Dankzij Directe inschrijving in Workspace ONE UEM kunt u uw toestellen heel snel inschrijven.

Directe inschrijving is de eenvoudigste manier om toestellen in te schrijven die bedrijfseigendom zijn en ook privé gebruikt mogen worden (corporate-owned and personally enabled, COPE). Het COPE-model geeft bedrijven de mogelijkheid om een balans te vinden tussen de gebruikersgerichtheid van toestellen en de beveiliging en controle die IT nodig heeft.

Als beheerder kunt u Directe inschrijving configureren met de gewenste opties. Met deze opties kunt u een optionele vraag stellen, beperkingen opleggen per toesteltype, beperkingen opleggen per gebruikersgroep en de installatie van applicaties naar de gebruiker uitstellen.

Directe inschrijving voor Workspace ONE inschakelen

U kunt Directe inschrijving voor Workspace ONE ™ inschakelen voor de organisatiegroep (OG) van uw voorkeur. Wanneer deze functie eenmaal is ingeschakeld, worden alle toestellen die in aanmerking komen, direct ingeschreven wanneer ze voor het eerst inloggen bij Workspace ONE UEM. Niet-gekwalificeerde toestellen die buiten de criteria vallen die u definieert, worden ingeschreven met een niet-beheerde of containerstatus.

Directe inschrijving is standaard gedeactiveerd. Zo schakelt u directe inschrijving in met Workspace ONE.

 1. Schakel over naar de organisatiegroep waarvoor u wilt Directe inschrijving voor Workspace ONE wilt inschakelen.

 2. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Inschrijving en selecteer het tabblad Beperkingen.

 3. Selecteer dat u de bovenliggende OG-instellingen wilt overschrijven, indien nodig.

 4. Schuif omlaag naar de beheervereisten voor Workspace ONE en selecteer uw configuratie-opties.

  Instelling Beschrijving
  MDM verplichten voor Workspace ONE Vraag gekwalificeerde toestellen en gebruikers om direct na het inloggen bij Workspace ONE te worden ingeschreven.
  Toestellen die buiten de ingestelde criteria vallen, mogen worden ingeschreven met een onbeheerde status. Deze kunnen op een later tijdstip alsnog worden beheerd (adaptief beheer).
  Toegewezen gebruikersgroep Deze instelling bepaalt welke gebruikersgroep u wilt opnemen in het directe inschrijvingsproces. U kunt ook Alle gebruikers selecteren. Dit is de standaardselectie wanneer u MDM verplichten voor Workspace ONE inschakelt.
  iOS Schakel deze instelling in als u iOS-toestellen wilt opnemen. Als u Gedeactiveerd kiest, komen iOS-toestellen niet in aanmerking komen voor directe inschrijving, hoewel deze nog wel met een onbeheerde status kunnen worden ingeschreven in Workspace ONE UEM.
  Android Legacy Schakel deze optie in om oudere Android-toestellen op te nemen. Als u Gedeactiveerd kiest, komen oudere Android-toestellen niet in aanmerking voor directe inschrijving, hoewel deze nog wel met een onbeheerde status kunnen worden ingeschreven in Workspace ONE UEM.
  Android Enterprise Schakel deze instelling in om Android-bedrijfstoestellen op te nemen. Als u Gedeactiveerd kiest, komen Android-bedrijfstoestellen niet in aanmerking voor directe inschrijving, hoewel deze nog wel met een onbeheerde status kunnen worden ingeschreven in Workspace ONE UEM.

Resultaten: Alleen ondersteunde opties die zijn geconfigureerd op de andere inschrijvingstabbladen, zijn van toepassing op uw opgeslagen directe inschrijvingsconfiguratie.

Wat moet ik hierna doen? Zodra Directe inschrijving voor Workspace ONE is ingeschakeld, is de volgende stap Uw toestel inschrijven met Directe inschrijving voor Workspace ONE. Zie de andere secties op deze pagina voor meer informatie over opties voor directe inschrijving voor Workspace ONE en inschrijvingsopties in het algemeen.

Uw toestel inschrijven met Directe inschrijving voor Workspace ONE

Wanneer u Directe inschrijving voor Workspace ONE ™ hebt ingeschakeld, bent u direct ingeschreven als u inlogt bij de organisatiegroep voor inschrijvingen met een relevant toestel en de Workspace ONE-app.

Uw gebruikers hebben de mogelijkheid om apps te installeren die uw bedrijf nuttig vindt. Ze kunnen deze stap echter ook overslaan en de applicatie op een later tijdstip installeren. De eindgebruiker voert de volgende stappen uit om een toestel in te schrijven met Directe inschrijving voor Workspace ONE.

 1. Download, installeer en voer de Workspace ONE-app uit vanuit de appstore of opslagplaats van het gekozen platform.
 2. Voer de server-URL of uw e-mailadres in.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de directory services in.
 4. Installeer of activeer Workspace Services door voor uw platform specifieke bevestigende stappen te selecteren.
  1. iOS – Geef de server toestemming om Instellingen te openen, voer de toegangscode van uw toestel in, installeer een niet-ondertekend toestelprofiel en open een scherm in Workspace.
  2. Android Legacy – Installeer Workspace ONE Intelligent Hub, geef dit toestemming om oproepen te plaatsen en te beheren, selecteer het eigendomstype voor uw toestel met een optie om het activanummer van uw toestel in te voeren, activeer de beheerapplicatie van het toestel en meld u vervolgens aan bij Workspace ONE.
  3. Android Enterprise – Accepteer (of weiger) de gebruiksvoorwaarden, stel het werkprofiel in en maak de toegangscode voor Workspace ONE.
 5. Als het installatieproces van Workspace ONE is voltooid, kunt u Doorgaan om applicaties te installeren.
 6. U kunt individuele applicaties die zijn geselecteerd uit een lijst installeren via Alle installeren of deze stap in zijn geheel Overslaan.

Ondersteunde opties voor Directe inschrijving voor Workspace ONE

Directe inschrijving met Workspace ONE ™ ondersteunt de volgende platformen en inschrijvingsopties.

Ondersteunde platformen

 • iOS.
 • Android Legacy.
 • Android Enterprise.

Navigeer naar Groepen en Instellingen > Alle instellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Inschrijving, selecteer elk relevant tabblad en maak uw selecties op basis van de compatibiliteit met Directe inschrijving voor Workspace ONE.

Verificatie

De volgende verificatieopties zijn compatibel met Directe inschrijving voor Workspace ONE.

 • Directorygebruikers.

 • SAML plus Active Directory-gebruikers worden 'ad hoc' ondersteund. SAML zonder LDAP-gebruikers wordt ondersteund, zolang het record van de gebruiker reeds bestaat in Workspace ONE UEM op het moment van de eerste aanmelding.

  Basisgebruikers, Staging-gebruikers, SAML zonder Directory-gebruikers en verificatieproxygebruikers worden niet ondersteund.

 • Open inschrijving.

 • Workspace ONE controleert niet de instellingen Workspace ONE Intelligent Hub vereisen voor iOS of Workspace ONE Intelligent Hub vereisen voor macOS, die worden gebruikt om inschrijving via het internet op hun respectieve platforms te blokkeren.

Gebruiksvoorwaarden

Alle opties voor gebruiksvoorwaarden zijn compatibel met Directe inschrijving voor Workspace ONE.

Groepen

Alle groeperingsopties zijn compatibel met Directe inschrijving voor Workspace ONE.

Beperkingen

De volgende beperkingsopties zijn compatibel met Directe inschrijving voor Workspace ONE.

 • Bekende gebruikers en geconfigureerde groepen.
 • Limiet voor maximumaantal ingeschreven toestellen.
 • Instellingen voor beleid worden gedeeltelijk ondersteund.
  • Toegestane eigendomstypen – Workspace ONE vraagt alleen bij persoonlijke en bedrijfseigen toestellen. Als u beide niet wilt, deactiveert u optionele vraag en gebruikt u het standaard eigendomstype.
  • Toegestane inschrijvingstypen worden niet ondersteund.
 • Toestelplatform, Toestelmodel en OS-beperkingen worden ondersteund.
 • Beperkingen op basis van gebruikersgroep.

Optionele vragen

De volgende opties voor optionele vragen zijn compatibel met Directe inschrijving voor Workspace ONE.

 • Vraag naar eigendom van het toestel.
 • Vraag naar toestelnummer (alleen ondersteund wanneer Vraag naar eigendom van het toestel is ingeschakeld).
 • Alle andere optionele vragen worden niet ondersteund.

Aanpassing

De volgende aanpassingsopties zijn compatibel met Directe inschrijving voor Workspace ONE.

 • Gebruik een specifiek berichtsjabloon voor elk platform.
 • URL van bestemmingspagina na inschrijving (alleen iOS).
 • MDM-profielbericht (alleen iOS).
 • Gebruik op maat gemaakte MDM-applicaties.
 • Inschrijving van het e-mailadres en telefoonnummer van de helpdesk worden niet ondersteund.

Inrichtings-

Voorbereide inrichting via Directe inschrijving voor Workspace ONE wordt niet ondersteund. Als u de toestelinrichting voor één of meerdere gebruikers moet voorbereiden, moet u het toestel inschrijven door middel van VMware Workspace ONE Intelligent Hub in plaats van Directe inschrijving voor Workspace ONE.

Hoofdonderwerp: Toestelinschrijving

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon