Configureer Workspace ONE Content met applicatieconfiguratiewaarden.

U kunt de instellingen voor uw Workspace ONE Content configureren met behulp van de configuratiesleutel- en configuratiewaardeparen die door Workspace ONE UEM worden verstrekt. Voer deze sleutelwaardeparen voor de configuratie in het aangepaste SDK-profiel of in het standaard SDK-profiel op de Workspace ONE UEM console in.

Instellingen configureren met een standaard SDK-profiel

Voeg de configuratiesleutels toe in het standaard SDK-profiel om de instellingen voor Workspace ONE Content te configureren.

 1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen.
 2. Vanuit Alle instellingen navigeert u naar Applicaties > Instellingen en beleid > > Instellingen.
 3. Selecteer Aangepaste instellingen inschakelen en plak de volgende configuratiesleutels volgens uw vereisten.
 4. Selecteer Opslaan.

Instellingen configureren met een aangepast SDK-profiel

 1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen.
 2. Vanuit Alle instellingen navigeert u naar Applicaties > Instellingen en beleid > Profielen > Aangepast profiel > Aangepaste instellingen.
 3. Als u een aangepast profiel wilt toevoegen, navigeert u naar Applicaties > Instellingen en beleid > Profielen > Profiel toevoegen > SDK-profiel > iOS of Android > Aangepaste instellingen.
 4. Vanuit Aangepaste instellingen selecteert u Configureren en plakt u de configuratiesleutels op basis van uw vereisten.
 5. Selecteer Opslaan.

Privacy-instellingen voor Workspace ONE Content (iOS en Android)

Aanvullende procedures voor het vrijgeven van privacy en het verzamelen van gegevens kunnen worden uitgevoerd met behulp van bepaalde configuratiesleutels in de UEM console.

Eindgebruikers die een upgrade uitvoeren of de nieuwste versie van Workspace ONE Content voor het eerst gebruiken, krijgen een nieuw privacydialoogvenster te zien als ze de applicatie starten.

In het privacydialoogscherm krijgt de gebruiker de volgende informatie:

 • Gegevens die zijn verzameld door de applicatie - Biedt een samenvatting van de gegevens die door de applicatie zijn verzameld en verwerkt. Sommige van deze gegevens kunnen worden ingezien door beheerders van de Workspace ONE UEM-beheerconsole.
 • Machtigingen toestel - geeft een samenvatting van toestelmachtigingen die voor de applicatie worden gevraagd om productfuncties en -functionaliteit mogelijk te maken, zoals pushberichten naar het toestel.
 • Privacybeleid van het bedrijf - Standaard wordt een bericht weergegeven aan de gebruiker om contact op te nemen met hun werkgever voor meer informatie. U kunt de URL van het privacybeleid in de UEM-console configureren. De gebruiker heeft toegang tot het privacybeleid van de werkgever via de applicatie, zodra die geconfigureerd is.

Gebruik de volgende configuratiesleutels om instellingen voor privacymelding en het delen van gegevens in Workspace ONE Content in te schakelen:

Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde waarden Beschrijving
{ "DisplayPrivacyDialog” } Geheel getal 0 = uitgeschakeld
1 = ingeschakeld (standaard)
Wanneer deze optie is ingesteld op '1' (ingeschakeld), geeft Workspace ONE Content een privacymelding aan de gebruikers over de gegevens die zijn verzameld en de machtigingen die nodig zijn op het toestel voor het optimaal functioneren van de applicatie.
{ "PolicyAllowFeatureAnalytics” } Geheel getal 0 = uitgeschakeld
1 = ingeschakeld (standaard)
Wanneer deze optie is ingesteld op '1' (ingeschakeld), geeft Workspace ONE Content een bericht weer aan de gebruikers over de mogelijkheid om zich aan te melden voor anonieme analyse van het gebruik van functies waarmee VMware de productfunctionaliteit kan verbeteren en nieuwe productmogelijkheden kan bedenken. Wanneer deze op '0' is ingesteld, wordt het bericht voor gegevensdeling niet weergegeven en worden er geen gegevens van het apparaat verzameld om de app-ervaring te optimaliseren.
{ "PolicyAllowCrashReporting” } Boole True = ingeschakeld False = uitgeschakeld Indien ingesteld op True, wordt VMware geïnformeerd als de applicatie vastloopt.
{ "PrivacyPolicyLink” } String "https://www.url.com" Voer de URL van het beleid in dat u wilt dat uw gebruikers bezoeken als ze het privacybeleid van uw bedrijf selecteren in de privacymelding.

Importbeperking configureren in Workspace ONE Content (alleen iOS)

U kunt het importeren van inhoud van externe applicaties in Workspace ONE Content beperken of toestaan door bepaalde configuratiesleutels in de UEM console te gebruiken. Deze configuratiesleutels kunnen worden gebruikt om inhoud te importeren vanuit systeemeigen applicaties die op de toestemmingslijst staan.

Gebruik de volgende configuratiesleutels om het importeren van inhoud vanuit applicaties van derden in Workspace ONE Content te beperken of toe te staan.

Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde waarden Beschrijving
{"ContentImportRestriction"} Boole true = beperking ingeschakeld
false = beperking uitgeschakeld Bijvoorbeeld, {"ContentImportRestriction": true}
Indien ingeschakeld, kunnen gebruikers geen inhoud importeren vanuit applicaties van derden die niet op de toestemmingslijst staan, met inbegrip van de systeemeigen iOS-applicaties in de Workspace ONE Content.
{"ContentImportAllowNativeApps"} Boole true = importeren van systeemeigen applicaties is toegestaan
false = importeren van systeemeigen applicaties is niet toegestaan Bijvoorbeeld, {"ContentImportAllowNativeApps": true}
Indien ingeschakeld, kunnen de gebruikers inhoud importeren vanuit systeemeigen applicaties als de importbeperking is ingeschakeld.

De configuratiewaarden ContentImportRestriction en ContentImportAllowNativeApps kunnen in combinatie worden gebruikt om de importbeperking volgens uw vereisten te configureren. Als u het importeren van inhoud vanuit alle systeemeigen applicaties wilt toestaan, schakelt u de sleutel ContentImportAllowNativeApps in. De sleutel ContentImportAllowNativeApps is standaard ingeschakeld en staat het importeren toe vanuit alle systeemeigen applicaties zoals systeemeigen iOS E-mail, bestanden, Safari, AirDrop en dergelijke. Indien ingeschakeld, kunnen de gebruikers inhoud openen en importeren vanuit applicaties die niet op de toestemmingslijst staan in Workspace ONE Content met behulp van de webversies van de applicaties die niet op de toestemmingslijst staan (met Safari).

Als u alleen bepaalde applicaties wilt toestaan, schakel dan de sleutel ContentImportAllowNativeApps uit en voeg de toegestane applicaties toe aan de toestemmingslijst.

Als u het importeren van content van bepaalde systeemeigen applicaties wilt beperken, schakel dan de sleutel ContentImportAllowNativeApps uit en voeg de toegestane applicaties toe aan de toestemmingslijst.

N.B: De optie Beperk documenten om uitsluitend in goedgekeurde applicaties te openen moet zijn ingeschakeld in de instellingen voor Preventie van gegevensverlies voordat u configuratiesleutelwaarden instelt. Safari en AirDrop kunnen niet aan de toestemmingslijst worden toegevoegd omdat er geen gekoppelde bundel-ID is.

PDF automatisch opslaan in Workspace ONE Content (alleen iOS)

Vanuit Workspace ONE Content v4.13.2 kunnen de gebruikers de functionaliteit PDF automatisch opslaan in- of uitschakelen door de instelling PDF automatisch opslaan inschakelen in de Workspace ONE Content-applicatie te gebruiken.

De instelling PDF automatisch opslaan is standaard uitgeschakeld. De functie PDF automatisch opslaan kan worden ingesteld op 30 seconden, 60 seconden en 120 seconden respectievelijk met behulp van de instelling Automatisch opslaan tijd in seconden in de Workspace ONE Content. De beheerders kunnen de configuratiesleutel die door Workspace ONE UEM in de Workspace ONE UEM Console wordt aangeleverd, gebruiken om de functionaliteit PDF automatisch opslaan in Workspace ONE Content gedwongen in te schakelen. Wanneer dit is ingeschakeld met behulp van de configuratiesleutel, kunnen de toestelgebruikers de functie PDF automatisch opslaan niet uitschakelen en is de instelling PDF automatisch opslaan inschakelen niet beschikbaar in de Workspace ONE Content. Wanneer de functie PDF automatisch opslaan is ingeschakeld, worden de wijzigingen aan een PDF-bestand niet opgeslagen als een automatische opslag gaande is. Na elke automatische opslag wordt het PDF-document opnieuw geladen.

Gebruik de volgende configuratiesleutel om de functie PDF automatisch opslaan in Workspace ONE Content in te schakelen:

Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde waarden Beschrijving
{"ContentPDFAutoSaveEnabled"} Boole true = ingeschakeld
false = kan worden ingeschakeld of uitgeschakeld door de gebruiker van het toestel
Indien ingesteld op True, is de functionaliteit PDF automatisch opslaan ingeschakeld en kunnen de gebruikers de instelling niet uitschakelen. De instelling PDF automatisch opslaan inschakelen in Workspace ONE Content is niet beschikbaar voor de gebruikers.

Links verwijderen uit PDF (alleen iOS)

Gebruik de volgende configuratiesleutel om de mogelijkheid om een link uit een PDF te verwijderen te blokkeren.

Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde waarden Beschrijving
{ "DisableRemoveLink" } Boole False (standaardwaarde)
True
De sleutel blokkert, indien ingesteld op True, de mogelijkheid om een link uit een PDF te verwijderen.

Schermtime-outbeperking in Workspace ONE Content (alleen iOS)

U kunt voorkomen dat toestelgebruikers de time-out van het scherm uitschakelen in de Workspace ONE Content-app door bepaalde configuratiesleutels te gebruiken in de Workspace ONE UEM console.

Configuratiesleutels Waardetype Ondersteunde waarden Beschrijving
{ "PolicyAllowScreenTimeoutToggle"} Boole True (standaard) = ingeschakeld
False = uitgeschakeld
Stel in op True of False om de time-outinstelling in de Content-app te regelen. Als er geen waarde is ingesteld, wordt de standaardinstelling toegepast en kunnen gebruikers de time-outinstelling wijzigen. Wanneer dit is ingesteld op 'false', kunnen gebruikers de time-outinstelling niet wijzigen.

Moderne verificatie met WKWebView (alleen iOS)

Om veiligheidsredenen kunt u een configuratiesleutel toevoegen om moderne verificatiestromen op Safari te voorkomen en verificatiestromen via WKWebView in plaats van SFSafariViewController toe te staan. Deze sleutel, indien gebruikt, staat moderne verificatie toe zonder Safari op de toestemmingslijst te zetten.

N.B: Basisverificatie wordt ondersteund voor OAuth-opslagplaatsen, zoals One Drive, Google Drive, Box, Sharepoint O365 en One Drive voor bedrijven.

Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde waarden Beschrijving
{ "AccountUseWebviewForOauth"} Boole TRUE = ingeschakeld
FALSE = uitgeschakeld (standaard)
Indien ingesteld op True, wordt de oauth-stroom weergegeven met behulp van een WKWebView in plaats van SFSafariViewController.

Automatische synchronisatie voor opslagplaatsen (alleen Android)

Voeg een configuratiesleutel in het standaard of aangepaste SDK-profiel toe om de automatische synchronisatie en verificatie te regelen voor opslagplaatsen die niet van het type opslagplaats beheerde inhoud zijn.

Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde waarden Beschrijving
{"AutoSyncEnabled"} Boole TRUE (standaard) = ingeschakeld
FALSE = uitgeschakeld
Wanneer dit is ingesteld op False, vindt automatische synchronisatie en verificatie voor de opslagplaats alleen plaats wanneer de gebruiker naar de opslagplaats gaat. Wanneer de standaardwaarde wordt toegepast, vindt synchronisatie en verificatie plaats wanneer een automatische of handmatige synchronisatie wordt uitgevoerd.

Schermopname tijdens externe ondersteuning (alleen Android)

Mogelijk hebt u schermafdrukken of schermopnames van de Content-applicatie van de gebruiker nodig om de gebruiker te helpen bij het oplossen van problemen tijdens een ondersteuningssessie op afstand. Als er echter een DLP-beperking is ingesteld voor de applicatie die geen schermopname toestaat, kunt u geen schermafdruk uitvoeren.

Om de DLP-beperking te overschrijven en een schermopname toe te staan, voegt u de volgende configuratiesleutel toe aan het standaard- of aangepaste SDK-profiel op de Workspace ONE UEM console.

Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde waarden Beschrijving
{ "AllowScreenRecord"} Boole TRUE = ingeschakeld
FALSE = uitgeschakeld (standaard)
Wanneer dit is ingesteld op True, is schermopname toegestaan.
Wanneer dit is ingesteld op False, is schermopname beperkt.

Workspace ONE Send-ondersteuning voor Content

Door Workspace ONE Send te integreren met Workspace ONE Content, kunt u de bestanden in Workspace ONE Content beperken om alleen geopend te worden via Workspace ONE Send. Als u het openen van de bestanden via de Send app wilt forceren, voegt u een configuratiesleutel toe in de UEM Console.

Gebruik de volgende configuratiesleutel om bestanden te beperken om alleen via Workspace ONE Send geopend te worden.

Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde waarden Beschrijving
{ "PolicyAllowAIPFilesToOpenInOffice"} Boole True = ingeschakeld
False = uitgeschakeld
Wanneer deze eigenschap is ingesteld op True, worden de bestanden via Workspace ONE Send geopend.

Ondersteuning van gefaseerde inhoud voor meerdere gebruikers

Voeg een configuratiesleutel in het standaard- of aangepaste SDK-profiel toe om de modus voor gefaseerde inhoud in te schakelen op toestellen met meerdere gebruikers. Door de modus voor gefaseerde inhoud in te schakelen op toestellen met meerdere gebruikers, kunt u voorkomen dat inhoud verloren gaat tijdens incheck- en uitchecksessies van het toestel.

Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde typen Beschrijving
{ "RetainContentBetweenCheckoutSessions": true } Boole True = ingeschakeld
False (standaard) = uitgeschakeld
Als deze optie is ingesteld op true, blijft de gedownloade inhoud behouden en wordt deze niet gewist tijdens de incheck- en uitchecksessies van het apparaat.
Als deze optie is ingesteld op false, wordt de gedownloade inhoud gewist en blijft deze niet behouden tijdens de incheck- en uitchecksessies van het apparaat.

Zie voor meer informatie over ondersteuning van gefaseerde inhoud: Modus voor gefaseerde inhoud inschakelen op toestellen met meerdere gebruikers.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon