Het bijwerken van een ThinApp-pakket dat al wordt beheerd door Workspace ONE Access en in de catalogus van uw organisatie staat, omvat meerdere stappen. Het bijgewerkte ThinApp-pakket wordt mogelijk via een andere groep in uw organisatie aan u geleverd. Om ervoor te zorgen dat Workspace ONE Access het bijgewerkte pakket automatisch kan gebruiken in plaats van het bestaande pakket voor de gemachtigde gebruikers, moet u ervoor zorgen dat het bijgewerkte pakket is gemaakt met dezelfde AppID als het huidige pakket, een VersionID-waarde heeft die hoger is dan de VersieID-waarde van het bestaande pakket en voor beheer is ingeschakeld door Workspace ONE Access.

Voorwaarden

Verifieer of u toegang heeft tot de locatie waar uw beheerde ThinApp-pakketten zich bevinden en of u op die locatie submappen kunt maken.

Volgende stappen

In uw Workspace ONE Access-catalogus wordt de nieuwe versie van het bijgewerkte ThinApp-pakket weergegeven na de volgende ThinApp-pakketsynchronisatie. Als u de nieuwe versie op de bronnenpagina van het ThinApp-pakket wilt zien, kunt u handmatig synchroniseren via de pagina Verpakte Apps - ThinApp van de Workspace ONE Access-console.