdere pakket gelezen en wordt deze gebruikt voor het bijgewerkte pakket. Het proces zorgt ook voor een verhoogde VersionID voor het bijgewerkte pakket en wijst dezelfde InventoryName toe.

  Werkte het .ini-bestand van het pakket handmatig bij en bouw vervolgens het pakket opnieuw op. Gebruik deze methode wanneer u niet beschikt over het installatieprogramma voor de applicatie om opnieuw vast te leggen, of wanneer u het pakket moet bijwerken tot een nieuwere versie van ThinApp en u meer wilt bijwerken dan dat de opdracht relink kan verwerken. Omdat er voor het opnieuw opbouwen van een pakket wijzigingen in het bestandssysteem en het register moeten worden doorgevoerd die beschikbaar zijn in een nieuwe versie van ThinApp, zouden deze wijzigingen worden gedetecteerd bij een nieuwe opbouw, bijvoorbeeld wanneer een nieuwe ThinApp-versie een nieuwe Package.ini-parameter heeft die u wilt instellen.
  Om het nieuwe pakket te markeren als een update, bewerkt u de volgende Workspace ONE Access-parameters in het gedeelte [Build Options] van het Package.ini-bestand:
  • Stel de AppID-parameter dusdanig in dat deze overeenkomt met de AppID-waarde van de huidige beheerde ThinApp-applicatie. U kunt een waarde van genid niet opnieuw gebruiken voor AppID omdat dan een nieuwe AppID-waarde wordt gegenereerd voor het bijgewerkte pakket waardoor Workspace ONE Access het nieuwe pakket niet herkent als een update van het bestaande pakket.
  • Verhoog de waarde van de VersionID-parameter tot een hoger geheel getal dan het huidige beheerde ThinApp-pakket. Als voor het huidige beheerde pakket geen VersionID-parameter is ingesteld, is de waarde standaard 1 en voegt u een regel toe voor de VersionID-parameter naar Package.ini en stelt u de waarde in op 2 (VersionID = 2).
  • Controleer of de InventoryName-parameter overeenkomt met de InventoryName-waarde van het pakket dat op dit moment wordt beheerd. De InventoryName-waarden voor het huidige pakket en het bijgewerkte pakket moeten overeenkomen.
  Gebruik de opdracht relink -h met de opties voor de App-id en de Versie-id. Gebruik deze methode in een van de volgende situaties:
  • U beschikt niet over de projectmap voor de applicatie.
  • U heeft het pakket al buiten een Workspace ONE Access-omgeving vastgelegd, gebouwd en getest en de stappen die alleen nog moeten worden uitgevoerd zijn het inschakelen van het bijgewerkte pakket voor Workspace ONE Access en het pakket plaatsen in de netwerkshare die wordt gebruikt door de Workspace ONE Access Connector.
  • U werkt het pakket alleen bij om de ThinApp-runtime voor het pakket bij te werken zodat bugfixes in die nieuwere ThinApp-versie worden opgenomen.

  Wanneer u bijvoorbeeld de projectmap, inclusief het Package.ini-bestand, hebt gewijzigd voor een virtual appliance, het pakket opnieuw hebt opgebouwd en het hebt getest, kan het zijn dat de testomgeving niet Workspace ONE Access was. De laatste fase van het bijwerken van de applicatie is om deze in te schakelen voor Workspace ONE Access. Wanneer dit het geval is, is nu het meest eenvoudig om de relink -h-opdracht te gebruiken in plaats van opnieuw vastleggen of opnieuw opbouwen.

  Opmerking: De ThinApp-runtime wordt altijd bijgewerkt wanneer u de opdracht relink -h uitvoert op een ThinApp-pakket.

  U kunt de relink-opdracht uitvoeren vanuit de directory ThinApp Program Files om hulp te krijgen bij de syntax van de opdracht.

  Wanneer het bestaande ThinApp-pakket al is ingeschakeld voor gebruik door Workspace ONE Access, kunt u de volgende opdracht uitvoeren om de bestaande AppID opnieuw te gebruiken en de VersionID te verhogen:

  relink -h -VersionID + executable-folder/*.*

  Waarbij de map met uitvoerbare bestanden een map is waarin de uitvoerbare bestanden zich bevinden van het ThinApp-pakket dat u wilt bijwerken.

  Belangrijk: Wanneer u de opdracht relink gebruikt, kunt u deze niet rechtstreeks verwijzen naar de map of het pakket met uitvoerbare bestanden in de netwerkshare die wordt gebruikt voor de ThinApp-pakketten in de Workspace ONE Access-omgeving. De opdracht converteert de oude uitvoerbare bestanden naar BAK-bestanden wanneer de ThinApp-runtime wordt bijgewerkt, en schrijft zowel deze BAK-bestanden als de nieuwe bestanden naar de map. Omdat doorgaans niet naar de netwerkshare kan worden geschreven, moet u punten opnieuw koppelen aan een kopie van de map met uitvoerbare bestanden.

  Andere gevallen waarin de relink-opdracht wordt gebruikt, zoals een ThinApp-pakket inschakelen voor gebruik in een Workspace ONE Access-omgeving, worden beschreven in het kennisbankartikel van VMware via http://kb.vmware.com/kb/2021928.

resultaten

U heeft een aantal bestanden (EXE-bestanden en optioneel DAT-bestanden) voor het bijgewerkte ThinApp-pakket.

Volgende stappen

Kopieer de bestanden naar een nieuwe submap op de netwerkshare door de stappen te volgen in Een bijgewerkt ThinApp-pakket kopiëren naar de netwerkshare.

Een bijgewerkt ThinApp-pakket kopiëren naar de netwerkshare

Wanneer u het bijgewerkte ThinApp-pakket hebt gemaakt, kopieert u de betreffende bestanden naar een nieuwe submap op hetzelfde niveau als de bestaande submap op de netwerkshare om ervoor te zorgen dat Workspace ONE Access automatisch het bijgewerkte ThinApp-pakket gebruikt.

Voorwaarden

Verifieer of u over de bestanden beschikt voor het bijgewerkte ThinApp-pakket nadat u de stappen in Het bijgewerkte ThinApp-pakket maken hebt gevolgd en de VersionID-waarde hebt verhoogd.

Verifieer of u toegang hebt tot de netwerkshare en submappen kunt maken waarnaar u de bestanden kunt kopiëren.

Procedure

 1. In de map netwerkshare maakt u een nieuwe submap aan voor het bijgewerkte ThinApp-pakket.
  Behoud de bestaande submap voor het ThinApp-pakket dat u bijwerkt en wijzig de inhoud hiervan niet.

  Wanneer de volgende geplande synchronisatie hebt plaatsgevonden, negeert Workspace ONE Access het oudere pakket wanneer deze vaststelt dat het nieuwe pakket dezelfde AppID-waarde en een hogere VersionID-waarde heeft.

  Doorgaans geeft u de submap een naam die overeenkomt met de naam van de ThinApp-applicatie, of geeft u aan welke applicatie in de map staat. Als de netwerkshare appshare wordt genoemd op een host met de naam server, en als de applicatie abceditor wordt genoemd, is de submap van het ThinApp-pakket \\server\appshare\abceditor.

  Opmerking: Gebruik geen niet-ASCII-tekens wanneer u uw submapnamen voor netwerkshares maakt die ThinApp-pakketten kunnen verspreiden door Workspace ONE Access te gebruiken. Niet-ASCII-tekens worden niet ondersteund.
 2. Kopieer de EXE- en DAT-bestanden voor het bijgewerkte ThinApp-pakket in die nieuwe submap.
 3. (Optioneel) Als u niet op de volgende geplande synchronisatie wilt wachten, kunt u Workspace ONE Access handmatig met de netwerkshare synchroniseren vanaf de pagina Verpakte apps - ThinApp van de Workspace ONE Access-console.

  Wanneer de Workspace ONE Access Connector de geplande synchronisatie uitvoert met de netwerksharemap en een applicatie tegenkomt met dezelfde AppID als een andere applicatie, worden de VersionID-waarden vergeleken. Het ThinApp-pakket met de hoogste VersionID wordt gebruikt als de meest recente update. Workspace ONE Access neem automatisch de vorige gebruikersrechten op voor het ThinApp-pakket met de hoogste VersionID en sneltoetsen op de gebruikersystemen worden gesynchroniseerd voor het bijgewerkte pakket.

Volgende stappen

In uw Workspace ONE Access-catalogus wordt de nieuwe versie van het bijgewerkte ThinApp-pakket weergegeven na de volgende ThinApp-pakketsynchronisatie. Als u de nieuwe versie op de bronnenpagina van het ThinApp-pakket wilt zien, kunt u handmatig synchroniseren via de pagina Verpakte Apps - ThinApp van de Workspace ONE Access-console.