Instellingen voor webapplicaties zijn beschikbaar in het dialoogvenster Resources > Webapps > Instellingen in de Workspace ONE Access-console. U kunt een goedkeuringsstroom voor applicaties instellen, SAML-metagegevens beheren en externe identiteitsproviders als applicatiebronnen configureren.

Instelling Beschrijving
Goedkeuringen Wanneer u goedkeuringen instelt, moeten gebruikers toegang tot applicaties aanvragen voordat zij de applicaties van de catalogus kunnen gebruiken.

Zie applicatiesgoedkeuring inschakelen voor het gebruik van bronnen voor informatie over het instellen van goedkeuringen.

SAML-metadata U kunt het automatisch ondertekend Workspace ONE Access SAML-ondertekenend certificaat en SAML-metagegevens downloaden op het tabblad SAML-metagegevens downloaden. Als u een certificaat van een externe certificaatautoriteit (CA) wilt verkrijgen, kunt u een aanvraag voor Certificaatondertekening (CSR) genereren in het tabblad CSR genereren, vervolgens verkrijgt u het certificaat en kunt u het uploaden op hetzelfde tabblad.

Voor meer informatie over het beheren van SAML-metagegevens raadpleegt u Beheer van Workspace ONE Access.

Toepassingsbronnen U kunt bepaalde externe identiteitsproviders zoals OKTA of ADFS als toepassingsbronnen configureren en vervolgens de bijbehorende toepassingen aan de catalogus toevoegen.

Zie Toegang bieden tot extern beheerde applicaties in Workspace ONE Access voor informatie over het instellen van toepassingsbronnen.