Applicatieconfiguraties voor Workspace ONE Content

Configureer Workspace ONE Content met applicatieconfiguratiewaarden.

U kunt de instellingen voor uw Workspace ONE Content configureren met behulp van de configuratiesleutel- en configuratiewaardeparen die door Workspace ONE UEM worden verstrekt. Voer deze sleutelwaardeparen voor de configuratie in het aangepaste SDK-profiel of in het standaard SDK-profiel op de Workspace ONE UEM console in.

Instellingen configureren met een standaard SDK-profiel

Voeg de configuratiesleutels toe in het standaard SDK-profiel om de instellingen voor Workspace ONE Content te configureren.

 1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen.
 2. Vanuit Alle instellingen navigeert u naar Applicaties > Instellingen en beleid > > Instellingen.
 3. Selecteer Aangepaste instellingen inschakelen en plak de volgende configuratiesleutels volgens uw vereisten.
 4. Selecteer Opslaan.

Instellingen configureren met een aangepast SDK-profiel

 1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen.
 2. Vanuit Alle instellingen navigeert u naar Applicaties > Instellingen en beleid > Profielen > Aangepast profiel > Aangepaste instellingen.
 3. Als u een aangepast profiel wilt toevoegen, navigeert u naar Applicaties > Instellingen en beleid > Profielen > Profiel toevoegen > SDK-profiel > iOS of Android > Aangepaste instellingen.
 4. Vanuit Aangepaste instellingen selecteert u Configureren en plakt u de configuratiesleutels op basis van uw vereisten.
 5. Selecteer Opslaan.

Privacy-instellingen voor Workspace ONE Content (iOS en Android)

Aanvullende procedures voor het vrijgeven van privacy en het verzamelen van gegevens kunnen worden uitgevoerd met behulp van bepaalde configuratiesleutels in de UEM console.

Eindgebruikers die een upgrade uitvoeren of de nieuwste versie van Workspace ONE Content voor het eerst gebruiken, krijgen een nieuw privacydialoogvenster te zien als ze de applicatie starten.

In het privacydialoogscherm krijgt de gebruiker de volgende informatie:

 • Gegevens die zijn verzameld door de applicatie - Biedt een samenvatting van de gegevens die door de applicatie zijn verzameld en verwerkt. Sommige van deze gegevens kunnen worden ingezien door beheerders van de Workspace ONE UEM-beheerconsole.
 • Machtigingen toestel - geeft een samenvatting van toestelmachtigingen die voor de applicatie worden gevraagd om productfuncties en -functionaliteit mogelijk te maken, zoals pushberichten naar het toestel.
 • Privacybeleid van het bedrijf – Standaard wordt een bericht weergegeven aan de gebruiker om contact op te nemen met hun werkgever voor meer informatie. U kunt de URL van het privacybeleid in de UEM-console configureren. De gebruiker heeft toegang tot het privacybeleid van de werkgever via de applicatie, zodra die geconfigureerd is.

Gebruik de volgende configuratiesleutels om instellingen voor privacymelding en het delen van gegevens in Workspace ONE Content in te schakelen:

Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde waarden Beschrijving
{ “DisplayPrivacyDialog” } Geheel getal 0 = uitgeschakeld
1 = ingeschakeld (standaard)
Wanneer deze optie is ingesteld op '1' (ingeschakeld), geeft Workspace ONE Content een privacymelding aan de gebruikers over de gegevens die zijn verzameld en de machtigingen die nodig zijn op het toestel voor het optimaal functioneren van de applicatie.
{ “PolicyAllowFeatureAnalytics” } Geheel getal 0 = uitgeschakeld
1 = ingeschakeld (standaard)
Wanneer deze optie is ingesteld op '1' (ingeschakeld), geeft Workspace ONE Content een bericht weer aan de gebruikers over de mogelijkheid om zich aan te melden voor anonieme analyse van het gebruik van functies waarmee VMware de productfunctionaliteit kan verbeteren en nieuwe productmogelijkheden kan bedenken. Wanneer deze op '0' is ingesteld, wordt het bericht voor gegevensdeling niet weergegeven en worden er geen gegevens van het apparaat verzameld om de app-ervaring te optimaliseren.
{ “PolicyAllowCrashReporting” } Boole True = ingeschakeld False = uitgeschakeld Indien ingesteld op True, wordt VMware geïnformeerd als de applicatie vastloopt.
{ “PrivacyPolicyLink” } String “https://www.url.com” Voer de URL van het beleid in waarvan u wilt dat uw gebruikers deze bezoeken als ze het privacybeleid van uw bedrijf selecteren in de privacymelding.

PDF automatisch opslaan in Workspace ONE Content (alleen iOS)

Vanuit Workspace ONE Content v4.13.2 kunnen de gebruikers de functionaliteit PDF automatisch opslaan in- of uitschakelen door de instelling PDF automatisch opslaan inschakelen in de Workspace ONE Content-applicatie te gebruiken.

De instelling PDF automatisch opslaan is standaard uitgeschakeld. De functie PDF automatisch opslaan kan worden ingesteld op 30 seconden, 60 seconden en 120 seconden respectievelijk met behulp van de instelling Automatisch opslaan tijd in seconden in de Workspace ONE Content. De beheerders kunnen de configuratiesleutel die door Workspace ONE UEM in de Workspace ONE UEM Console wordt aangeleverd, gebruiken om de functionaliteit PDF automatisch opslaan in Workspace ONE Content gedwongen in te schakelen. Wanneer dit is ingeschakeld met behulp van de configuratiesleutel, kunnen de toestelgebruikers de functie PDF automatisch opslaan niet uitschakelen en is de instelling PDF automatisch opslaan inschakelen niet beschikbaar in de Workspace ONE Content. Wanneer de functie PDF automatisch opslaan is ingeschakeld, worden de wijzigingen aan een PDF-bestand niet opgeslagen als een automatische opslag gaande is. Na elke automatische opslag wordt het PDF-document opnieuw geladen.

Gebruik de volgende configuratiesleutel om de functie PDF automatisch opslaan in Workspace ONE Content in te schakelen:

Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde waarden Beschrijving
{ “ContentPDFAutoSaveEnabled” } Boole true = ingeschakeld
false = kan worden ingeschakeld of uitgeschakeld door de gebruiker van het toestel
Indien ingesteld op True, is de functionaliteit PDF automatisch opslaan ingeschakeld en kunnen de gebruikers de instelling niet uitschakelen. De instelling PDF automatisch opslaan inschakelen in Workspace ONE Content is niet beschikbaar voor de gebruikers.

Links verwijderen uit PDF (alleen iOS)

Gebruik de volgende configuratiesleutel om de mogelijkheid om een link uit een PDF te verwijderen te blokkeren.

Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde waarden Beschrijving
{ “DisableRemoveLink” } Boole False (standaardwaarde)
True
De sleutel blokkert, indien ingesteld op True, de mogelijkheid om een link uit een PDF te verwijderen.

Schermtime-outbeperking in Workspace ONE Content (alleen iOS)

U kunt voorkomen dat toestelgebruikers de time-out van het scherm uitschakelen in de Workspace ONE Content-app door bepaalde configuratiesleutels te gebruiken in de Workspace ONE UEM console.

Configuratiesleutels Waardetype Ondersteunde waarden Beschrijving
{ “PolicyAllowScreenTimeoutToggle”} Boole True (standaard) = ingeschakeld
False = uitgeschakeld
Stel in op True of False om de time-outinstelling in de Content-app te regelen. Als er geen waarde is ingesteld, wordt de standaardinstelling toegepast en kunnen gebruikers de time-outinstelling wijzigen. Wanneer dit is ingesteld op 'false', kunnen gebruikers de time-outinstelling niet wijzigen.

Moderne verificatie met WKWebView (alleen iOS)

Om veiligheidsredenen kunt u een configuratiesleutel toevoegen om moderne verificatiestromen op Safari te voorkomen en verificatiestromen via WKWebView in plaats van SFSafariViewController toe te staan. Deze sleutel, indien gebruikt, staat moderne verificatie toe zonder Safari op de toestemmingslijst te zetten.

N.B: Basisverificatie wordt ondersteund voor OAuth-opslagplaatsen, zoals One Drive, Google Drive, Box, Sharepoint O365 en One Drive voor bedrijven.

Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde waarden Beschrijving
{ “AccountUseWebviewForOauth”} Boole True = Ingeschakeld
False = Niet ingeschakeld (standaard)
Indien ingesteld op True, wordt de oauth-stroom weergegeven met behulp van een WKWebView in plaats van SFSafariViewController.

Automatische synchronisatie voor opslagplaatsen (alleen Android)

Voeg een configuratiesleutel in het standaard of aangepaste SDK-profiel toe om de automatische synchronisatie en verificatie te regelen voor opslagplaatsen die niet van het type opslagplaats beheerde inhoud zijn.

Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde waarden Beschrijving
{ “AutoSyncEnabled”} Boole True (standaard) = Ingeschakeld
False = Gedeactiveerd
Wanneer dit is ingesteld op False, vindt automatische synchronisatie en verificatie voor de opslagplaats alleen plaats wanneer de gebruiker naar de opslagplaats gaat. Wanneer de standaardwaarde wordt toegepast, vindt synchronisatie en verificatie plaats wanneer een automatische of handmatige synchronisatie wordt uitgevoerd.

Schermopname tijdens externe ondersteuning (alleen Android)

Mogelijk hebt u schermafdrukken of schermopnames van de Content-applicatie van de gebruiker nodig om de gebruiker te helpen bij het oplossen van problemen tijdens een ondersteuningssessie op afstand. Als er echter een DLP-beperking is ingesteld voor de applicatie die geen schermopname toestaat, kunt u geen schermafdruk uitvoeren.

Om de DLP-beperking te overschrijven en een schermopname toe te staan, voegt u de volgende configuratiesleutel toe aan het standaard- of aangepaste SDK-profiel op de Workspace ONE UEM console.

Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde waarden Beschrijving
{ “AllowScreenRecord”} Boole TRUE = ingeschakeld
FALSE = uitgeschakeld (standaard)
Wanneer dit is ingesteld op True, is schermopname toegestaan.
Wanneer dit is ingesteld op false, is schermopname beperkt.

Workspace ONE Send-ondersteuning voor Content

Door Workspace ONE Send te integreren met Workspace ONE Content, kunt u de bestanden in Workspace ONE Content beperken om alleen geopend te worden via Workspace ONE Send. Als u het openen van de bestanden via de Send app wilt forceren, voegt u een configuratiesleutel toe in de UEM Console.

Gebruik de volgende configuratiesleutel om bestanden te beperken om alleen via Workspace ONE Send geopend te worden.

Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde waarden Beschrijving
{ “PolicyAllowAIPFilesToOpenInOffice”} Boole True = ingeschakeld
False = uitgeschakeld
Wanneer deze eigenschap is ingesteld op True, worden de bestanden via Workspace ONE Send geopend.

Ondersteuning van gefaseerde inhoud voor meerdere gebruikers

Voeg een configuratiesleutel in het standaard- of aangepaste SDK-profiel toe om de modus voor gefaseerde inhoud in te schakelen op toestellen met meerdere gebruikers. Door de modus voor gefaseerde inhoud in te schakelen op toestellen met meerdere gebruikers, kunt u voorkomen dat inhoud verloren gaat tijdens incheck- en uitchecksessies van het toestel.

Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde typen Beschrijving
{ “RetainContentBetweenCheckoutSessions”: true } Boole True = ingeschakeld
False (standaard) = uitgeschakeld
Als deze optie is ingesteld op true, blijft de gedownloade inhoud behouden en wordt deze niet gewist tijdens de incheck- en uitchecksessies van het apparaat.
Als deze optie is ingesteld op false, wordt de gedownloade inhoud gewist en blijft deze niet behouden tijdens de incheck- en uitchecksessies van het apparaat.

Zie voor meer informatie over ondersteuning van gefaseerde inhoud: Modus voor gefaseerde inhoud inschakelen op toestellen met meerdere gebruikers.

Ondersteuning voor Content MIME (alleen iOS)

De MIME-type header wordt toegevoegd aan netwerkrequests om de beveiliging te kunnen volgen wanneer inhoud binnen de organisatie wordt gedeeld. Gebruik de volgende sleutel om het Content MIME-type te ondersteunen.

Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde waarden Beschrijving
{“AddContentMimeTypeForNetworkRequests”: True} Boole True = Ingeschakeld
False = Niet ingeschakeld (standaard)
Wanneer dit is ingesteld op True, worden de Accept Header en Content-Type headers bijgewerkt naar het MIME-type.

Volledige naam activeren in Content

Gebruik de volgende sleutel om de volledige namen van de repository, categorie of map en bestand in de lijstweergave te tonen. Er is geen beperking op de lengte van de namen.

Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde waarden Beschrijving
{“PolicyDisplayFullName”: true} Boole True = Ingeschakeld
False = Niet ingeschakeld (standaard)
Stel de waarde in op true om de volledige naam van de repository, categorie of map en bestand in de lijstweergave te tonen.

iPad-gebruikers dienen de uitgevouwen mode in Weergaveopties onder App-instellingen inschakelen om deze functie te kunnen gebruiken. Anders kunt u als beheerder de volgende sleutel gebruiken om standaard de mode Uitgevouwen weer te geven.

Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde waarden Beschrijving
{“EnableExpandedContentLayout”: true} Boole True = Ingeschakeld
False = Niet ingeschakeld (standaard)
Stel de waarde in op true om de Uitgevouwen mode onder weergaveopties in te schakelen.

N.B: Deze functie is alleen van toepassing wanneer de weergave zich in de lijstmode bevindt en niet in de rastermode.

Synchronisatiecache optimaliseren (alleen iOS)

Wanneer u bestanden bijwerkt en vaststelt dat ze uit de Content-app verdwijnen, kunt u dit gedrag voorkomen door de volgende sleutel te configureren.

Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde typen Beschrijving
{ “PolicyUseOptimizedSync”: false} Boole True = Ingeschakeld
False (standaard) = Gedeactiveerd
Stel de sleutelwaarde in op False om de geoptimaliseerde synchronisatie uit te schakelen.

De optie PDF-pagina's bewerken deactiveren

U kunt voorkomen dat uw gebruikers pagina's toevoegen, dupliceren, verwijderen of reorganiseren door de optie PDF bewerken te deactiveren. Deactiveer hiervoor de volgende sleutel:

Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde typen Beschrijving
{ “PolicyAllowOrganizePDFPage”: true} Boole True = Ingeschakeld (standaard)
False = Gedeactiveerd
Wanneer dit is ingesteld op False, hebben gebruikers geen toegang tot de pagina PDF bewerken om pagina's toe te voegen, te dupliceren, te verwijderen of te reorganiseren.

Concepten uit gedownloade PDF-bestanden verwijderen

Schakel de volgende KVP in om conceptwijzigingen uit PDF-bestanden te verwijderen. Zodra deze zijn ingeschakeld, kunnen gebruikers concepten verwijderen door Terugzetten naar origineel te selecteren in het optiemenu Meer.

Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde typen Beschrijving
{ “EnableDeleteDraft”: false} Boole False = Gedeactiveerd (standaard)
True = Ingeschakeld
Voor iOS - Deze KVP is alleen van toepassing op oude concepten (concepten die zijn gemaakt vóór Workspace ONE Content versie 23.06) en nieuwe concepten met geavanceerde bewerkingen, zoals het plat maken van annotaties, digitale handtekeningen en documentbewerkingen (roteren, toevoegen, verwijderen en het opnieuw rangschikken van pagina's).

Voor Android - Deze KVP is alleen van toepassing op nieuwe concepten met geavanceerde bewerkingen zoals annotaties plat maken, digitale handtekeningen en documentbewerkingen (roteren, toevoegen, verwijderen en het opnieuw rangschikken van pagina's).

Ondersteuning voor extra aantal tabbladen om bestand weer te geven (alleen iOS)

Gebruik de volgende configuratiesleutel om meer dan 5 tabbladen (tot 10 tabbladen) in de viewer te openen. Bestanden in tabbladen weergeven: PDF-, afbeeldings-, MP4-, XML- en HTML-bestanden.

Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde typen Beschrijving
{“NumberOfTabs”} Geheel getal Bereik tussen 5 en 10 De standaardwaarde is 5. Stel de sleutelwaarde in om meer dan 5 tabbladen in de viewer te openen.

Geïntegreerde verificatie voor repositories op locatie (alleen iOS)

Gebruik de volgende configuratiesleutel om in te loggen in de repository op locatie met geïntegreerde verificatie in UEM. Deze functie wordt geboden door Workspace ONE SDK. Zie Geïntegreerde verificatie.
Zorg ervoor dat de beheerder deze functie in Workspace ONE UEM inschakelt.

Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde typen Beschrijving
{“NotUsePIVDForCBA”} Boole True = Ingeschakeld
False (standaard) = Gedeactiveerd
Stel de sleutelwaarde in op true om Geïntegreerde verificatie in te schakelen voor verificatie op basis van certificaten.

Herstelmode voor repositories voor beheerders (alleen iOS)

Gebruik de volgende configuratiesleutel in Workspace ONE UEM om de functie Herstelmodus in te schakelen op de Workspace ONE Content-app. Met deze functie kan de eindgebruiker de repository opnieuw instellen op de vorige status zonder dat de applicatie hoeft te worden verwijderd. Zodra het herstel is geslaagd, worden de bestanden die door de eindgebruiker zijn opgegeven opgehaald.

U kunt slechts één aangemelde repository tegelijk opnieuw instellen.

Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde typen Beschrijving
{"EnableRecoveryMode"} Boole True = Ingeschakeld
False (standaard) = Gedeactiveerd
Deze functie is standaard gedeactiveerd op Workspace ONE UEM. Stel de sleutelwaarde in op true om deze functie in te schakelen in de Workspace ONE Content-app.

Bladwijzers behouden voor PDF-bestandsupdate (alleen iOS)

Gebruik de volgende configuratiesleutel in Workspace ONE UEM om de PDF-bladwijzer op de Workspace ONE Content-app te behouden.

Wanneer een nieuwe versie van het PDF-bestand wordt gepusht vanuit de UEM-console, worden de bladwijzernamen van de vorige versie van het PDF-bestand bewaard in de Workspace ONE Content-app.

Als er pagina's zijn toegevoegd in of verwijderd uit het PDF-bestand, komen de bijgewerkte bladwijzers mogelijk niet overeen met de vorige pagina's.

Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde typen Beschrijving
{"ShouldPersistBookmarks"} Boole True = Ingeschakeld
False (standaard) = Gedeactiveerd
Deze functie is standaard ingeschakeld op Workspace ONE UEM. Wanneer de sleutelwaarde is ingesteld op false, blijven bladwijzers niet behouden in de app.
check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon