Wanneer u de Verify-verificatie (Intelligent Hub) wilt instellen in de Workspace ONE Access-service, configureert u de instellingen voor Verify (Intelligent Hub) en schakelt u de verificatiemethode in de ingebouwde identiteitsprovider in. Vervolgens configureert toegangsbeleidsregels om te verifiëren met Verify (Intelligent Hub).

Om de identiteit van de gebruiker te verifiëren wanneer u Verify (Intelligent Hub) configureert, kunt u verplichten dat biometrische ID's of toegangscode-ID's op het apparaat worden gebruikt nadat de melding van Verify (Intelligent Hub) is goedgekeurd voordat gebruikers toegang hebben tot de beperkte apps.

Voorwaarden

 • Workspace ONE Access geïntegreerd met Workspace ONE UEM.
  Opmerking: De verificatiemethode Verify (Intelligent Hub) wordt momenteel niet ondersteund voor Workspace ONE UEM-basisgebruikersaccounts.
 • Hub Services geactiveerd met Meldingen en Appcatalogus ingeschakeld.
 • VMware Workspace ONE Intelligent Hub-app 20.05 of hoger geïnstalleerd op apparaten van gebruikers.
 • (Optioneel) Toegangscodes op apparaatniveau verplichten voor beheerde apparaten en toegangscodes op app-niveau verplichten voor geregistreerde apparaten.

Procedure

 1. Selecteer de optie Verify (Intelligent Hub) op de pagina Integraties > Verificatiemethoden in de Workspace ONE Access-console
  1. Klik op CONFIGUREREN en configureer de verificatie-instellingen voor Verify (Intelligent Hub).
   Optie Beschrijving
   Schakel Verify (Intelligent Hub) in Schakel Verify-verificatie in op de ingebouwde identiteitsprovider van de service.
   Time-out in seconden voor MFA-actie. Voer het aantal seconden in dat moet worden gewacht op een antwoord voordat de aanvraag verloopt. De time-out kan worden ingesteld tussen 30 en 90 seconden. De aanbevolen tijd is 60 seconden.

   Zorg ervoor dat de ingestelde time-out lang genoeg is om de gebruiker in staat te stellen de biometrische identificatie in te voeren.

   Verbeterde verificatie op beheerde apparaten Schakel deze optie in om gebruikers met beheerde apparaten in staat te stellen een biometrische ID of toegangscode-ID in te voeren nadat de verificatiemelding is goedgekeurd, voordat ze toegang hebben tot de beperkte apps.
   Verbeterde verificatie op geregistreerde apparaten Schakel deze optie in om gebruikers met geregistreerde apparaten in staat te stellen een biometrische ID of toegangscode-ID in te voeren nadat de verificatiemelding is goedgekeurd, voordat ze toegang hebben tot de beperkte apps.
   Verbeterde verificatie bij aanvragen vanaf mobiele apparaten Schakel deze optie in om te voorkomen dat aanvragen van mobiele apparaten biometrische ID's of toegangscode-ID's vereisen nadat de verificatiemelding is goedgekeurd.
  2. Klik op OPSLAAN.
 2. Ga naar de pagina Identiteitsproviders en selecteer de ingebouwde identiteitsprovider die u al heeft geconfigureerd.
  1. Selecteer in de sectie Verificatiemethoden Verify (Intelligent Hub).
  2. Klik op Opslaan.

Volgende stappen

Maak de toegangsbeleidsregels.

Om Verify-verificatie (Intelligent Hub) te gebruiken om toegang te krijgen tot de Hub-catalogus vanuit een webbrowser, voegt u een toegangsbeleidsregel toe aan het standaardtoegangsbeleid. Zie Verify-verificatie (Intelligent Hub) verplichten om toegang te krijgen tot de Workspace ONE Hub-catalogus (alleen in de cloud).

Als u Verify-verificatie (Intelligent Hub) wilt gebruiken voor toegang tot apps vanaf mobiele apparaten, maakt u applicatiespecifiek toegangsbeleid, voegt u de namen van de beperkte apps toe aan het beleid en maakt u een regel voor elk type mobiel apparaat. Zie Toegangsbeleid voor beperkte apps toevoegen in Workspace ONE Access om te verifiëren met Verify (Intelligent Hub) (alleen in de cloud)