Gebruikers worden op unieke wijze geïdentificeerd aan de hand van zowel hun gebruikersnaam als domein wanneer ze zich aanmelden bij Workspace ONE Access. Standaard wordt gebruikers die zich vanuit Workspace ONE Access aanmelden bij de Hub-portal, gevraagd om hun domein te selecteren op de eerste aanmeldingspagina die wordt weergegeven.

Omdat gebruikers eerst hun domein selecteren, kunnen gebruikers met eenzelfde gebruikersnaam maar in een ander domein zich toch probleemloos aanmelden. Gebruiker Jane kan bijvoorbeeld in het domein eng.example.com zijn toegevoegd en een andere gebruiker Jane in het domein sales.example.com.

Workspace ONE Access geeft de verificatiepagina weer op basis van de toegangsbeleidsregels die zijn geconfigureerd voor het domein.

Opmerking: Gebruikers wordt niet gevraagd een domein te selecteren wanneer verificatiemethoden op basis van certificaatverificatie zijn geconfigureerd. De verificatiemethoden omvatten Mobiele SSO (voor iOS), Mobiele SSO (voor Android) en Certificaat (cloudimplementatie).

U kunt de volgende aanmeldingsinstellingen configureren op de pagina Instellingen > Inlogvoorkeuren.

Instelling Beschrijving

Systeemdomein weergeven op aanmeldingspagina

Deze instelling is standaard ingeschakeld. Gebruikers zien het vervolgkeuzemenu Domein waarin alle Active Directory-domeinen worden weergegeven die zijn geïntegreerd met de Workspace ONE Access-server en de lokale systeemdomeindirectory.

Als u de selectie van de instelling Systeemdomein tonen op aanmeldingspagina opheft, wordt de vermelding voor het systeemdomein verwijderd uit het vervolgkeuzemenu Domein.

Link 'Wijzigen naar een ander domein' op de aanmeldingspagina verbergen

Schakel deze instelling in om de link Wijzigen naar een ander domein te verbergen, als u slechts één directory heeft en het systeemdomein is verborgen op de aanmeldingspagina.

E-mailadres gebruiken om aan te melden bij Intelligent Hub

Schakel deze instelling in om gebruikers die zich aanmelden, hun e-mailadres te laten invoeren via de Workspace ONE Intelligent Hub-app.

Permanente cookies inschakelen voor gebruikerssessies

Schakel deze instelling in om Single Sign-On voor browsers en systeemeigen apps aan te bieden wanneer gebruikers Safari View Controller op iOS-apparaten gebruiken of Chrome Custom Tabs op Android-apparaten gebruiken om zich aan te melden.

De cookietime-out wordt geconfigureerd in de toegangsbeleidsregels. Zie Persistente cookie inschakelen in Workspace ONE Access voor mobiele apparaten.

Groepsleden synchroniseren naar de directory wanneer groep wordt toegevoegd

Schakel deze instelling in om de leden van de groep te synchroniseren wanneer de groep uit Active Directory wordt toegevoegd. Als Groepsleden synchroniseren naar de directory wanneer groep wordt toegevoegd niet is ingeschakeld, wordt de groepsnaam naar de directory gesynchroniseerd wanneer de groep wordt toegevoegd, maar leden van de groep worden niet gesynchroniseerd totdat de groep rechten heeft voor een app of de groepsnaam wordt toegevoegd aan een toegangsbeleid.

URL-adres voor weergave van VMware Workspace ONE Access-aanmeldinspagina in iFrame

Wanneer een iframe wordt gebruikt om apps weer te geven waarvoor verificatie van Workspace ONE Access is vereist, voegt u de vertrouwde URL-adressen toe die de Workspace ONE Access-aanmeldingspagina's kunnen weergeven.

Wachtwoorden in cache plaatsen

Schakel deze instelling in om gebruikers die virtuele Horizon-, Horizon Cloud- en Citrix-apps uitvoeren een Single Sign-On-ervaring te bieden vanuit de Hub-catalogus. Zie Wachtwoordcache configureren voor virtuele apps.

Aanmeldingsprompt aanpassen

U kunt een aangepaste aanmeldingsprompt maken die wordt weergegeven in het tekstvak voor de gebruiker op de Workspace ONE Access-aanmeldingspagina.
Unieke ID voor gebruikersaanmelding

Wanneer gebruikers een verificatiemethode met gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken om zich aan te melden met behulp van Workspace ONE Access, kunt u de optie Unieke ID voor gebruikersaanmelding configureren om aanmeldingspagina's op basis van ID weer te geven.