VMware Workspace ONE UEM Release Notes geven informatie over de nieuwe functies en verbeteringen in elke versie. Deze pagina bevat een overzicht van de nieuwe functies die in 2004 zijn geïntroduceerd, een lijst met opgeloste problemen en bekende problemen.

Nieuwe functies in deze versie

Android

 • Bepalen hoe widgets werken in een werkprofiel.
  De optie Apps toestaan widgets te gebruiken in het werkprofiel bepaalt of gebruikers widgets kunnen gebruiken van apps die zijn toegevoegd aan uw werkprofiel. Wanneer deze optie is ingeschakeld, kunt u openbare app-widgets toevoegen. Zie Restricties voor Android-apparaten configureren met Workspace ONE UEM voor meer informatie.
 • Aangepaste filters toepassen om vast te stellen hoe uw apparaten zijn ingeschreven in Workspace ONE UEM.
  We hebben een aangepast filter toegevoegd aan de lijstweergave waarmee u snel kunt zien hoe uw apparaten worden beheerd. In de nieuwe aangepaste weergavekolom wordt aangegeven of het apparaat Android (legacy), Werkprofiel, COPE en/of Work Managed is. Raadpleeg Android-apparaatbeheer voor meer informatie.

Chrome OS

 • Wilt u documenteren waarom de bedrijfsgegevens op een Chromebook zijn gewist? Nu kan dat.
  Wanneer u de bedrijfsgegevens van een Chromebook wist, wordt een nieuwe optie weergegeven waarmee u kunt selecteren of u het apparaat wilt wissen voor vervanging of buitengebruikstelling. Zie Apparaatbeheeropdrachten voor Chrome OS-apparaten voor meer informatie.

Windows

 • Dell Provisioning voor VMware Workspace ONE heeft een nieuwe naam gekregen. Het wordt nu Factory Provisioning genoemd.
  We hebben de naam van Dell Provisioning voor VMware Workspace ONE verandert in Factory Provisioning. De functionaliteit blijft hetzelfde. Zie Factory Provisioning voor meer informatie.
 • We hebben het antivirusprofiel voor Windows Desktop bijgewerkt.
  Het antivirusprofiel dat werkt met uw Windows Defender-antivirussysteem bevat nu meer opties. Stel niveaus voor cloudbeveiliging in, identificeer mogelijk ongewenste applicaties, schakel bescherming tegen manipulatie in en vraag om toestemming van de gebruiker. Zoek het antivirusprofiel voor Windows Desktop in de console via Toestellen > Profielen > Lijstweergave. Zie Een antivirusprofiel configureren voor Windows Desktop voor meer informatie.
 • De installatie van uw toepassing uitstellen tijdens de app-toewijzing.
  U kunt de installatie van de app nu uitstellen tijdens de app-toewijzing. U kunt deze wijzigingen aanbrengen terwijl u app-toewijzingen en beleidsregels aan uw Win32-applicaties toevoegt. Zie Toewijzingen en applicatiebeleid toevoegen aan uw Win32-applicaties voor meer informatie.
  N.B: Uitstellen van apps is een Tech Preview-functie en is mogelijk niet beschikbaar in alle omgevingen. Overweeg deze functie alleen voor testdoeleinden te gebruiken. Uitstellen van apps kan beter niet worden gebruikt in een productieomgeving. De functie is nog niet definitief en kan op elk moment worden gewijzigd.

Rugged

 • We hebben enkele verbeteringen aangebracht in de deactivering van productprovisioning
  Als u een actieve productprovisioning-implementatie moet annuleren (als gevolg van misbruik of een probleem met de inhoud van het product), kunt u de verbeterde deactiveringswerkstroom gebruiken. Naast het leegmaken van de commandowachtrij van het apparaat, het annuleren van taken in behandeling en het verwijderen van commando's uit Content-servicetabellen, wordt met de nieuwe deactiveringswerkstroom eerst gecontroleerd of het product actief is en worden inhoudsitems uit de Content-servicetabel verwijderd.

Applicatiebeheer

 • Apps toewijzen heeft een nieuw uiterlijk.
  Maak kennis met de nieuwe toewijzingservaring voor al uw apps met volledige API-ondersteuning. We hebben gestroomlijnd hoe onze app-configuratie werkt met smart groups. Zie Toewijzingen en uitsluitingen toevoegen aan uw applicaties voor meer informatie.
 • Het configureren van Workspace ONE Boxer is nog gemakkelijker geworden.
  Algemene configuraties die door Workspace ONE Boxer worden ondersteund, kunnen nu worden geconfigureerd in het gedeelte Apps en boeken. U kunt Boxer ook configureren voor implementaties van interne apps. Zie Workspace ONE Boxer toewijzen en configureren voor meer informatie.
 • Notebook-applicatie configureren via het gedeelte Apps en boeken.
  Configureer uw Workspace ONE Notebook-applicatie voor zowel beheerde als onbeheerde apparaten met behulp van Apps toewijzen in Apps & boeken. Deze nieuwe functie is beschikbaar als u Notebook versie 1.4 of hoger gebruikt. Zie Workspace ONE Notebook toewijzen en configureren voor meer informatie.

Inhoudsbeheer

 • Bekijk het exacte aantal Smartfolio-gebruikers dat uw document heeft bevestigd.
  Smartfolio-gebruikers kunnen nu de documenten bevestigen die u aan hen toewijst als vereiste inhoud. In de Workspace ONE UEM console kunt u deze bevestigingen bekijken op de pagina's Inhoud - Lijstweergave en Toestelgegevens. Zie Bevestiging in Smartfolio voor meer informatie.

Opgeloste problemen

De opgeloste problemen zijn als volgt gegroepeerd.

Problemen opgelost in 2004
 • AAPP-6539: Wanneer u in een browservenster werkt met het scherm Gekochte applicaties, worden de knoppen voor updates verborgen achter andere UI-elementen.

 • AAPP-9135: Kan het macOS-profiel met aangepaste instellingen niet publiceren.

 • AAPP-9344: Het vernieuwen van een VPP-token kan lang duren wanneer er veel gebruikers zijn.

 • AAPP-9366: SyncDevicesForPublicAndPurchasedApp time-outs in meerdere SaaS-omgevingen. 

 • AAPP-9382: Applicatie onder MDM-beheer stellen vraagt niet om VPP-applicaties die zijn geïnstalleerd voorafgaand aan de app-toewijzing.

 • AAPP-9425: Kan Apple-lettertypen niet verwijderen vanwege commando's die in behandeling zijn.

 • AAPP-9463: Publiceren van VPP-app mislukt wanneer het apparaat is opgenomen in twee toegewezen smart groups.

 • AAPP-9601: Wanneer publicatie van de legacy catalogus is ingeschakeld op de console, wordt deze niet geïmplementeerd op een apparaat dat vóór deze wijziging is ingeschreven, tenzij we een query uitvoeren op het apparaat.

 • AGGL-6822: Als de cloud profile.UserPolicyAssignmentMap-rijen bestaan, komt de procedure bij het verwijderen van de OG in een oneindige lus terecht omdat de instructie DELETE niet overeenkomt met de instructie WHILE EXISTS.

 • AGGL-6903: AndroidWorkAffectedSmartGroupsExternalAppMap wordt niet weergegeven nadat de applicatiebron van AE-apps is gecorrigeerd.

 • AGGL-6906: ChromeOS | Op gebruikers gebaseerde profielen werken het aantal toewijzingen niet bij.

 • AGGL-6945: Het in- en uitschakelen van de Intelligent Hub-catalogus werkt niet zoals verwacht.

 • AGGL-7272: Volledige knopinfo voor AppConfig-gebruikersinterface wordt niet weergeven in Android-apps.

 • AGGL-7136: Kan openbare toepassingen niet verwijderen via REST API op apparaten die zijn ingeschreven met COPE.

 • AMST-19845: De FPS-tool genereert een XML-fout wanneer het wachtwoord voor voorbereide inrichting een ampersand heeft.

 • AMST-23730: Verwijderen van console-org mislukt als de OG een interne Win10-app met een Kiosk-gegevensrij bevat.

 • AMST-24461: Kan het proxybeheer van Windows 10-apparaten niet verwijderen.

 • ARES-5415: Keuzerondjes voor batchstatus onder Toestellen > Profielen en resources kunnen niet worden geselecteerd.

 • ARES-9667: Wanneer een beheerder geen rol voor het publiceren van toepassingen bewerken heeft, wordt het tabblad Toewijzing van interne apps niet weergegeven, zelfs niet als de beheerder andere rollen heeft. 

 • ARES-11178: Aanhalingstekens in aangepaste kenmerken worden niet correct herkend en daarom wordt het commando voor het installeren van de app niet in de wachtrij voor apparaten gezet.

 • ARES-11220: Het statusfilter 'Toestel is niet gevonden' wordt weergegeven op de pagina Statusgeschiedenis.

 • ARES-11262: Het aantal apparaten komt niet overeen, dus er kan geen pushmelding worden verzonden naar apparaten met de status Niet geïnstalleerd vanuit het scherm Apps en boeken voor alle applicaties via 'Bericht aan iedereen sturen'.

 • ARES-11414: Probleem met de gebruikersinterface op het tabblad Bestanden bij het toevoegen/bewerken van de interne iOS-app in de IE-browser.

 • ARES-11424: Onjuiste tijdelijke tabel 'PrevExcludedDevices' wordt twee keer verwijderd.

 • ARES-11449: De commandoprocessor kan voor bepaalde app-installaties geen datalading genereren. 

 • ARES-11509: De AppID die is geconfigureerd in de optie 'Documenten beperken om geopend te worden in de volgende applicaties' in het aangepaste SDK-profiel, wordt niet weergegeven in 'XML bekijken'.

 • ARES-11747: De toewijzingsnaam wordt niet getoond in de weergave Toestelgegevens.

 • ARES-11906: Parallelle OGS-productapplicatie haalt de verwijderingsopdracht op wanneer de app-synchronisatie wordt aangeroepen. 

 • CMCM-188226: Als u de link voor de OneDrive-opslagplaats wijzigt, wordt het station dat aan gebruikers is gekoppeld, niet gewijzigd.

 • CMCM-188436: De klant kan de automatische sjablonen voor inhoudsopslagplaatsen niet opnieuw opslaan. 

 • CMSVC-10267: Bij het toevoegen van een beheerder is er een onnodige kolom Toegangscode op het tabblad Rollen.

 • CMSVC-12900: Apparaatkoppeling in 'Gebruikersgegevens bekijken' is onjuist wanneer de gebruiker wordt gemaakt in de bovenliggende OG.

 • CMSVC-13024: Sorteeroptie wordt niet doorgegeven aan de zoekaanvraag van de gebruiker.

 • CMSVC-13160: POST API-aanroep duurt ongeveer vier tot vijf minuten.

 • CRSVC-7719: Kan geen restrictieprofiel in het beleid voor iOS-conformiteit selecteren als de limiet van 1000 tekens wordt overschreden.

 • CRSVC-9519: Netwerkbeleid dat wordt gebruikt voor het verwijderen/blokkeren van specifieke profielen kan profielen niet verwijderen.

 • CRSVC-9618: Kan OG niet verwijderen zonder handmatig de PolicyUserGroup-rijen te wissen.

 • CRSVC-8531: In de apparaat-/consolegebeurtenissen wordt de datum/tijd niet in de juiste tijdzone weergegeven wanneer de instellingen voor zowel tijdzone als landinstellingen in Accountinstellingen op hetzelfde moment worden gewijzigd.

 • CRSVC-8778: Asymmetrische encryptiesleutelbestanden worden nooit verwijderd, waardoor de schijfruimte vol raakt.

 • CRSVC-6300: Conformiteitsstatus van apparaat zegt Conform voor door MDM beheerde niet-ingeschreven apparaten.

 • CRSVC-9420: De eerste UDP-syslog-berichten worden door Winsock verwijderd.

 • FCA-192519: CISCO API kan geen apparaat opzoeken op basis van het MAC-adres van het LAN.

 • FCA-192316: HTML-titel en breadcrumb veranderen wanneer een nieuw tabblad wordt geopend met de sneltoets op Mac-apparaten.

 • FCA-192317: De sessiestatuswaarde (vier uur) overschrijft alle andere op sessies gebaseerde configuraties. 

 • FCA-192507: Het invoeren van de beveiligingspincode voor het verwijderen en deactiveren van de applicatie werkt niet zoals verwacht wanneer u de Safari-browser gebruikt.

 • INTEL-15990: De applicatienaam van aangeschafte apps wordt leeg weergegeven in het rapport Intelligence-applicaties.

 • FCA-192747: De pagina met Gebruikersovereenkomst-instellingen in Instellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Inschrijving wordt niet meer geladen. Er wordt een foutpagina weergegeven.

Problemen opgelost in patch 20.4.0.1
 • AMST-26287: Interne app-versie wordt niet bijgewerkt op de Console na update van de app-versie.

 • CMSVC-13415: Provisioning / de-provisioning van de gebruikersgroep via de AirWatch Provisioning-app mislukt. 

 • FCA-192957: Apparaat verwijderen op UEM Console werkt Intelligence niet correct bij, waardoor UEM- en Intelligence-apparaatlijsten niet overeenkomen.

Problemen opgelost in patch 20.4.0.2
 • AAPP-9732: Apparaat verwijderen wist het apparaat niet in zeldzame gevallen wanneer het apparaat vlak voor de opdracht wordt ingecheckt. 

 • CMSVC-13447: Compileren van regelengine mislukt voor ongeldige smart group-criteria.

Problemen opgelost in patch 20.4.0.3
 • AAPP-9875: Kan geen apps met apparaten in de status "WipeInitiated" toewijzen. 

 • AAPP-9892: Verwijder een modaal venster uit het menu Activeringsvergrendeling inschakelen. 

 • AAPP-9916: De pagina VPP-toewijzing geeft incorrect aan dat er te veel licenties worden toegewezen, ook al is dit niet het geval. 

 • AGGL-7610: Toegestane accountbeperkingen werken niet zoals verwacht. 

 • MACOS-1167: Vervaltijd ontbreekt in de aanvraag voor het ophalen van de CDN-URL in het cast-eindpunt van de macOS-app.

Probleem opgelost in patch 20.4.0.4
 •  CMEM-185819: ArgumentException wordt weergegeven wanneer wordt geprobeerd het apparaatmodel in meerdere SaaS-omgevingen te krijgen. 

 • CMSVC-13593: DLL-installatieprogramma mislukt op applicatieservers. 

 • ENRL-1927: Opschonen van functievlag. 

Problemen opgelost in patch 20.4.0.5
 • AMST-26921: Agent voor Seed Workspace ONE Intelligent Hub-versie 20.04.2.0 in versie 20,04.

Problemen opgelost in patch 20.4.0.6
 • AGGL-7688: Workspace ONE UEM API-aanroep geeft de fout '500 interne serverfout' in Sandbox.

 • AMST-26951: De conformiteitsstatus blijft in de status in behandeling op de UEM console voor Windows 10-apparaten. 

 • PPAT-7156: De DTR-gebruikersinterface geeft geen witte lijst-applicaties voor Tunnel voor verschillende platformen weer wanneer ze dezelfde bundel-ID hebben voor verschillende platformen. 

 • RUGG-8154: Hoog geheugengebruik in PE-box veroorzaakt door Windows-service voor beleidsengine.

Problemen opgelost in patch 20.4.0.7
 • AMST-27154: De opdrachten voor het verwijderen van DCM en de app-implementatie-agent worden in de wachtrij geplaatst wanneer de gebruiker van staging naar check-out users overschakelt.

 • CRSVC-11608: Time-out opgetreden in gedeelde SaaS-omgevingen voor certificaat CertificateDeviceDetail_GetAllCertificatesEligibleForRevoke. 

 • RUGG-8279: Als u een nieuwe app toevoegt aan het Launcher-profiel, verdwijnen andere tijdelijke pictogrammen van apps. 

Problemen opgelost in patch 20.4.0.9
 • AAPP-10135: Besturingssysteemversies worden verwijderd bij upgrade van console. 

 • AMST-27376: De inschrijvingsstatus van het toestel blijft steken op In behandeling.

Problemen opgelost in patch 20.4.0.10
 • ARES-13197: Eindpunt app-status retourneert onjuiste status van gedeeld toestel voor voorbereide inrichting voor één gebruiker.

 • CMCM-188417: Probleem met time-out voor EnterpriseContent.ContentMap_ListUpdates. 

 • CRSVC-12330: Gebeurtenismeldingen verzenden de autorisatieheader niet mee met postopdrachten.

Problemen opgelost in patch 20.4.0.11
 • RUGG-8733: Opslaan mislukt bij toevoegen van een tweede apparaattoken met dezelfde apparaatinformatie onder Apparaatlevenscyclus.

Problemen opgelost in patch 20.4.0.12
 • AMST-29168: Inchecken zonder waarschuwingen worden behandeld als commando's op gebruikersniveau met onbekende incheckmodus.

Problemen opgelost in patch 20.4.0.13
 • AAPP-10938: iOS-toestellen checken continu in bij het controleren op beschikbare updates van het besturingssysteem.

 • ARES-14941: De installatiestatus voor de toegewezen interne app voor Android Legacy geeft Niet geïnstalleerd op de console aan, zelfs als de app op het apparaat is geïnstalleerd.

Problemen opgelost in patch 20.4.0.14
 • AAPP-11189: IPA-processor genereert een exceptie wanneer u een interne app uploadt met meerdere info.plists of met een ingesloten mobileprovision-profiel.

Problemen opgelost in patch 20.4.0.15
 • AAPP-11203: Toestelbeheerprofiel wordt niet van het toestel verwijderd bij het wissen van bedrijfsgegevens. 

 • AAPP-11216: Verwijderde toestellen wissen op het eindpunt voor inchecken. 

Problemen opgelost in patch 20.4.0.16
 • PPAT-8345: DTR ontbreekt wanneer de klant de omgeving upgradet van 2003 (of hoger) naar de nieuwste console.

Problemen opgelost in patch 20.4.0.17
 • ATL-5608: Tijdstempel ontbreekt in oudere patches waardoor ondertekeningscontrole mislukt.

Problemen opgelost in patch 20.4.0.19
 • CRSVC-18459: Het oplossen van problemen met versleuteling/ondertekening op toestelservices, wat leidt tot mislukte communicatiefouten vanwege recente wijzigingen in .NET Framework die zijn uitgebracht als onderdeel van de meest recente Windows-updates.

Problemen opgelost in patch 20.4.0.20
 • CRSVC-19540: Alle certificaten die door bepaalde certificaatautoriteiten aan een toestel zijn uitgegeven, hebben een onbekende status.

Bekende problemen

De bekende problemen zijn als volgt gegroepeerd.

Console
 • FCA-192807: REST API voor het zoeken naar apparaten op serienummer omdat alternatieve identificatie mislukt met interne serverfout.

  Wanneer er op een apparaat meer dan één e-mailclient is geconfigureerd en de apparaatgegevens niet in de cache zijn opgeslagen, mislukt de API voor Apparaatzoekactie met een interne serverfout. Het probleem doet zich voor bij een opgeslagen procedure die geen dubbele apparaat-ID's kan verwerken die als parameter zijn doorgegeven.

  Als noodoplossing kiest u een ander API-eindpunt dat een andere zoeksleutel gebruikt, zoals LocationGroupID/Platform/Ownership/lastseen, enzovoort. Voeg een trap toe aan de huidige code om de foutcode 1000 / HTTP 500 te herkennen bij de eerste poging en probeer het opnieuw. 

Android
 • AGGL-7175: Eerder ingeschakelde COPE-apparaten zien de nieuwe Hub-catalogus niet nadat Hub-services zijn ingeschakeld.

  Als een apparaat al is ingeschreven in de COPE-modus en de Hub-services daarna zijn ingeschakeld, wordt de oude catalogus weergegeven in plaats van de nieuwe Hub-catalogus.

 • AGGL-7235: Installatie van onbekende bronnen toestaan in restrictieprofiel werkt niet wanneer deze wordt geïmplementeerd vanuit AirWatch Express.

  Installatie van onbekende bronnen toestaan is in UEM gewijzigd in een geheel getal van Bool, maar AW Express heeft een oude code, omdat de apparaten deze wijzigingen niet kunnen toepassen wanneer ze worden geïmplementeerd via AirWatch Express.

iOS
 • AAPP-9629: De opmaakprofiel-xml voor het iOS-beginscherm heeft mogelijk een onjuiste indeling wanneer meer dan 10 mappen op één pagina worden toegevoegd.

  Als er tijdens het maken van een profiel voor de lay-out van het beginscherm meer dan 10 mappen worden toegevoegd binnen één pagina, wordt de resulterende XML onjuist gegenereerd.

  Als noodoplossing kunt u de profiel-XML handmatig maken en uploaden die is gemaakt in Workspace ONE UEM.

 • AAPP-9610: Een opdracht Bedrijfsgegevens wissen werkt af en toe niet zoals verwacht. 

  De opdracht Bedrijfsgegevens wissen wordt niet in de wachtrij geplaatst wanneer een iOS-apparaat wordt verwijderd uit de lijstweergave van het apparaat of de weergave van apparaatgegevens.

  Als tijdelijke oplossing kunt u het MDM-profiel handmatig van het apparaat verwijderen.

 • AAPP-9563 Hotons: IOS-profielen met de NitroTouchdown-laadvermogenconfiguratie kunnen niet worden geladen. 

  IOS-profielen met de NitroTouchdown-lading worden niet geladen in de gebruikersinterface omdat de lading van dit profiel is geminimaliseerd.

 • AAPP-9552: door iOS beheerde instellingen (Bluetooth) niet afgedwongen bij eerste inschrijving via DEP

  De Bluetooth-instelling 'Uitgeschakeld' wordt niet overgenomen bij de eerste DEP-inschrijving, maar wordt juist ingeschakeld. De daaropvolgende apparaat-inschrijvingen verlopen correct en Bluetooth wordt gewoon uitgeschakeld bij de volgende inschrijving.

  Als noodoplossing kunt u de Bluetooth-instelling uitschakelen na de inschrijving.

 • AAPP-9329: De inschrijvingsstatus van het apparaat kan blijven hangen in de status 'Wissen gestart' als de drempelwaarde voor het wissen van beheerde apparaten is bereikt en het wissen is geweigerd in het wislogboek van een iOS-apparaat.

  De inschrijvingsstatus van het apparaat op de pagina Inschrijvingsstatus kan blijven hangen in de status 'Wissen gestart' als de drempelwaarde voor het wissen van beheerde apparaten is bereikt en het wissen is geweigerd in het wislogboek van een iOS-apparaat.

Windows
 • AMST-24862: Uitstel van installatie van app werkt niet zoals verwacht.

  Als de eindgebruiker zich afmeldt bij zijn of haar account voordat er interactie plaatsvindt met de prompt, wordt de opschorting genegeerd en wordt de installatie van de app automatisch voortgezet.

 • AMST-25948: Naleving wordt niet geëvalueerd bij aanmelding op sommige apparaten. 

  Na aanmelding voor bepaalde apparaten blijft de naleving op het apparaat in behandeling. 

 • AMST-22936: Apps worden niet verwijderd wanneer het toestel naar een andere OGS wordt verplaatst.

  Apps voor Windows Desktop worden niet verwijderd wanneer apparaten naar een andere organisatiegroep worden verplaatst, waaraan die app niet is toegewezen.

Inhoudsbeheer
 • CMCM-188395​: Kan beheerdersinhoud niet downloaden.

  Kan beheerdersinhoud niet downloaden met bovenliggend OG-beheerdersaccount.

  Een account gebruiken dat is gemaakt op een lagere OG om inhoud te downloaden. 

 • CMCM-188952: De vervaldatum van een bestand is altijd één dag meer dan wat er op de console is ingesteld.

  Stel een vervaldatum in voor elk bestand in de sectie Beheerde content van de console. Synchroniseer het apparaat en controleer de gegevens van dat bestand. De vervaldatum van een bestand is altijd één dag meer dan wat er op de UEM console is ingesteld. 

  Als noodoplossing kunt u de datum één dag voor de geplande vervaldatum instellen. 

Rugged
 • RUGG-7786: Het apparaat gaat niet naar een compliante status, ook al is het taakvoorbeeld ontvangen als voltooid. 

  Het apparaat gaat niet naar een compliante status, ook al is het taakvoorbeeld ontvangen als voltooid. Het probleem doet zich voor bij een timingprobleem, waarbij er een vertraging optreedt bij het ontvangen van de monsters. 

  Verwerk het apparaat of product opnieuw zodat het apparaat in PE wordt geplaatst voor een nalevingscontrole.

Apple
 • MACOS-1887: Kan geen Intelligent Hub-apps (automatische installatie na inschrijving), Bootstrap-pakketten en Apple Business Manager-apps (VPP) implementeren in macOS 11 Big Sur

  De sleutel "Vereis beheerderswachtwoord om applicaties te installeren of updaten" (restrict-store-require-admin-to-install) is buiten gebruik gesteld in macOS 10.14. In macOS 11 Big Sur zal het installeren van een profiel met deze sleutel er helaas toe leiden dat apps die zijn geïmplementeerd via systeemeigen MDM-commando's, niet werken. 

  Als noodoplossing kunt u de instelling "Vereis beheerderswachtwoord om applicaties te installeren of updaten" verwijderen uit elk macOS-beperkingenprofiel dat wordt geïmplementeerd op een macOS 11+ toestel.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon