De instelling voor Systeemdomein tonen op aanmeldingspagina is standaard ingeschakeld op de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Instellen > Voorkeuren. Gebruikers krijgen het vervolgkeuzemenu voor selectie van het domein gepresenteerd. Hierin worden alle Active Directory-domeinen weergegeven die zijn geïntegreerd met de Workspace ONE Access-server en het lokale systeemdomein.

Als u de selectie van de instelling Systeemdomein tonen op aanmeldingspagina weergeven opheft, wordt de vermelding voor het systeemdomein verwijderd uit het vervolgkeuzemenu Domein. Als de Workspace ONE Access-service één Active Directory-domein bevat, zien gebruikers het vervolgkeuzemenu niet. Ze worden om hun aanmeldingsgegevens gevraag om aan te melden.

Wanneer het systeemdomein niet wordt weergegeven in een vervolgkeuzemenu en de aanmelding van de systeemdomeinbeheerder vereist is, is de optie die u gebruikt om u aan te melden afhankelijk van of u op locatie of als een cloudtenant wordt geïmplementeerd.