De release notes van VMware Workspace ONE UEM™ Powered by AirWatch bevatten informatie over de nieuwe functies en verbeteringen in elke versie. Deze pagina bevat een overzicht van de nieuwe functies die zijn geïntroduceerd in 2111 en de opgeloste problemen en bekende problemen.

Wanneer kan ik de nieuwste versie verwachten?

We proberen kwaliteitsproducten af te leveren en om kwaliteit en naadloze overgangen te garanderen, brengen we onze producten gefaseerd uit. Het kan maximaal vier weken duren voor elke roll-out is voltooid. Roll-out vindt plaats in de volgende fasen:

 • Fase 1: Demo en UAT's

 • Fase 2: Gedeelde SaaS-omgevingen

 • Fase 3: Specifieke recente omgevingen

Zodra onze gefaseerde implementatie is voltooid, kondigen we de algemene beschikbaarheid aan voor on-premises en beheerde gehoste klanten. Raadpleeg voor meer informatie het KB-artikel.

Voorbereiding op Apple-herfstreleases van 2021

Meer informatie over de aanstaande Apple-herfstreleases van 2021. Zie Voorbereiding op Apple-herfstreleases van 2021 voor meer informatie.

Verwachte functies en technische previews

Lees meer over de functies en mogelijkheden van Workspace ONE UEM die in de technische preview zitten of binnenkort worden uitgebracht. Functies in technische previews zijn niet volledig getest en sommige functies werken mogelijk niet naar verwachting. Deze previews helpen Workspace ONE UEM echter om de huidige functionaliteit te verbeteren en toekomstige verbeteringen te ontwikkelen.

 • Workspace ONE Drop Ship Provisioning (online) biedt een zelfregistratie van Windows-apparaten als technische preview.

  Als alternatief voor het huidige proces voor Drop Ship Provisioning (online) waar u met uw OEM werkt om uw Windows-apparaten te registreren, kunt u dit proces gebruiken om uw apparaten zelf te registreren en in te richten. Dit proces is ook nuttig om de provisioning van enkele apparaten te testen voordat u provisioningopdrachten naar uw OEM verzendt. Voor zelfregistratie werkt u op het Windows toestel en in de Workspace ONE UEM console. U richt Windows toestellen in met het Drop Ship Provisioning Generic PPKG en registreert uw toestellen en configureert hun profielen in de console. Voor meer informatie over deze technische preview gaat u naar Technische Preview: Zelfregistratie voor Workspace ONE Drop Ship Provisioning (online).

Nieuwe functies in deze versie

Console

 • Blijf op de hoogte met onze gloednieuwe console-bannermeldingen.

  Met de nieuwe consolebannermeldingen die bovenaan de UEM-console worden weergegeven, kunt u op de hoogte blijven van onderhoudsproblemen, upgrades, storingen en productaankondigingen. Zie voor meer informatie Console-meldingen.

 • Gebruik Launcher-apparaten zonder het volledige verificatieproces te doorlopen.

  U kunt nu een tweede Launcher-profiel instellen als gastsessieprofiel en gebruikers in staat stellen directoryverificatie over te slaan en snel toegang te krijgen tot geïnstalleerde applicaties. Zie VMware Workspace ONE Launcher voor meer informatie.

 • Houd uw workflow gaande met het verbeterde commando 'In bulk verwijderen'.

  Als u voorheen een commando voor bulkverwijdering gaf waardoor een wisbeveiliging werd geactiveerd, werd het commando voor bulkverwijdering afgesloten en moest u handmatig apparaten verwijderen. We hebben de werkstroom verbeterd, zodat 'In bulk verwijderen' nu wordt hervat na het oplossen van de wisbescherming. Zie voor meer informatie Toestellijstweergave.

 • Voorkom dat toestellen en onderliggende organisatiegroepen abusievelijk worden gewist met onze nieuwe verwijderingslogica voor organisatiegroepen.

  Wanneer u nu een organisatiegroep in de UEM console probeert te verwijderen, controleert het systeem op onderliggende organisatiegroepen en toestellen in de organisatiegroep die u probeert te verwijderen. Als er een onderliggende organisatiegroep of een apparaat in de organisatiegroepstructuur wordt gevonden, wordt het verwijderen geannuleerd. Zie Een organisatiegroep verwijderen voor meer informatie.

 • Voeg de taal van uw besturingssysteem toe aan uw versleutelde PPKG-pakketten voor DropShip Provisioning (Offline).

  U kunt nu de taal van uw besturingssysteem toevoegen wanneer u versleutelde pakketten configureert voor DropShip Provisioning (Offline). Voer een door Microsoft goedgekeurde BCP 47-code in het veld Aangepaste besturingssysteemtaal in. Deze instelling zorgt ervoor dat uw versleutelde pakketten in de juiste datum- en tijdindeling worden uitgevoerd. U vindt dit nieuwe veld in Toestellen > Levenscyclus > Voorbereide inrichting > Windows. Maak een nieuw provisioningpakket of bewerk een bestaand pakket. Selecteer Versleuteld PPKG en ga naar Configuraties > OOBE-configuratie > Taal besturingssysteem > Andere. Zie Werken met provisioningpakketten voor meer informatie.

 • Gebruik van API stopzetten

  De API '/devices/{id}/sendmessage' was functioneel tot Workspace ONE UEM-console versie 2010. Vanaf Workspace ONE UEM versie 2111 hebben we de API nu volledig afgeschaft. Ga naar https://<API-server-URL>/API/help voor meer informatie over de API.

Freestyle

 • We hebben enkele verbeteringen aangebracht in Freestyle Orchestrator.

  Freestyle is gepromoveerd van technische preview naar beperkte beschikbaarheid voor SaaS-klanten. De volgende verbeteringen in Freestyle Orchestrator zijn in deze release aangebracht.

  • We hebben een snelle leveringsmethode voor workflows voor kleine toestellen toegevoegd. Dit houdt in dat als workflows worden geïmplementeerd op < 2000 toestellen, de toestellen onmiddellijk na publicatie een melding ontvangen.

  • Workflows in Windows kunnen door toestellen worden opgehaald tijdens het inchecken van het toestel, zelfs wanneer geen gebruiker is aangemeld. Voor deze functionaliteit is Windows Hub 22.01 vereist.

  • Workflowstatussen worden nu vaker gemeld door toestellen om de zichtbaarheid voor beheerders te vergroten. Hiervoor is Windows Hub 22.01 vereist.

  • Wij hebben wijzigingen aangebracht in de functionaliteit van de Hub Catalog en de toewijzingsstatus wanneer een app zowel vanuit workflows als direct wordt toegewezen.

  • Daarnaast kunnen beheerders nu een wijzigingslogboek aan workflows toevoegen en deze gedwongen uitvoeren.

Android

 • We hebben prestatieverbeteringen aangebracht om de batchverwerking voor de implementatie van openbare Android-apps te verbeteren.

  Deze verbeteringen zijn handig voor grotere app-implementaties, zowel geautomatiseerd als op aanvraag.

 • We hebben het in- en uitchecken flexibeler gemaakt door gastsessies voor Launcher te introduceren

  U kunt nu een tweede Launcher-profiel instellen als gastsessieprofiel en gebruikers in staat stellen directoryverificatie over te slaan en snel toegang te krijgen tot geïnstalleerde applicaties. Zie VMware Workspace ONE Launcher voor meer informatie.

 • Wilt u inschrijving voor niet-Android Enterprise-toestellen blokkeren?

  Als 'Gebruik altijd Android' is ingeschakeld en het toestel niet is gecertificeerd voor Android Enterprise-gebruik, wordt de inschrijving geblokkeerd en ziet de gebruiker een melding 'Android Enterprise-inschrijving is vereist om door te gaan voor dit toestel' op hun toestel.

  Zie voor meer informatie Android-toestelinschrijving.

 • Wilt u de Launcher-instellingen aanpassen zonder aangepaste XML te gebruiken? We hebben een oplossing voor u.

  We hebben de configuratie van Workspace ONE Launcher vereenvoudigd door UI-besturingselementen toe te voegen voor 14 functies die voorheen aangepaste XML vereisten. U ziet dat deze functies zijn geïmplementeerd met de nieuwe gegevensgestuurde gebruikersinterface voor Android. De configuratie van het Launcher-profiel bevat nu de volgende geavanceerde Launcher-instellingen:

  • Legacy-API's voor Launcher gebruiken

  • Standaard Gebruikstoegang instellen

  • Machtiging voor schrijfinstellingen vereisen

  • Wissen van applicatiegegevens/cache inschakelen

  • Beheerdersmodus op CICO-scherm inschakelen

  • Activiteiten in toestemmingslijst op incheck-/uitcheckscherm

  • Android-activiteiten specifiek voor toestemmingslijst

  • Aangepaste toestelinstellingen toevoegen

  • Zwevende knop voor één app aanpassen

  • Launcher-branding toevoegen

  • Snelheidsvergrendeling inschakelen

  • Launcher als standaard instellen na opnieuw opstarten

  • Instelling voor zwevende home-knop verwijderen

  • Pop-upmeldingen toestaan

  Zie VMware Workspace ONE Launcher-profiel configureren voor meer informatie.

iOS

 • Installeer uw vereiste App Store-apps op de achtergrond

  Met iOS 15.1 kunt u elke afzonderlijke App Store-app als vereiste app instellen tijdens de inschrijving. Wanneer u de applicatie installeert met Workspace ONE UEM of Workspace ONE Intelligent Hub, wordt de app op de achtergrond geïmplementeerd, zelfs op toestellen zonder supervisie. Zie Organisatie-instellingen configureren voor meer informatie.

 • Help gebruikers hun persoonlijke toestellen gemakkelijker in te schrijven met accountgestuurde gebruikersinschrijving.

  Op toestellen met iOS 15 en hoger kunnen gebruikers zich rechtstreeks aanmelden met hun beheerde Apple ID in de iOS-app Instellingen in plaats van via een URL in Safari. Zo kunnen gebruikers zich concentreren op het instellen van hun bedrijfsaccount en hoeven ze niet meer tussen schermen en meerdere prompts te schakelen. Zie Een iOS-toestel inschrijven via accountgestuurde gebruikersinschrijving voor meer informatie.

Scripts

 • We hebben de scriptfunctionaliteit voor BYOD-apparaten gedeactiveerd.

  Om de privacy van de eindgebruiker te garanderen, worden nu macOS- en Windows-toestellen die eigendom zijn van de werknemer, uitgesloten van scripttoewijzing.

Chrome OS

 • We hebben ondersteuning voor SCEP-certificaten toegevoegd

  Vanuit een Chrome-gebruikersprofiel of -toestelnetwerkprofiel (of inloggegevensprofiel) kunt u nu een SCEP-certificaatautoriteit en sjabloon kiezen wanneer u sjabloongebaseerd certificaat toevoegt. Zie Ondersteunde certificaatautoriteiten voor meer informatie

Opgeloste problemen

Problemen opgelost in 2111

 • AAPP-12438: De instelling voor Apple-achtergrond is van toepassing als alle opties zijn uitgeschakeld.

 • AAPP-12774: ScheduleOSUpdate API mislukt op UEM 2105.

 • AAPP-12809: APN's voor melding over het verlopen van de applicatie voor AirWatch Container en AirWatch Inbox.

 • AGGL-8201: Er zijn meerdere Guard-fouten waargenomen tijdens de uitvoering van AndroidWorkGoogleDeviceIdValidationJob in meerdere omgevingen vanwege de afwezigheid van googleuserid voor het toestel in de database.

 • AGGL-10772: Config ontbreekt in DDUI Launcher-kopieprofiel.

 • AGGL-10797: Sommige Android Launcher-profielen kunnen niet worden geladen na een upgrade naar 2107 en DDUI FF-activering.

 • AGGL-10815: Trage implementatie van een nieuwe openbare app.

 • AGGL-10867: Kan waarde niet opslaan als niet-geselecteerd.

 • AGGL-10816: Toestel en DS niet gesynchroniseerd.

 • AGGL-10901: Het keuzevakje 'Schermrotatie uitzetten' wordt uitgeschakeld bij het opslaan.

 • AGGL-10922: Android OEM-service kan niet worden geïnstalleerd tijdens de inschrijving van legacy-apparaten.

 • AGGL-10950: Het toevoegen van applicatie automatisch installeren onder de datalading ChromeOS Kiosk verdwijnt na Opslaan & Publiceren.

 • AGGL-10940: Vergrendelschermoverlay onder de datalading Samsung Knox-toegangscode werkt niet met nieuwe DDUI-wijzigingen.

 • AMST-33898: Kan drop ship-provisioning niet verifiëren in TechDirect bij gebruik van een lagere OG.

 • AMST-33903: Nieuw gebouwd en ingeschreven apparaat, gebouwd met een Windows 10 x64-image en ingeschreven met de 21.5.4 Hub, verwerkt geen app-installatiecommando's.

 • AMST-33988: Toestellen worden niet gesynchroniseerd na DSP-registratie.

 • AMST-33982: Windows-update geeft aan dat goedkeuring voor functie-update is mislukt.

 • AMST-34074: Windows apps worden niet opnieuw geïnstalleerd met 2105 en hoger na een bedrijfsreset.

 • AMST-34286: Organisatiegroep verwijderen mislukt als ingeschreven gebruikers ook ProfilePayloadIdentifierOnDevice-toewijzing(en) hebben.

 • AMST-34329: Paginanavigatie werkt niet goed voor de sensorweergave in de detailweergave van het toestel

 • AMST-34373: Als u op de knop Hulp op afstand klikt, wordt het laadicoon permanent weergegeven op de console en gebeurt er verder niets.

 • AMST-34393: Gebruiksvoorwaarden worden niet correct weergegeven bij inschrijving van het apparaat.

 • AMST-34331: De API-werkstroom Gebruiker deactiveren activeert geen bescherming tegen wissen voor Windows-apparaten in bepaalde gebruiksscenario's.

 • AMST-34444: RestartDeadlineInDays wordt niet ingesteld in API-aanroep /begininstall om een Windows 10-applicatie te maken.

 • AMST-34527: Windows Desktop Firewall-profiel staat niet toe dat IP-bereiken worden bewerkt na het opslaan van het profiel.

 • AMST-34527: DSM-vlag wordt niet opgegeven in de API.

 • ARES-20442: Het toevoegen van app-toewijzing mislukt met een interne serverfout van 500.

 • ARES-20495: Als u een organisatiegroep aan een toewijzing toevoegt, loopt de console vast.

 • ARES-20520: Zoekwaarde in e-mailsjabloon gebruikt e-mailadres als noreply@company.com in plaats van e-mail voor inschrijvingsondersteuning

 • ARES-20504: Commando's voor het installeren van applicaties worden niet in de wachtrij geplaatst voor interne apps wanneer de app-versie is gepubliceerd.

 • ARES-20556: De MAM-apps-API retourneert de statuscode 500 voor uitgeschreven apparaten.

 • ARES-20564: Kan geen applicaties publiceren met toewijzingsvolgorde hoger dan 255.

 • ARES-20824: API voor het wijzigen van de tenantopslagconfiguratie (PUT) retourneert een 405 - methode is niet toegestaan.

 • ARES-20841: Interne app-publicatie mislukt vanwege een fout met dubbele sleutel invoegen.

 • CMCM-189335: Probleem met synchroniseren met SharePoint O365

 • CMCM-189369: Aanroepen van opgeslagen procedures veroorzaken hoge geheugenbelasting.

 • CMCM-189381: Bestanden van Office 365 SharePoint worden opnieuw gedownload in de Content-app.

 • CMSVC-15843: Profielen die zijn uitgesloten van de smart group, worden niet verwijderd na publiceren.

 • CRSVC-15742: De FS-testverbinding voert een onjuiste test van het netwerkpad uit.

 • CMEM-186533: Escalatie: Het Google-mailprofiel wordt opnieuw gepubliceerd nadat iOS-toestellen zijn geüpgraded naar 14.8 en 15 (met netwerkbeleid).

 • CRSVC-24419: Het window "Send Message" (Bericht verzenden) wordt niet weergegeven tijdens het toevoegen van het platformfilter aan de toestellijstweergave.

 • CRSVC-19102: Kan het inactieve netwerkbeleid niet activeren vanaf de pagina Netwerkbeleid.

 • CRSVC-24331: API wordt niet geladen na de upgrade naar 21.7.0.2.

 • CRSVC-24392: Kan werkstroom niet verwijderen uit de werkstroomlijstweergave.

 • CRSVC-24515: Informatie over telefoon, huidige provider en thuisprovider wordt als privé weergegeven in de toestellijstweergave, zelfs als de privacy-instelling is ingesteld op Weergeven.

 • CRSVC-24566: Kan smart groups niet verwijderen uit werkstromen.

 • CRSVC-24437: WiFi-adapter geeft niet het juiste IP-adres weer.

 • CRSVC-24526: De verificatie van het SSL-certificaat mislukt met een kortstondige sleutel bij het gebruik van webserviceverwijzingen.

 • CRSVC-24607: awdevicecomplianceactionsqueue maakt een back-up op de API-knooppunten.

 • CRSVC-24709: Pulse VPN-connectiviteit mislukt sinds UEM-upgrade naar 2105 en 2107.

 • CRSVC-24731: System.ArgumentOutOfRangeException in DesiredStateCalculator-klasse.

 • CRSVC-25020: Hoog CPU-geheugengebruik door plannerservice.

 • CRSVC-25044: DuplicateCertificate_Purge-taak verwijdert dubbele certificaten niet effectief.

 • CRSVC-25100: Verbindingsfout met uitgangswaarde-microservice bij het laden van de uitgangswaarde-pagina in UEM.

 • ENRL-3153: Sjabloon voor toestelactivering.

 • ENRL-3171: De smart groups worden niet bijgewerkt nadat de organisatiegroep van een toestel is gewijzigd op basis van het netwerkbereik.

 • ENRL-3226: Workspace ONE UEM DB-upgrade mislukt.

 • FCA-195293: Tijdzone is niet gesorteerd op het scherm Organisatiegroep maken.

 • FCA-200135: Consolecrash tijdens het downloaden van het rapport vanaf de pagina Exports.

 • FCA-199991: Applicatieversies in werkstromen worden niet gehonoreerd bij het terugzetten van de laatst beschikbare versie naar een vorige versie.

 • FCA-199468: Berichtsjablonen tonen niet de volledige berichtinhoud in de console-UI.

 • INTEL-33360: Er ontbreken gegevens in Intelligence.

 • FCA-200222: Denial of Service van gebruikersaccount.

 • MACOS-2595: iOS-profiel met Verwijdering toestaan met verificatie kan niet worden geïnstalleerd op een bewaakt toestel.

 • PPAT-9841: Regelset voor toestelverkeer met poorten is leeg in Console en Database.

 • MACOS-2609: macOS bootstrap-pakket wordt niet in de wachtrij geplaatst voor installatie bij nieuwe inschrijvingen.

 • RUGG-9961: Kan geen toepasbaarheidsregels toevoegen aan producten binnen productsets via de API.

 • RUGG-10236: Onverwachte fout bij het klikken op Device (Apparaat) -> Provisioning (Provisioning) -> Product List View (Productlijstweergave) in de UEM-console.

 • UM-1845: REST API endpoint heeft geen correcte paging.

 • UM-313: Wanneer een Directory-gebruiker via batchimport wordt toegevoegd aan onderliggende organisatiegroep, wordt de standaardsjabloon verzonden die op Globaal is geconfigureerd.

 • RUGG-10301: Proxy-instellingen die zijn geconfigureerd als onderdeel van het vooraf inrichten van het WiFi-profiel (WS1) worden niet toegepast, waardoor de inschrijving vastloopt

 • CRSVC-25134: Interne iOS SDK-applicatie geeft een fout weer bij het starten.

 • UM-1871: Op UEM-versies 2105 en hoger bevat de e-mail voor gebruikersactivering via batchimport met de geavanceerde sjabloon niet-opgemaakte tekst in plaats van HTML.

 • AAPP-12223: Apple tvOS-aanvraag voor installapp mislukt in bepaalde gevallen met "12008 De MDM-aanvraag is ongeldig".

 • AAPP-12248: iOS 15 vereiste MDM-applicatie.

 • AAPP-12614: Kan onbeheerde interne boeken niet installeren vanuit de Boekcatalogus op iOS-toestellen.

 • AGGL-11276: Parameters voor het wissen van accounts worden niet verzonden bij inchecken vanuit toestelgegevens/automatisch uitloggen.

 • AGGL-11276: Parameters voor het wissen van accounts worden niet verzonden bij inchecken vanuit toestelgegevens/automatisch uitloggen.

 • AMST-34890: Na het uitschakelen van HardwareDeviceIdentifierForWindowsFeatureFlag worden toestelrecords nog steeds samengevoegd.

 • AAPP-13759: VPP-licenties worden niet ontkoppeld.

 • RUGG-10851: Het raster Provisioning/PoliciesViewDevices 'Laatst gezien' geeft een tijd van 5 uur later weer dan de verwachte beheertijdzone.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.2

 • AAPP-13256: Uitzondering waargenomen in meerdere omgevingen.

 • FCA-200862: Werk de SKUORDER-update-API bij zodat Freestyle basis SKU kan worden toegevoegd aan oudere UEM-versies.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.3

 • UM-7238: Gebruikerslijst van gebruikersgroep kan niet worden geladen vanwege dbo. UserGroup_SelectUserGroupMembers time-out voor sproc.

 • FCA-200968: Migratiescript Notification.UpdateNotificationUUID veroorzaakt fouten in upgrades.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.4

 • AGGL-11276: Parameters voor het wissen van accounts worden niet verzonden bij inchecken vanuit toestelgegevens/automatisch uitloggen.

 • AMST-34890: Na het uitschakelen van HardwareDeviceIdentifierForWindowsFeatureFlag worden toestelrecords nog steeds samengevoegd.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.6

 • AMST-34954: Dropship-provisioning: Openbare toegang overschrijven en toestel E3E-test

 • CRSVC-26375: SQL - Geblokkeerde processen op WMT PROD-DB.

 • RUGG-10563: Fout met unieke sleutelbeperkingen in ContentPullService-logboeken met zeer hoog aantal.

 • CRSVC-26469: Werkstroom - Beperk grootte van de reden in de status van de werkstroomstap.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.7

 • CRSVC-26589: Wijzig de claim 'org_location_group_id' zodat Customer OrganizationgroupId wordt gebruikt wanneer Opt In optreedt in plaats van Global OrganizationgroupId.

 • SINST-175953: Seed 22.01 Hub naar 2111 volgende patch

 • AAPP-13365: In Classroom worden geen bijgewerkte klassen weergegeven.

 • RUGG-10578: Er worden meerdere getnextmanifest-aanroepen uitgevoerd die DB-conflicten veroorzaken.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.10

 • PPAT-10455: Interne SDK-app genereert foutcode:14 bij Tunnel-proxy.

 • AGGL-11328: De pagina in Android DDUI loopt vast bij het bewerken van het Launcher-profiel met diverse apps die zijn toegevoegd aan vastgemaakte rij.

 • CRSVC-26679: Optimalisatie van de opgeslagen procedure CoreAndDefaultAttributes_Update.

 • AMST-35116: Versleutelingstype schakelt altijd terug naar TKIP voor Windows Desktop WiFi-profiel.

 • AAPP-13368: Apple Fast Message Queue Throttler lekt geheugen.

 • FCA-201416: De klant ondervindt vertraging bij het zoeken naar toestellen na de upgrade naar UEM versie 21.09.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.12

 • ARES-21698:DeviceProfile_SearchByDeviceDashboard_V3 veroorzaakt tempdb conflict.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.11

 • AMST-35156: Verkeerde toestelkenmerken - ID van inschrijvingstype - bij uit-/opnieuw inschrijven.

 • AMST-35181: Nieuw ingeschreven Windows 10-toestellen installeren de x86-versie van AppDeploymentAgent.

 • CRSVC-26834: Het Trust Service-logboek wordt niet uitgevoerd, ook al is het logniveau gewijzigd in 'uitgebreid'.

 • RUGG-10571: JQuery-upgrade naar 1.12.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.13

 • AAPP-13367: Problemen met het verwijderen van Apple Education-profielen van iPads.

 • CMCM-189603:DB Contention probleem met meerdere aanroepen naar EnterpriseContent schema.

 • AMST-35270: Het duurt lang om het kioskprofiel te installeren op het toestel, soms dagenlang, zelfs als het toestel incheckt.

 • AGGL-11415 [Toegangscode] Kan toegangscode voor toestel/werk-app niet verzenden in COPE.

 • CMSVC-16026: Hub Services - Kan de smart groups in de WS ONE Hub Services niet vinden tijdens het toewijzen aan de hand van sjablonen.

 • AAPP-13482:Automatische update van VPP werkt niet voor sommige applicaties.

 • AGGL-11382: De launcher-oriëntatie is ingesteld op vergrendeld in XML wanneer deze niet is geselecteerd in de UI.

 • AMST-35248: Vertraging in het verwerken van opdrachten voor het installeren/verwijderen in Windows van applicaties en profielen.

 • CRSVC-27368: Limiet voor SMTP-gebruikersnaam verhoogd van 64 naar 255 tekens.

 • CRSVC-26920: Index IX_DeviceExtendedProperties_RowVersion verwijderd.

 • RUG-10704: bij het kopiëren en bewerken van het bestaande provisioningprofiel wordt de kopie van het profiel gecreëerd onder de sectie Toestellen > Profielen en resources.

 • FS-818: RB-2111: Freestyle Orchestrator is nog steeds getagd als Tech Preview.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.14

 • FCA-201655: Console-login mislukt voor directorybeheeraccount met fout 'Ongeldige verificatiegegevens'.

 • FS-800: Werkstromen opnieuw evalueren bijwerken tot 4 uur als standaard in systeemcode.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.15

 • AMST-35482: Kan 'Uitgebreide pincode toestaan bij opstarten' niet vinden in Windows-versleutelingsprofiel.

 • CRSVC-27664: De Dataplatform-service verbruikt berichten uit de sensorwachtrij voor alternatieve instanties.

 • AGGL-11472: Het Android-model van toestellen ontbreekt op de console en wordt in plaats daarvan weergegeven als 'Android'.

 • CRSVC-27631: Verwijder dode records uit toestelstatus die uit canoniek zijn verwijderd.

 • AAPP-13556: VPP-boek wordt gesynchroniseerd als een onbekende applicatie.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.19

 • AGGL-11387: Android Q-beperkingscontrole - valideer staging-record vóór controle van beperkingen.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.16

 • AMST-35653: Dropship-provisioning: Dubbele inschrijvingsgebruiker.

 • AMST-35624: Werk MSI-implementatieparameters bij van apps die door Windows zijn geseed.

 • INTEL-37061: Informatie - Escrowed-waarde voor herstelsleutel komt niet overeen met UEM.

 • AGGL-11512: Spaceman-fout tijdens het starten van Android DDUI-profielen.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.20

 • INTEL-37768: Ongeldige kolomnaam 'RecoveryKeyPresent' - in meerdere omgevingen.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.22

 • CRSVC-28135: 'Er is een fout opgetreden' tijdens het toewijzen van sensoren.

 • AGGL-11550: De klant kan geen beheerderstoegangscode voor Launcher instellen met meer dan 10 tekens

 • AGGL-11552: DDUI - Aanvraag om de maximumlimiet voor tekens voor het veld Proxy omzeilingsregels te verhogen in het profiel met instellingen voor de Chrome-browser.

 • FCA-202361: Wijzigingen voor het oplossen van de FK-fout vanwege het Isolatieniveau.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.23

 • CRSVC-28169: De inschrijvingscertificaatmethode voegt alleen certificaten toe aan een keten als ze een persoonlijke sleutel hebben.

 • CRSVC-27973: Corrigeer de Conformiteitsbeoordeling wanneer ComplianceDeviceStateIntegrationFeatureFlag is ingeschakeld.

 • CMCM-189713: Prestatieverbeteringen voor de RepositoryTemplate SProcs.

 • AMST-35757: Tijdens de inschrijving van VDI wordt het nieuwste ingeschreven toestel overschreven door een bestaand toestelrecord.

 • AAPP-13655: het iBeacon-profiel wordt niet automatisch geïnstalleerd op het toestel wanneer dit in een regio is.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.26

 • AMST-35814: Domein samenvoegen mislukt wanneer smart groups zijn geëvalueerd vóór inschrijving.

 • AMST-35787: Kan de API-aanroep Selectieve app-lijst niet uitvoeren op de ingeschreven Win 10-toestellen.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.27

 • CMSVC-16076: Tags Update-API mislukt wanneer organisatiegroep-id niet wordt doorgegeven.

 • RUGG-10851: Het raster 'Laatst gezien' geeft een tijd van 5 uur later weer dan de verwachte beheertijdzone.

 • AAPP-13760: Probleem met time-out van de pagina iOS-toestelupdates.

 • FCA-202433: De UEM Console loopt vast tijdens het navigeren naar Toestellen > Netwerkbeleid > Gebeurtenislogboek.

 • LUEM-472: Fout tijdens internetinschrijving met downloaden van Hub-pakket.

 • AMST-35816: Blobs die worden bediend door toestelservices, zelfs als ze aanwezig zijn in de CDN en het opslagtype is ingesteld op 1.

 • CRSVC-28932: Kan S/MIME-profiel niet installeren vanwege de fout 'Certificaat wordt meer dan één keer gebruikt'.

 • CMCM-189750: Het verwijderen van de contentLockerSDKLibraryKey-systeemcode veroorzaakt een overschrijving.

 • AMST-35880: De opdrachten voor de implementatie van Windows-applicaties worden alleen gewist na een handmatige query of een query over een applicatiesteekproef van de UEM-console.

 • AGGL-11679: DDUI is beschadigd door een datumindeling voor het certificaat in Android-profielen.

 • CRSVC-28308: Asynchrone e-mailmeldingen veroorzaken een uitputting van de threadpool en opschorten van nalevingsevaluatie.

 • CRSVC-28398: Ontbrekende conformiteitswaarden veroorzaken een mislukte toestelmigratie.

 • AMST-35938 Seed v2107.9-patchversie van Hub naar UEM.

 • AAPP-13759: VPP-licenties worden niet ontkoppeld.

 • RUGG-10851: Het raster Provisioning/PoliciesViewDevices 'Laatst gezien' geeft een tijd van 5 uur later weer dan de verwachte beheertijdzone.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.28

 • CMEM-186612: Vertraging tijdens het toevoegen van het toestel aan de toestemmingslijst in de e-maillijstweergave.

 • UM-7450: Beheerdersgroepen worden niet bijgewerkt na automatische of handmatige synchronisatie.

 • CRSVC-28589: Opslaan van GSX-certificering is misluk, het wachtwoord is ongeldig.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.30

 • AMST-35970: Registraties van Dropship provisioning-toestellen halen nooit de Bulk importer service.

 • AGGL-11879: Android DDUI Launcher-profiel Het keuzevakje 'Schermrotatie uitzetten' wordt uitgeschakeld bij het opslaan.

 • AAPP-13878: MDM-profielfouten 'Decoderingsleutel voor het profiel is niet geïnstalleerd'.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.32

 • INTEL-38426: Informatie - Escrowed-waarde voor herstelsleutel komt niet overeen met UEM.

 • AGGL-11901: Handsfree R5-apparaten worden onjuist vermeld in de database en de UEM.

 • CRSVC-29265: Tijdskader niet toegankelijk.

 • AMST-36008: De operator groter dan of gelijk aan applicatiedetectie werkt niet.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.33

 • ARES-22093: Externe app-toewijzing is mislukt vanwege een fout met dubbele sleutel.

 • AGGL-11949: Zebra-toestelmodel wordt gerapporteerd als Onbekend.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.35

 • INTEL-38430: ETL | Analyseer en los checksumfouten op voor tags met speciale tekens.

 • ARES-22158: Het bewerken van een lijst van toegestane appgroeps met 2.300 apps duurt ongeveer 6 minuten.

 • ARES-22094: Interne app-publicatie mislukt vanwege een fout met dubbele sleutel invoegen.

 • ARES-21942: Android Enterprise - Verzenden van beheerde app-configuratie (Mechanisme voor opnieuw proberen voor netwerkfouten toevoegen) is mislukt.

 • AMST-36174: De klant kan voor sommige .appx-bestanden geen ontbrekende afhankelijkheden uploaden tijdens het bewerken ervan.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.37

 • AGGL-12049: Android Auto Seed: Het model van Android-toestellen ontbreekt op de console en wordt in plaats daarvan weergegeven als "Onbekend" - correctie van script.

 • AMST-36170: AuthenticationToken_Load timeout tijdens inschrijving.

 • MACOS-3153: Leeg scherm bij macOS-webinschrijving.

 • CRSVC-29794: S/MIME-certificaten zijn beschadigd in de DB.

 • FCA-203017: Ongeautoriseerd endpoint in MVC > Angularmigratie: Account > Beheerders > Systeemactiviteit > batch status.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.38

 • CRSVC-29627: Triggeren van de limiet van 5000 API-calls per minuut terwijl de periode langer was dan een minuut.

 • ARES-22164: Slide forced en Idle sessie timeout voor blob-upload situatie.

 • AMST-36289: Schakel HardwareDeviceIdentifierForWindowsFeatureFlag uit.

 • AGGL-12082: De instellingen 'Veilige modus voor Youtube afdwingen' en 'Aanraken inschakelen voor het zoeken' in het Android Chrome browser instellingen-profiel worden niet opgeslagen in UEM console 2111 en hoger.

 • AGGL-11944: Chrome URL toestemmingslijst/URL weigeringslijst werkt niet in de laatste Chrome versies.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.39

 • FCA-203138: Verbeter de prestaties van het onderhoud. AuditTable_Delete stored procedure.

 • AMST-36334: Link naar UEM Azure AD-integratieknop werkt niet.

 • AMST-36172: Groot aantal timeouts in interrogator.windowsinformationsample_save SP.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.40

 • CRSVC-30281: Voeg configuratiebestanden van de aanvullende tools voor toestelstatus toe in het hulpprogramma UpdateSQLServerInfo.

 • CMCM-189867: Intelligence | De opname van sandbox ETL-logboeken is erg hoog.

 • CRSVC-30309: API devices/{deviceID}/commands vereist customCommandModel-query.

 • AAPP-14120: (Toestelstatus] Inschrijvings-uitzondering voor toestel POST-aanroepen met ontbrekende conformiteitsstatus.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.41

 • CRSVC-25449: Deadlocks in stored procedures oplossen.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.42

 • RUGG-11098: Productconformiteits-API retourneert in sommige specifieke gevallen een Interne serverfout (500).

 • CRSVC-30896: Kan certificaatautoriteit niet verwijderen.

 • CRSVC-30605: Geïntegreerd verificatiecertificaat roteert niet naar de nieuwe CA wanneer we de instellingen voor het web wijzigen onder SDK-instellingen

 • AAPP-14362: Toesteloptie zoeken wordt niet ingevuld wanneer het toestel wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld.

 • AAPP-14354: Als u iOS-beperkingsprofielen kopieert met dataladingen Applicaties verbergen, wordt de datalading Applicaties verbergen niet toegevoegd aan het nieuwe profiel.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.43

 • CRSVC-31185: Migratietool voor servicerechten kan geen verbinding maken met de database bij de wijziging van DB-inloggegevens.

 • RUGG-11267: Smartgroups met criteria voor OS-versie worden niet bijgewerkt wanneer een toestel de OS-versie bijwerkt.

 • INTEL-41601: ZDT DB-upgrade is mislukt tijdens het verwijderen van Stored Procedure en type.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.44

 • CRSVC-31408: De stored procedure voor het opschonen van de DSM-actie genereert een sorteringsfout als de server en de database sortering verschillen.

 • MACOS-3280: Verstuur de modelinformatie voor nieuwe "M2" Mac modellen.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.45

 • RUGG-11333: Vertraging in het toewijzen van producten aan Android-apparaten.

 • CRSVC-31691: Mac OS X voorwaardelijke toegang UEM rapporteert apparaat_type en besturingssysteem als ONBEKEND wanneer het apparaat zijn status wijzigt.

 • CRSVC-31783: GSX-testverbinding mislukt met SSL-fout.

 • ENRL-3534: Uitschrijvingsdatum is Null in Intelligence.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.46

 • CMEM-186700: PowerShell faalt met foutmelding: "De verificatiegegevens van de gebruiker van de externe PowerShell-server bevatten speciale tekens".

 • MACOS-3335: De pagina Toestelgegevens loopt vast voor Linux-apparaten wanneer de processorarchitectuur wordt geladen vanuit de laatste toestelstatusservice.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.48

 • CRSVC-32060: "Certificaat vernieuwen" werkt niet zoals verwacht in de certificaatlijstweergave.

 • ARES-23093: Veel vertraging bij het opruimen van verlopen steekproefgegevens.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.49

 • CRSVC-32319: Voeg telemetrie toe om het gebruik van de niet-ondertekende payloads voor Beveiligd Kanaal te tellen.

 • AAPP-14536: Vertraging in de uitrol van OS-scripts in het besturingssysteem veroorzaakt een inconsistentie in de gegevens.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.50

 • UM-7637: Het deactiveren van 100 gebruikers in bulk mislukt op UEM console 21.11.0.37+.

 • CMCM-190120: Verwijder het gebruik van de sjabloonlading van het DS-eindpunt.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.51

 • AMST-37312: Toestel-ID en UDID die om wat voor reden dan ook niet overeenkomen blokkeren het uitschrijven van het toestel.

Problemen opgelost in patch 21.11.0.52

 • CMCM-190218: Content-app kan de inhoud niet weergeven in de specifieke map in de repository.

 • AAPP-14776: Kan apparaattoewijzing niet inschakelen voor bepaalde VPP-applicaties.

Bekende problemen

 • FCA-200676: De vertaalde strings 'Console' en 'Browser' worden niet geladen in de login-geschiedenislijst.

  Op de pagina Login-geschiedenis wordt de waarde voor Type login en Applicatie (respectievelijk console en browser) niet omgezet in de taalinstelling van de console.

  Noodoplossing: Geen noodoplossing, omdat dit een lokalisatieprobleem is en inhoud altijd in het Engels wordt weergegeven.

 • FCA-200675: De Freestyle-gegevenspagina is afgekapt nadat u een werkstroom hebt gepubliceerd.

  Als de werkstroomactie Publiceren mislukt of als we de werkstroom pauzeren en naar de pagina met werkstroomdetails gaan, wordt het navigatiepad afgekapt op de pagina met werkstroomgegevens.

  Noodoplossing: Bij het vernieuwen van de pagina zien we het volledige navigatiepad.

 • AGGL-11107: Applicatieconfiguratie: Kan waarde niet opslaan als niet-geselecteerd.

  In de Android-appconfiguratie kunnen configuraties 'Niet-geselecteerd' zijn zodat ze uitgesloten zijn van de configuratie die naar Google wordt verzonden. Wat deselecteren inhoudt, is afhankelijk van het gegevenstype (tekstveld kan leeg worden gelaten, boole-waarde kan worden ingesteld op 'Selecteren', enz.). Voor boole-waarden is 'Selecteren' niet opslaan maar uitsluiten in de datalading die naar het toestel wordt verzonden. Bij bewerken wordt de niet-geselecteerde waarde dus ingesteld op de standaardwaarde van het veld

  Noodoplossing: Dit heeft geen invloed op de implementatie en het beleid op het toestel, maar wanneer u een app-configuratie bewerkt die is geïmplementeerd met de boole-waarde 'Niet-geselecteerd', moet deze worden teruggezet op 'Niet-geselecteerd' bij bewerken.

 • AGGL-11108: Hub - Catalog toont een onjuiste versie wanneer Prod- en Bèta-tracks bestaan.

  Wanneer u Google Play vraagt te bepalen welke versie van de applicatie in de Catalog moet worden weergegeven, wordt het eerste resultaat gekozen zonder de toewijzing of installatie van de applicatieversie te overwegen. Dit kan ertoe leiden dat een bètaversienummer van de app wordt weergegeven, zelfs als de bètaversie niet is geïnstalleerd of niet is toegewezen aan de gebruiker.

  Noodoplossing: Als u de bètaversie uit Google Play verwijdert of de bètaversie aan het toestel toewijst, wordt de verkeerde versie niet weergegeven.

 • AGGL-11106: Als u een versie toevoegt aan het Launcher-profiel in een product, blijft Launcher hangen in het scherm Opnieuw laden.

  De klant installeert het Launcher-profiel via producten. Wanneer de klant het Launcher-profiel bijwerkt en opnieuw opslaat (een nieuwe versie toevoegt), wordt het profiel voor het toestel in de console verwijderd, voordat het opnieuw wordt geïnstalleerd. Voorheen werd het profiel op het toestel bijgewerkt zonder dat het verwijderd en opnieuw toegepast hoefde te worden. Dit probleem wordt veroorzaakt door de ontbrekende optie om te activeren/deactiveren bij het toevoegen van een nieuwe versie van het Launcher-profiel in de nieuwe UI voor gegevensgestuurde profielen die via producten wordt geïmplementeerd.

  Noodoplossing: We kunnen de nieuwe versie van Launcher implementeren via de profielen en resources en niet via het bijwerken van het provisioningprofiel.

 • FCA-200853: De Angular-app moet worden geladen voor alle typen beheerders.

  Er zijn API's die worden aangeroepen als onderdeel van het laden van de Angular-app, waarvan de resources zijn beschermd. Omdat dit de minimaal benodigde rechten zijn om de Angular-app te starten, kan de app niet worden geladen voor aangepaste rollen zonder deze rechten te hebben.

  Dit probleem kan worden opgelost door de vereiste rechten aan een beheerdersrol toe te voegen. U kunt hier meer informatie vinden.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon