Wanneer u twee verificatiemethoden nodig hebt om toegang te krijgen tot de Hub-catalogus vanuit een webbrowser, voegt u een regel toe aan het Workspace ONE Access-standaardtoegangsbeleid en configureert u de regel met twee verificatiemethoden. De Web browser-apparaatregel is met Verify (Intelligent Hub) als tweede verificatiemethode geconfigureerd.

Wanneer gebruikers via een apparaat toegang tot de Hub-catalogus proberen te krijgen, wordt ter goedkeuring een verificatiemelding verzonden naar de door gebruikers beheerde of geregistreerde mobiele apparaten. Nadat ze de aanvraag op een aangewezen apparaat hebben goedgekeurd, hebben ze toegang tot de Hub-catalogus vanaf het oorspronkelijke apparaat.

Voorwaarden

Procedure

 1. Klik op de pagina Resources > Beleidsregels in de Workspace ONE Access-console op STANDAARDBELEID BEWERKEN.
 2. Verifieer op de pagina Definitie de standaardbeleidsnaam en klik op Volgende.
  De sectie Van toepassing op is leeg gelaten. Alle apps die niet zijn beperkt in een ander toegangsbeleid, zijn beschikbaar in de Hub-catalogus.
 3. Klik op de pagina Configuratie op + BELEIDSREGEL TOEVOEGEN.
  Optie Beschrijving
  Als het netwerkbereik van een gebruiker Selecteer het netwerkbereik.
  is en de gebruiker probeert inhoud te openen van Selecteer Web Browser als apparaattype.
  en de gebruiker behoort tot de groepen Als u deze toegangsregel wilt toepassen op specifieke groepen, zoekt u naar de groepen in het zoekvak.

  Als geen groep is geselecteerd, is het toegangsbeleid van toepassing op alle gebruikers.

  Dan voert u deze actie uit Selecteer Verifiëren met...
  dan kan de gebruiker verifiëren met behulp van Configureer de volgorde van de verificatiemethoden.
  1. Selecteer de eerste verificatiemethode.
  2. Klik op + en selecteer Verify (Intelligent Hub) als tweede verificatiemethode.
  Als voorgaande verificatiemethode mislukt of niet toepasselijk is Configureer alternatieve verificatiemethoden.
  Herverifiëren na: Selecteer de sessieduur waarna gebruikers zich opnieuw moeten verifiëren.
 4. Klik op Opslaan.
 5. Controleer de verificatievolgorde op de pagina Configuratie. U kunt de rijen met regels verslepen om de volgorde te wijzigen waarin regels worden toegepast.