VMware Workspace ONE UEM Release Notes geven informatie over de nieuwe functies en verbeteringen in elke versie. Deze pagina bevat een overzicht van de nieuwe functies die in 2109 zijn geïntroduceerd, en de opgeloste problemen en bekende problemen.

Wanneer kan ik de nieuwste versie verwachten?

We proberen kwaliteitsproducten af te leveren en om kwaliteit en naadloze overgangen te garanderen, brengen we onze producten gefaseerd uit. Het kan maximaal vier weken duren voor elke roll-out is voltooid. Roll-out vindt plaats in de volgende fasen:

 • Fase 1: Demo en UAT's
 • Fase 2: Gedeelde SaaS-omgevingen
 • Fase 3: Specifieke recente omgevingen

Zodra onze gefaseerde implementatie is voltooid, kondigen we de algemene beschikbaarheid aan voor on-premises en beheerde gehoste klanten. Raadpleeg voor meer informatie het KB-artikel

Voorbereiding op Apple-herfstreleases van 2021

Meer informatie over de aanstaande Apple-herfstreleases van 2021. Zie Voorbereiding op Apple-herfstreleases van 2021 voor meer informatie.

Nieuwe functies in deze versie

Console

 • Het toewijzen van het standaard SDK-profiel aan uw iOS Intelligent Hub is nu nog eenvoudiger geworden.
  U hoeft het standaard SDK-profiel niet meer handmatig aan uw iOS-Intelligent Hub toe te wijzen omdat Workspace ONE UEM het voor u toewijst. Deze verbetering verhelpt verschillende problemen zoals inconsistente pushberichten van de UEM console, SDK-profielen die in een wachtstatus vastlopen, problemen bij het inschrijven van apparaten via de Intelligent Hub voor iOS en inconsistenties met inschrijvingsprompts. De instellingen voor de Intelligent Hub en het standaard SDK-profiel vindt u in de Workspace ONE UEM console onder Groepen en instellingen > Alle instellingen > Toestellen en gebruikers > Apple > Apple iOS > Intelligent Hub-instellingen.
 • We hebben de lijst met ondersteunde Launcher-versies opgeschoond.
  We hebben de ondersteuning van Workspace ONE Launcher v1 en v2 beëindigd. U kunt deze versies niet meer selecteren in het vervolgkeuzemenu onder Serviceapplicaties. Om toegang te krijgen tot alle nieuwe functies, moet u uw Workspace ONE Launcher upgraden naar de nieuwste versie. Zie VMware Workspace ONE Launcher-versie-informatie voor meer informatie. 
 • Maximaliseer uw zoekresultaten met jokertekens in de algemene zoekopdracht in UEM.
  U kunt nu het sterretje als jokerteken gebruiken in uw algemene zoekopdrachten om uw zoekresultaten te verbeteren. Zie Algemene zoekfunctie voor meer informatie.
 • Workspace ONE UEM en Workspace ONE Access delen geen configuraties meer voor SaaS-apps, toegangsbeleid en virtuele apps. U kunt deze applicatiebeheerfuncties eenvoudig vinden in de Workspace ONE Access-console. Zie Workspace ONE Access-documentatie voor meer informatie. 
 • We hebben nu de UEM Monitor-link hersteld voor toegang tot Workspace ONE Intelligence.
  Als u een Cloud Services-account heeft, heeft u nu toegang tot Workspace ONE Intelligence via de knop Monitor in het hoofdmenu. Zie Console-monitor voor meer informatie.
 • Intrekking van certificaten beheren op basis van steekproef van certificaten.
  U kunt bepalen wanneer toestelcertificaten worden ingetrokken als ze ontbreken in het voorbeeld. Als u kiest voor het uitschakelen van deze instelling, trekt Workspace ONE UEM geen certificaten in van apparaten waarvan het certificaat ontbreekt in het voorbeeld. Bovendien werken handmatige intrekking en intrekking tijdens niet-inschrijving nog steeds, ook als de instelling is gedeactiveerd.
 • Binnenkort beschikbaar - Workspace ONE UEM ondersteuning voor Linux-gebaseerde toestellen. 
  We willen deze nieuwe functie graag aan u toewijzen, maar zullen deze in fasen inschakelen om voor succesvolle implementaties te zorgen. U kunt deze functie de komende maanden gebruiken wanneer we deze wereldwijd uitrollen naar SaaS-omgevingen. Wanneer deze beschikbaar is, ziet u wijzigingen in uw gebruikersinterface, zoals het toevoegen van Linux als platform in filters, smart groups en instellingen. U heeft ook de optie om Linux te selecteren wanneer u profielen maakt in Workspace ONE UEM. In de komende weken kondigen we de release van de bijbehorende Workspace ONE Intelligent Hub voor Linux aan, samen met alle documentatie die nodig is om u te helpen bij het gebruik van dit fantastische nieuwe aanbod van het Workspace ONE-team.
 • We hebben de nieuwe, gegevensgestuurde gebruikersinterface voor Android en tvOS ingesteld als het standaardprofiel.
  U kunt nu Android- en tvOS-profielen eenvoudig en snel configureren en implementeren met behulp van de nieuwe gebruikerservaring voor DDUI-profielen. Dit nieuwe gegevensgestuurde model bevat nieuwe lay-outs van dataladingen, zoekmogelijkheden en profielsamenvattingen. Met het nieuwe, gegevensgestuurde UI-framework kan VMware nieuwe profielfuncties sneller leveren. Zie Android-profielen configureren voor specifieke informatie over Android-profielen en zie Apple tvOS-profielen voor informatie over Apple tvOS-profielen.
 • We hebben SafetyNet Attestation verbeterd met Hardware_Backed controle
  U kunt nu kiezen welke evaluatietypen van SafetyNet Attestation worden vertrouwd als onderdeel van Android Compromised Detection. Zie het onderwerp Apps / Instellingen en beleid / Beveiligingsbeleid voor meer informatie.

Windows

 • Configureer uw Windows 10-apparaten met behulp van de VMware Dynamic Environment Manager (DEM)-integratie met Workspace ONE UEM.
  We hebben DEM nu met Workspace ONE UEM geïntegreerd, zodat u met UEM een DEM-configuratieprofiel kunt implementeren op uw beheerde Windows-desktopapparaten (Windows 10). Als u het DEM-profiel wilt gebruiken, installeert u de DEM Management Console om DEM-configuratiebestanden te maken en implementeert u de DEM FlexEngine op beheerde toestellen om de DEM-configuratiebestanden toe te passen. U kunt de beginpagina voor deze integratie in Workspace ONE UEM vinden door te navigeren naar Groepen en instellingen > Configuraties > Dynamic Environment Manager. Het profiel vindt u in Workspace ONE UEM onder Resources > Profielen en uitgangswaarden > Profielen > Toevoegen > Profiel toevoegen > Windows > Windows Desktop > Toestelprofiel. Raadpleeg het onderwerp Profielen voor Windows Desktop en de DEM-documentatie voor meer informatie.
 • We hebben het vernieuwingsmechanisme voor toestellen voor Windows Desktop verbeterd.
  Wanneer u eerder ingeschreven toestellen vernieuwt en opnieuw inschrijft in Workspace ONE UEM, wordt de originele toestelrecord opnieuw gebruikt in de Workspace ONE UEM Console. Dankzij het hergebruik van de originele toestelrecord is het niet meer nodig dubbele records in de console te gebruiken. Deze verbetering is van toepassing op fysieke toestellen, maar niet op virtual machines.
 • We hebben prestatieverbeteringen aangebracht bij het opvragen van Windows Update-metagegevens op Windows-desktopapparaten.

Opgeloste problemen

De opgeloste problemen zijn als volgt gegroepeerd.

Opgeloste problemen voor 2109
 • AAPP-10674: Het bericht 'Er is een fout opgetreden' wordt tijdens de webinschrijving voor meerdere configuraties op het toestel weergegeven.

 • AAPP-11502: Intelligent Hub verschijnt in de vervolgkeuzelijst onder Toestelgegevens > Meer acties > Toestel zoeken, zelfs als het iOS-toestel via Web is ingeschreven en Hub er niet op is geïnstalleerd.

 • AAPP-12511: Het algemene profiel ShowSpecificApps wordt niet naar ASM-apparaten gepusht wanneer een nieuwe VPP-applicatie aan een klas wordt toegewezen.

 • AAPP-12292: Alle toestelkanaalprofielen geven een onjuiste installatiestatus weer op gedeelde ABM iPads.

 • AAPP-12398: Applicatieverwijderingsgebeurtenis voor de aangeschafte app is niet aanwezig.

 • AAPP-12494: Het beperkingsprofiel wordt niet verwijderd wanneer het apparaat wordt uitgecheckt.

 • AAPP-12426: Maak een index voor de kolom RecommendedExternalApplicationID voor de tabel PurchasedAppAssignment.

 • AAPP-12464: Niet-bewaakte apparaten met FindMy ingeschakeld tonen de activeringsvergrendeling als uitgeschakeld.

 • AAPP-12508: Inconsistente informatie in Toestelupdates voor iOS.

 • AGGL-9885: De Launcher-app wordt nooit naar het toestel gedownload, zelfs niet nadat het Launcher-profiel is geïnstalleerd.

 • AGGL-10166: ManagedApplicationList voor een bepaalde app ontbreekt.

 • AGGL-10227: De API Bulk Setmanagedconfigurationfordevices wordt niet aangeroepen voor alle toegewezen toestellen.

 • AGGL-10422: De menuoptie Apparaat opnieuw opstarten is niet beschikbaar voor Android Enterprise AOSP-toestellen.

 • AGGL-10438: Profielen worden niet toegepast op het toestel.

 • AGGL-10463: Wanneer een profiel wordt verwijderd of een certificaat wordt ingetrokken, moet de extensie het certificaat kunnen verwijderen.

 • AGGL-10502: PerAppVPNAssociation-toewijzing mislukt soms.

 • AGGL-10546: Kan het Launcher-profiel in DDUI niet bewerken wanneer er te veel apps aan Launcher worden toegevoegd.

 • AGGL-10549: HCL Verse-app werkt niet op Android Enterprise-toestellen met SEG V2.

 •  AGGL-10611: Bedrijfsgegevens wissen op basis van netwerkbeleid wist de gegevens niet, het toestel wordt opnieuw ingeschreven.

 • AGGL-10579: Als u het rechtenprofiel opslaat, crasht de console.

 • AGGL-10583: Apps worden niet uit de Play Store verwijderd wanneer alle apps niet van toepassing zijn.

 • AGGL-10599: Toegangscodeprofiel (Android) met initiële toegangscode ingesteld op "vmware1!" stelt de toegangscode niet goed in op het apparaat.

 • AGGL-10658: Android-profielen kunnen niet automatisch worden geïnstalleerd op de toestellen.

 • AGGL-10676: De beperking Invoermethode beperken werkt niet.

 • AGGL-10708: Kan Launcher-profiel niet bewerken in DDUI wanneer de taal Portugees is geselecteerd.

 • AMST-32724: Geregistreerde toestellen worden niet gelabeld.

 • AMST-33356: OOBE-inschrijving mislukt met statustraceringsprompt ingeschakeld.

 • AMST-33442: De optie Domein samenvoegen wordt niet weergegeven in de console.

 • AMST-33500: Het profiel voor automatisch bijwerken van openbare apps is foutief gemarkeerd als "Verwijderd" op de UEM Console, maar is aanwezig op het apparaat.

 • AMST-33529: Toewijzingen voor domein samenvoegen halen de toewijzingsgroepen door elkaar bij het bewerken.

 • AMST-33570: Verwijderen van klantorganisatie mislukt met een databasefout als de DomainJoin-implementatieparameters bestaan.

 • AMST-33650: Windows 10-apparaten rapporteren geen nauwkeurige locatie.

 • AMST-33759: Sensoren ontbreken in Resources > Sensoren.

 • ARES-19768: De API-aanroep /begininstall om een Windows 10-applicatie te maken mislukt als de werkelijke bestandsversie begint met 0.

 • ARES-19777: Time-out van opgeslagen procedure RetryScheduler_ProcessSuccessfulStatuses.

 • ARES-19786: Commando voor bulkinstallatie wordt niet gegenereerd als het aantal geselecteerde toestellen meer dan 50 is.

 • ARES-19934: Kan profiel met een groot aantal toewijzingen niet opslaan en publiceren.

 • ARES-19970: AppDefaultBrowserExceptions werkt niet op Boxer voor Android.

 • ARES-20013: Kopiëren van applicatietoewijzingen beschadigt de applicatieconfiguratie.

 • ARES-20049: De klant kan de lijstweergave met toestellen niet zien in de UEM console.

 • CMCM-189114: De optie 'Openen in' ontbreekt voor de bestandsindeling .ods.

 • CMCM-189134: Content-opslagplaatsen worden niet weergegeven in de Content-app.

 • CMCM-189167: Opslagplaatsen worden weergegeven als vermeld, maar worden niet gesynchroniseerd in de Content.

 • CMEM-186155: Probleem met geüpload identiek certificaat

 • CMEM-186419: API-time-outs.

 • CMEM-186470: Conformiteitscontrole mislukt wanneer er geen toestelrecord voor een MEM-toestel aanwezig is. 

 • CMSVC-15408: Kenmerken van Directory-gebruiker worden bijgewerkt via de API.

 • CMSVC-15506: API-aanroep voor smart group-zoekopdracht retourneert niet het juiste aantal uitsluitingen.

 • CRSVC-22816: De status van de uitgangswaarde is 'In afwachting van opnieuw opstarten' na opnieuw toepassen.

 • CRSVC-23783: Zodra de uitgangswaarde-beleidsregels op de toestellen zijn toegepast, wordt het QoS-beleid verwijderd.

 • CRSVC-23287: Certificaatprofiel kan niet worden geïnstalleerd op het toestel met fout "Scep-responsstatus: In behandeling; Foutinfo: BadAlg" voor generieke SCEP-integratie.

 • CRSVC-23688: Kan geen oudere Android-profielen met een datalading Beperkingen kopiëren.

 • CRSVC-23765: Foutbericht "Kan S/MIME-certificaten niet ophalen" in iOS Boxer 21.04.1. 

 • CRSVC-23814: Proces mislukt tijdens DB-upgrade met Zero downtime.

 • CRSVC-24142: De sjabloonoptie ontbreekt na de upgrade.

 • ENRL-2943: Bij het wijzigen van de pagina Inschrijvingsinstellingen van "Overschrijven" in "Overnemen" wordt geen gebeurtenis geregistreerd onder Consolegebeurtenissen in UEM

 • ENRL-2956: FriendlyName gebaseerd op CustomAttribute-opzoekwaarde.

 • ENRL-2976: Er is een grote geheugentoewijzing waargenomen vanuit de opgeslagen procedure EnrollmentToken_Search.

 • FCA-197073: Wanneer u een query op een iOS-toestel meerdere keren achter elkaar uitvoert, werkt de console niet de tijd Laatst gezien bij.

 • FCA-197985: WiFi-IP-adres wordt niet ingevuld voor sommige toestellen in de toestellijstweergave.

 • FCA-198106: Argumenten worden niet correct weergegeven in de melding over de vervaldatum van het provisioningprofiel.

 •  FCA-198219: Problemen met de status van de database.

 • FCA-198233: Pushbericht verzonden naar alle apparaten in de OG.

 •  FCA-198458: Het venster App-toewijzing bewerken wordt af en toe niet geladen.

 • FCA-198464: Locatiegegevens worden niet verzameld voor het gedeelde toestel als we instellen dat er geen gegevens moeten worden verzameld voor bedrijfstoestellen. 

 • FCA-198997: Zoeken in toestelraster retourneert records van versleutelde waarden.

 • FCA-199084: OS-versie wordt niet weergegeven in toestelgegevens voor Big Sur-apparaten.

 • INTEL-30971: Intelligence-rapport voor gebruikers is inconsistent.

 • INTEL-32640: Ontbrekende waarden voor de velden 'managernaam' en 'hostnaam' in het Intelligence-gebruikersrapport.

 • INTEL-32641: Interrogator.SecurityInformationSample delta-export werkt de encryptiestatus bij naar 0 voor devicetype 12.

 • IOTSVC-124: Dashboard-links voor uitsplitsing per besturingssysteem filteren niet meer correct in de toestellijstweergave.

 • LUEM-291: Beschrijvende naam van het toestel wordt verkeerd weergegeven op het tabblad Samenvatting toestelgegevens.

 • MACOS-2478: Houd UUID's van dataladingen voor subladingen consistent bij het toevoegen van nieuwe versies om te voorkomen dat systeemextensies deze gebruiken.

 • MACOS-2348: Schijfencryptiesleutel in bewaring gesteld op de UEM Console voor macOS toestellen die niet langer zijn versleuteld.

 • MACOS-2432: macOS toestellen wissen geen profielcommando's in behandeling nadat een profiel niet is toegewezen vanwege het wijzigen van de organisatiegroep.

 • MACOS-2474: Aangepast MDM-commando verzonden naar gebruikerskanaal.

 • RUGG-10006: Organisatiegroep blijft hangen in 'Bezig met verwijderen'.

 • CRSVC-22714: Het tabblad Netwerkbeleid op de Console mislukt.

 • AAPP-12774: ScheduleOSUpdate API mislukt op UEM 2105.

 • AAPP-12809: APN's voor melding over het verlopen van de applicatie voor AirWatch Container en AirWatch Inbox.

 • AGGL-10704: De instelling "Allow Auto Fill" (Automatisch vullen toestaan) wordt nooit gedeactiveerd op de console-UI voor beperkte lading.

 • AGGL-10772: Configuratie ontbreekt in kopieerprofiel DDUI Launcher.

 • AGGL-10797: Sommige Android Launcher-profielen kunnen niet worden geladen na een upgrade naar 2107 en DDUI FF-activering.

 • AMST-33838: Het exporteren van het Windows Firewall-profiel via API bevat niet alle waarden.

 • AMST-33898: Kan drop ship-provisioning niet verifiëren in TechDirect bij gebruik van een lagere OG.

 • AMST-33903: Nieuw gemaakt en ingeschreven apparaat, gemaakt met Windows 10 x64 image en ingeschreven met Hub 21.5.4, verwerkt geen app-installatieopdrachten.

 • AMST-33982: Windows-update geeft aan dat goedkeuring voor functie-update is mislukt. 

 • AMST-34074: Windows apps worden niet opnieuw geïnstalleerd met 2105 en hoger na een bedrijfsreset.

 • ARES-20326: Opzoeken van profielen op basis van UniqueKey veroorzaakt conflicten.

 • ARES-20461: DSM-vlag wordt niet opgegeven in de API.

 • ARES-20495: Als u een organisatiegroep aan een toewijzing toevoegt, loopt de console vast.

 • ARES-20504: Commando's voor het installeren van applicaties worden niet in de wachtrij geplaatst voor interne apps wanneer de app-versie is gepubliceerd. 

 • RUGG-10236: Onverwachte fout bij het klikken op Device (Apparaat) -> Provisioning (Provisioning) -> Product List View (Productlijstweergave) in de UEM-console.

 • LUEM-291: Beschrijvende naam van het toestel wordt verkeerd weergegeven op het tabblad Samenvatting toestelgegevens.

 • FCA-199468: Berichtsjablonen geven geen volledige inhoud van de berichttekst weer in de gebruikersinterface van de Console.

 • CMCM-189381: Bestanden van Office 365 SharePoint downloaden de Content-app opnieuw.

 • CMSVC-15690: REST API endpoint heeft geen correcte paging.

 • CRSVC-24392: Kan de werkstroom niet verwijderen uit lijstweergave voor werkstromen.

 • CRSVC-24419: Het venster "Send Message" (Bericht verzenden) wordt niet weergegeven tijdens het toevoegen van het platformfilter aan de toestellijstweergave.

 • FCA-199037: Branding op berichtsjablonen werkt niet zoals verwacht in UEM-versie 21.05.

 • CRSVC-24526: De verificatie van het SSL-certificaat mislukt met een kortstondige sleutel bij het gebruik van webserviceverwijzingen.

 • CRSVC-24709: Pulse VPN-connectiviteit mislukt sinds UEM-upgrade naar 2105 en 2107.

 • ENRL-3153: QR-code-weergave.

 • ENRL-3171: De smart groups worden niet bijgewerkt nadat de organisatiegroep van een toestel is gewijzigd op basis van het netwerkbereik.

 • CRSVC-24515: Informatie over telefoon, huidige provider en thuisprovider wordt als privé weergegeven in de toestellijstweergave, zelfs als de privacy-instelling is ingesteld op Weergeven.

 • CRSVC-24099: GPS-gegevens worden niet bijgewerkt als de privacy-instellingen worden gewijzigd in Overnemen op onderliggende OG.

 • ARES-20520: Zoekwaarde in e-mailsjabloon gebruikt e-mailadres als noreply@company.com in plaats van E-mail voor inschrijvingsondersteuning.

 • ARES-20564: Kan geen applicaties publiceren met toewijzingsvolgorde hoger dan 255.

 • AGGL-10800: Kan telefoonnummer niet gebruiken als opzoekwaarde in de applicatieconfiguratie na de console-upgrade van 2107.

 • AAPP-12506: De inschrijving mislukt voor gebruiksscenario met aangepaste DEP-inschrijving en proxyverificatie.

 • AGGL-10726: Android-toestellen geven geen locatiegegevens weer in onderliggende organisatiegroepen, maar werken binnen de bovenliggende organisatiegroep.

 • AMST-33988: Toestellen worden niet gesynchroniseerd na DSP-registratie.

 • ARES-20442: Het toevoegen van app-toewijzing mislukt met een interne serverfout van 500.

 • CMCM-189335: Probleem met synchroniseren met SharePoint O365.

 • CMCM-189369: Aanroepen van opgeslagen procedures veroorzaken hoge geheugenbelasting.

 • CRSVC-24331: API wordt niet geladen na de upgrade naar 21.7.0.2

 • INTEL-33360: Er ontbreken gegevens in Intelligence.

 • MACOS-2595: iOS-profiel met Verwijdering toestaan met verificatie kan niet worden geïnstalleerd op een bewaakt toestel.

 • MACOS-2609: macOS bootstrap-pakket wordt niet in de wachtrij geplaatst voor installatie bij nieuwe inschrijvingen.

 • PPAT-9841: Regelset voor toestelverkeer met poorten is leeg in Console en Database.

 • AGGL-10815: Trage implementatie van een nieuwe openbare app.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.1
 • CRSVC-25077: Hoog CPU-/geheugengebruik door plannerservice.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.2
 • AGGL-10807: Sommige Android Launcher-profielen kunnen niet worden geladen na een upgrade naar 2107 en DDUI FF-activering.

 • FCA-199992: Applicatieversies in werkstromen worden niet gehonoreerd bij het terugzetten van 'Laatst beschikbare' naar een vorige versie.

 • UM-376 OG: Niveauconsolidatie van inschrijvingsgebruikers.

 • CRSVC-25204: Zero DownTime-omgevingsupgrade: Upgrade van Uptime-db mislukt.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.4
 • AMST-34506: Seed de v2107.7-patch van Hub naar UEM console.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.6
 • AMST-34558: DS-cluster zwaar belast vanwege Windows ApproveUpdate-commando's.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.8
 • UM-7181: Automatische synchronisatie van LDAP-groep wordt af en toe overgeslagen voor de klant

 • FCA-199939:  Werk de Knowledge Base-koppeling bij en verplaats de functievlag naar productie.

 • CRSVC-25284: Verbinding certificaattest mislukt voor dynamisch NDES-certificaat.        

 • CMSVC-15851: Profielen die zijn uitgesloten van de smart group, worden niet verwijderd na publiceren.   

 • AMST-34544: Windows Desktop Firewall-profiel staat niet toe dat IP-bereiken worden bewerkt na het opslaan van het profiel.

 • AMST-34507: Windows-persistentie-instelling is zichtbaar, zelfs als de functie niet GA is.

 • AMST-34251: Kan EAR-applicatie niet toevoegen.

 • AGGL-10967: Het Android-wachtwoordcodeprofiel moet de minimumlengte verbergen voor de contentniveaus "Elke" en "Zwakke biometrie".

 • AGGL-10966: DDUI-profielen staat slechts 5 tabbladen voor verificatiegegevens toe.

 • AAPP-13033: De instelling voor Apple-achtergrond is van toepassing als alle opties zijn uitgeschakeld.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.9
 • AMST-34644: Migratie voor UUID van revisietoewijzing afhandelen.

 • CRSVC-25204: Upgrade van Uptime-db mislukt.

 • INTEL-34750: DB-upgrade mislukt.

 • UM-7184: Geen batchgewijs bijwerken van EnrollmentUser LocationGroupUUID.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.11
 • AAPP-13147 Kan toegewezen VPP-applicaties niet bekijken vanuit de catalogus nadat de toestelgegevens zijn bewerkt .

 • CRSVC-25439: Netwerkbeleid toont alleen berichtsjablonen die binnen dezelfde organisatiegroep zijn gedefinieerd als het netwerkbeleid.

 • FCA-199596: Netwerkbeleid voor verbruik van mobiele gegevens geeft niet de juiste status.

 • CRSVC-25258: AU01PSQL02 - Er is traagheid van de Console gemeld door meerdere klanten, de server wordt zwaar belast.

 • AAPP-13124: Bundel-ID's in de sectie Applicaties verbergen van het profiel Beperking zijn leeg na de upgrade .

 • CRSVC-25352: [Uitgangswaarde] Verbindingsfout in uitgangswaarde-microservice bij het laden van de uitgangswaarde-pagina in UEM.

 • CRSVC-25502: Schakel functievlag voor Query-uitgangswaarde uit.

 • FCA-200438: Zet OrganizationGroupDeleteRestrictionFeatureFlag op Dev in 2109 .

 • CRSVC-25638: Zet FF CertificateRevocationBySampleFeatureFlag terug op Testing .

Problemen opgelost in patch 21.9.0.12
 • AMST-34665: Doelen voor verwijderingscommando onjuist wanneer de app uit UEM wordt verwijderd .

 • CRSVC-25667: Het rapport 'Certificaat verloopt binnenkort' geeft onvolledige resultaten.

 • CMEM-186551: Fout waargenomen bij de aanvraag voor toestelbeleid door SEG.

 • CMEM-186551: Fout waargenomen bij de aanvraag voor toestelbeleid door SEG.

 • AGGL-11036: De configuratie van het Launcher-profiel lijkt terug te keren naar de vorige waarde bij het aanbrengen van wijzigingen in het profiel .

 • FCA-200699: Kan reeds gepubliceerde apps niet toewijzen. Dit heeft geen invloed op nieuwe apps.

 • AGGL-11081: Launcher voor Android-profiel geeft niet de toegestane applicatie weer op canvas.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.13
 • AMST-34765: Staging-gebruiker maken bij Dropship-provisioning: fixes in Token intrekken en synchronisatieknop.

 • CMCM-189505: Als u grote PDF-bestanden uploadt, wordt de Web Console ontoegankelijk.

 • CRSVC-25524: Verwijder het gebruik van de versleutelde URL-queryparameter.

 • CRSVC-25792: Tijdvenster - Tijdvenster wordt niet correct bijgewerkt wanneer de landinstelling van de Consolebeheerder is ingesteld op Niet-US .

 • CRSVC-25839: Nieuwe inschrijvingen van Boxer kunnen na Workspace ONE UEM-upgrade 2109 geen verbinding maken met Exchange op locatie via SEG .

 • UM-7244: Patch mislukt vanwege bestaande back-uptabellen. Wijzig de namen van de back-uptabellen zodat deze uniek zijn.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.15
 • CRSVC-25878: Fout tijdens het laden van de lijstweergave voor certificaten.

 • FCA-200846: Patch-logboekregistratie ontbreekt in SaaS-omgevingen.

 • ARES-21185: Pagina Toestellen weergeven geeft lege resultaten.

 • CRSVC-25904: Fout bij certificaataanvraag bij het installeren van een profiel met een certificaat.

 • AGGL-11180: Catalogus toont een onjuiste versie wanneer Prod- en Bèta-tracks bestaan.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.16
 • AAPP-13257: Uitzondering waargenomen in meerdere omgevingen.

 • FCA-200863: Werk de SKUORDER-update-API bij zodat Freestyle basis SKU kan worden toegevoegd aan oudere UEM-versies.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.17
 • AMST-34860: KIOSK-profiel - Windows Kiosk-bedrijf laadt alle vastgehouden commando's, waardoor geheugenexcepties ontstaan.

 • AMST-34850: Na het uitschakelen van HardwareDeviceIdentifierForWindowsFeatureFlag worden toestelrecords nog steeds samengevoegd.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.19
 • AGGL-11198: DDUI : verwijder UI-onderdelen uit de Launcher-datalading die niet worden ondersteund in 2109.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.20
 • CRSVC-26468:  Werkstroom - Beperk grootte van de reden in de status van de werkstroomstap.

 • CRSVC-26376: SQL - Geblokkeerde processen op WMT PROD-DB.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.21
 • CRSVC-26588: Wijzig de claim 'org_location_group_id' zodat Customer OrganizationgroupId wordt gebruikt wanneer Opt In optreedt in plaats van Global OrganizationgroupId.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.22
 • AMST-35064: Verkeerde toestelkenmerken - ID van inschrijvingstype - bij uitschrijven/opnieuw inschrijven.

 • CRSVC-26609: Analyseer en verhelp ES HC-fouten in Prod.

 • ARES-21560: Profielen voor afgeleide inloggegevens zetten verwijderingsopdracht niet in wachtrij bij DeviceSync.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.23
 • AMST-35182: Nieuw ingeschreven Windows 10-toestellen installeren de x86-versie van AppDeploymentAgent.

 • RUGG-10570: Onderzoek of jQuery kan worden geüpgraded naar 1.12.
   

Problemen opgelost in patch 21.9.0.24
 • CRSVC-26590: Toestelgegevens - Windows-tijd - Lijst geeft een onjuiste schemadatum weer.

 • CRSVC-27369: Limiet voor SMTP-gebruikersnaam verhoogd van 64 naar 255 tekens.

 • AMST-35263: Vertraging in het verwerken van opdrachten van Windows voor het installeren/verwijderen voor applicaties en profielen.

 • CRSVC-26678: Optimalisatie van de opgeslagen procedure CoreAndDefaultAttributes_Update.

 • CRSVC-26919: Index IX_DeviceExtendedProperties_RowVersion verwijderd.

 • AMST-35205: Racecondities van DM en HUB die inschrijvingsproblemen veroorzaakten.

 • RUGG-10703: Bij het kopieën en bewerken van het bestaande provisioningprofiel wordt een profielkopie gemaakt onder de sectie Toestellen > Profielen en resources.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.25
 • FS-816: Correctie van backport voor racecondities bij het bewerken van werkstromen.

 • AGGL-11458: De machtigingen-lading genereert ongeldige XML.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.26
 • AMST-35481: Kan 'Uitgebreide pincode toestaan bij opstarten' niet vinden in Windows-versleutelingsprofiel.

 • CRSVC-27630: Verwijder dode records uit toestelstatus die uit canoniek zijn verwijderd.

 • AMST-35502: Organisatiegroep verwijderen mislukt als ingeschreven gebruikers ook ProfilePayloadIdentifierOnDevice-toewijzing(en) hebben.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.28
 • AMST-35587: Seed v2107.9-patchversie van Hub naar UEM.

 • AGGL-11397: DDUI - Ontbrekende backport-oplossingen na 2109 GA.

 • AMST-35625: Werk MSI-implementatieparameters bij van apps die door Windows zijn geseed.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.29
 • AGGL-11416: Kan geen beheerderstoegangscode voor Launcher instellen met meer dan 10 tekens.

 • AMST-35628: Klant heeft problemen met het inschrijven van VDI's die in Azure worden gehost. De hub blijft hangen bij de pagina 'Even geduld terwijl uw werkruimte wordt geladen' wanneer deze wordt gestart.

 • INTEL-37305: Informatie - Escrowed-waarde voor herstelsleutel komt niet overeen met UEM.

 • AMST-35679: Bij het bewerken van de Win32-applicatie op de console wordt de fout "Applicatie identificeren door is een vereist veld" weergegeven, zelfs als de waarde is toegevoegd.

 • CMCM-189669: Aangepaste Active Directory-eigenschappen doorgeven aan ContentGateway voor verificatie op basis van certificaten.

 • AGGL-11577: Klant ziet "Spaceman-fout" tijdens het bewerken van Android DDUI-profielen.

 • AGGL-11551:  Android-toegangscodeopdrachten voor toesteltoegangscode wissen werken niet.

 • AGGL-11524: Fout tijdens het opslaan van een nieuw/ bestaand machtigingsprofiel voor Android.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.30
 • AGGL-11678: DDUI is beschadigd door een datumindeling voor het certificaat in Android-profielen.

 • AMST-35756: Tijdens het inschrijven van VDI schrijft het laatst ingeschreven toestel een bestaand toestelrecord over.

 • CMSVC-16056: Voeg een nieuwe procedure toe voor de toewijzingsgroep v1 API zonder aantal toestellen.

 • AGGL-11653: Toestelserienummer Android 12-profieleigenaar 'HubNoserial'.

 • FCA-202432: De UEM Console loopt vast tijdens het navigeren naar Toestellen > Netwerkbeleid > Gebeurtenislogboek.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.32
 • CMEM-186609: Het e-mailprofiel wordt opnieuw gepubliceerd nadat iOS-toestellen zijn opgewaardeerd naar iOS 14.8 en 15 (met netwerkbeleid).

 • CMCM-189751: Het verwijderen van de systeemcode van de Content Locker SDK-bibliotheeksleutel veroorzaakt een overschrijving.

 • AMST-35881: Kan het veld Versie niet wijzigen bij gebruik van de criteria voor Bestand bestaat voor Windows-bureaubladapplicaties.

 • AMST-35815: Blobs worden bediend door Directory Services, zelfs als ze aanwezig zijn in de CDN en opslagtype is ingesteld op 1.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.33
 • CRSVC-29040: Kan S/MIME-profiel niet installeren vanwege de fout Certificaat wordt meer dan één keer gebruikt.

 • INTEL-38427: Informatie - Escrowed-waarde voor herstelsleutel komt niet overeen met UEM.

 • CRSVC-28590:  Opslaan van het GSX-certificaat is mislukt, het wachtwoord is ongeldig.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.34
 • INTEL-38429: Analyseer checksumfouten voor tags met speciale tekens.

 • AMST-36009: De operator groter dan of gelijk aan applicatiedetectie werkt niet.

 • AAPP-13900: VPP-licenties worden niet ontkoppeld.

 • AMST-35839: Hardgecodeerde sleutels uit configuratiebestanden verwijderen.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.35
 • CRSVC-29795: S/MIME-certificaten zijn beschadigd in de DB.

 • AMST-36171: AuthenticationToken_Load timeout tijdens inschrijving.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.36
 • FCA-203267: Wissen van toestelgegevens is geïnitieerd voor toestellen, zelfs als de beheerder het verzoek midden in de procedure annuleert.

 • ENRL-3449: Uitschrijvingsdatum is null in Intelligence.

 • AMST-36288: Uitschakelen HardwareDeviceIdentifierForWindows feature flag.

 • AGGL-11997: Chrome-URL toestemmings- en weigeringslijst werken niet op de nieuwste Chrome-versies.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.37
 • AMST-36173: CN1191 Groot aantal timeouts in interrogator.windowsinformationsample_save SP.

 • AMST-36333: Link naar UEM Azure AD-integratieknop werkt niet.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.38
 • CMCM-189866: Intelligence | De opname van sandbox ETL-logboeken is erg hoog.

 • CRSVC-30308: API devices/{deviceID}/commands vereist customCommandModel-query.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.39
 • CRSVC-30568: Deadlocks in stored procedures oplossen.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.40
 • FCA-203569: Het exporteren van de samenvattingsinstellingen mislukt in Google Chrome/Edge (werkt goed in FireFox).

 • MACOS-3255: Verstuur de modelinformatie voor nieuwe "M2" Macs.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.41
 • MACOS-3268: Vermijd het verzenden naar het gebruikerskanaal van de opdracht om een macOS-apparaat te wissen.

 • INTEL-41602: ZDT DB-upgrade is mislukt tijdens het verwijderen van Stored Procedure en type.

 • CRSVC-31186: Migratietool voor servicerechten kan geen verbinding maken met de database bij de wijziging van DB-inloggegevens.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.42
 • CMCM-190024: DB Server CPU neemt meerdere keren per dag toe tot 100%.

 • AGGL-12338: DDUI-profielen kunnen niet worden gemaakt of bewerkt.

 • AAPP-14462: Vertraging in de uitrol van OS-scripts in het besturingssysteem veroorzaakt een inconsistentie in de gegevens.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.43
 • CMEM-186703: PowerShell mislukt: "De verificatiegegevens van de gebruiker van de externe PowerShell-server bevatten speciale tekens".

 • CRSVC-31782: GSX-testverbinding mislukt met SSL-fout.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.44
 • AMST-37158:  Bundel updatecommando's voor goed- en afkeuren wanneer smartgroup-afstemming wordt toegepast.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.45
 • AAPP-14587: Toesteloptie zoeken wordt niet ingevuld wanneer het toestel wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld.

Problemen opgelost in patch 21.9.0.46
 • MACOS-3394: Kan bestaand macOS-profiel niet bewerken nadat macOS DDUI is ingeschakeld in de omgeving.

 • AAPP-14537: Vertraging in de uitrol van OS-scripts in het besturingssysteem veroorzaakt een inconsistentie in de gegevens.

Bekende problemen

De bekende problemen zijn als volgt gegroepeerd.

Console
 • FCA-199471 Netwerkbeleid voor verbruik van mobiele gegevens geeft niet de juiste status.

  Voor de evaluatie van het netwerkbeleid moet het steekproefmasker van het toestel worden bijgewerkt wanneer de steekproef van de mobiele informatie wordt ontvangen. Het steekproefmasker van het toestel wordt niet bijgewerkt als onderdeel van de roll-up flow van telecom.

  Er is geen noodoplossing voor dit probleem.

 • AMST-34255: HMAC-verificatiefout.

  Groot aantal HMAC-excepties die een piek in DS-boxen veroorzaken.

Rugged
 • RUGG-10301: Inschrijving voor Zebra-toestellen wordt geblokkeerd omdat proxyinstellingen die zijn geconfigureerd als onderdeel van het Staging WiFi-profiel (WS1) niet worden toegepast.

  De zakelijke Wi-Fi van de klant heeft geen directe toegang tot Google, dus voor hun gebruiksscenario is het pushen van proxygegevens vereist tijdens de voorbereide inrichting, omdat de toestellen tijdens de inschrijving verbinding moeten maken met GMS. Momenteel worden de proxyinstellingen die zijn geconfigureerd als onderdeel van het vooraf inrichten van het Wi-Fi-profiel (WS1) niet toegepast en daarom kunnen de toestellen de inschrijving niet voltooien. Deze blijft hangen in "Omgeving voorbereiden voor werkaccountregistratie" en gaat niet verder dan dit scherm.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon