Als u een lokale directory wilt maken in de Workspace ONE Access-service, geeft u de gebruikerskenmerken op voor de directory, maakt u de directory en identificeert u deze met een identiteitsprovider.