Wanneer een iFrame wordt gebruikt om apps weer te geven waarvoor verificatie is vereist van Workspace ONE Access, moet u de Workspace ONE Access-service configureren om de aanmeldingspagina's in het iFrame weer te geven.

Op de pagina Instellingen > Inlogvoorkeuren in de beheerconsole voegt u de vertrouwde URL-adressen toe die de aanmeldingspagina's van Workspace ONE Access kunnen weergeven. Wanneer gebruikers zich aanmelden bij de app, verstuurt de Workspace ONE Access-service een X-frame-Options HTTP-reactiekoptekst die de browser opdracht geeft om de URL die u opgeeft toestemming te geven om zichzelf in het iframe te laden.

Workspace ONE Access -specificatie voor het gebruik van iFrames

 • Als u 19.03 of hogere versies van de Workspace ONE Access Connector gebruikt, worden alle verificatiemethoden ondersteund.
 • Deze functie kan worden gebruikt met Workspace ONE Access 20.01 of hoger en met Workspace ONE Access-cloudimplementaties.

Procedure

 1. Ga naar de pagina Instellingen > Inlogvoorkeuren in de Workspace ONE Access-console.
 2. Klik op BEWERKEN.
 3. Voer in het tekstvak van het URL-adres van waaruit de VMware Workspace ONE Access-aanmeldingspagina's in iframe worden weergegeven het URL-adres in, inclusief het poortnummer dat de Workspace ONE Access-aanmeldingspagina kan weergeven. Voer http://example.com:portnumber in.
  Klik op + om extra adressen toe te voegen die kunnen worden gebruikt.
 4. Klik op Opslaan.
 5. Test alle URL-adressen die u hebt geconfigureerd om te bevestigen dat de aanmeldingspagina correct wordt weergegeven en u kunt inloggen.

  Om de aanmeldingspagina in de Safari-browser weer te geven, moeten gebruikers Voorkom volgen door gekoppelde sites deactiveren in de privacy- en beveiligingsinstellingen van de Safari-browser op hun apparaten.

  De aanmeldingspagina wordt niet weergegeven in Firefox- of Chrome-browsers wanneer de pagina wordt geopend vanaf een iOS-toestel.