Workspace ONE UEM console biedt verschillende manieren waarop u Win32-applicaties kunt implementeren. Selecteer verschillende installatiecombinaties voor softwaredistributie of productprovisioning.

Alternatief voor productprovisioning

Het is een best practice om de Windows 32-applicaties te implementeren vanuit Resources. Echter, als u heeft geprobeerd de applicatie met Resources te implementeren en u niet aan uw behoeften kunt voldoen, kunt u de implementatie op uw toestellen eventueel ook voltooien met Productprovisioning.

Opmerking: Gebruikers ontvangen geen prompts van User Account Control (UAC) voor alle applicaties waarvoor alleen standaardmachtigingen zijn vereist.

Installatiegedrag van Win32-applicaties bij gebruik van Resources

Raadpleeg de tabel voor informatie over het installatiegedrag van Win32-applicaties voor alle applicaties waarvoor beheerdersbevoegdheden zijn vereist.

Win32-applicatie configureren via Resources Contextinstellingen installeren in de Workspace ONE UEM Console Gebruiker is een beheerder Gebruiker is een standaardgebruiker
Navigeer naar Resources > Apps > Systeemeigen > Intern en selecteer Applicatie toevoegen Navigeer naar Implementatieopties > Zo installeert u en stel het volgende in
 • Installatiecontext = Toestel
 • Beheerdersbevoegdheden = Ja

De instellingen geven aan dat de applicatie is geconfigureerd voor alle gebruikers op elk van uw toestellen en dat het gebruikersaccount een verhoogd toegangstoken heeft om de applicatie te installeren.

 • Installatiecontext ingesteld op Toestel
 • Beheerdersbevoegdheden ingesteld op Ja
 • Gebruiker is een beheerder
De installatie wordt zonder een opdrachtprompt voltooid.
 • Installatiecontext ingesteld op Toestel
 • Beheerdersbevoegdheden ingesteld op Ja
 • Gebruiker is een standaardgebruiker
De installatie wordt zonder een opdrachtprompt voltooid.
Navigeer naar Resources > Apps > Systeemeigen > Intern en selecteer Applicatie toevoegen Navigeer naar Implementatieopties > Zo installeert u en stel het volgende in
 • Installatiecontext = Toestel
 • Beheerdersbevoegdheden = Nee

De instellingen geven aan dat de applicatie is geconfigureerd voor alle gebruikers op elk van uw toestellen en dat het gebruikersaccount geen verhoogd toegangstoken nodig heeft om de applicatie te installeren.

 • Installatiecontext ingesteld op Toestel
 • Beheerdersbevoegdheden ingesteld op Nee
 • Gebruiker is een beheerder
De installatie wordt zonder een opdrachtprompt voltooid.
 • Installatiecontext ingesteld op Toestel
 • Beheerdersbevoegdheden ingesteld op Nee
 • Gebruiker is een standaardgebruiker
De installatie wordt zonder een opdrachtprompt voltooid.
Navigeer naar Resources > Apps > Systeemeigen > Intern en selecteer Applicatie toevoegen Navigeer naar Implementatieopties > Zo installeert u en stel het volgende in
 • Installatiecontext = Gebruiker
 • Beheerdersbevoegdheden = Ja

De instellingen geven aan dat de applicatie is geconfigureerd voor alle gebruikers op elk van uw toestellen en dat het gebruikersaccount een verhoogd toegangstoken heeft om de applicatie te installeren.

 • Installatiecontext ingesteld op Gebruiker
 • Beheerdersbevoegdheden ingesteld op Ja
 • Gebruiker is een beheerder
De installatie wordt zonder een opdrachtprompt voltooid.
 • Installatiecontext ingesteld op Gebruiker
 • Beheerdersbevoegdheden ingesteld op Ja
 • Gebruiker is een standaardgebruiker
De installatie mislukt.
Navigeer naar Resources > Apps > Systeemeigen > Intern en selecteer Applicatie toevoegen Navigeer naar Implementatieopties > Zo installeert u en stel het volgende in
 • Installatiecontext = Gebruiker
 • Beheerdersbevoegdheden = Nee

De instellingen geven aan dat de applicatie is geconfigureerd voor alle gebruikers op elk van uw toestellen en dat het gebruikersaccount geen verhoogd toegangstoken nodig heeft om de applicatie te installeren.

 • Installatiecontext ingesteld op Gebruiker
 • Beheerdersbevoegdheden ingesteld op Nee
 • Gebruiker is een beheerder
De installatie wordt met een opdrachtprompt voltooid.
 • Installatiecontext ingesteld op Gebruiker
 • Beheerdersbevoegdheden ingesteld op Nee
 • Gebruiker is een standaardgebruiker
De installatie mislukt.

Installatiegedrag van Win32-applicatie met Productprovisioning

Het is een best practice om de Windows 32-applicaties te implementeren vanuit Resources. Echter, als u heeft geprobeerd de applicatie met Resources te implementeren en u niet aan uw behoeften kunt voldoen, kunt u de implementatie op uw toestellen eventueel ook voltooien met Productprovisioning.

Als u Win32-applicaties door middel van productinrichting configureert, kunt u de volgende tabel gebruiken om de combinaties van installeren en uitvoeren en de context van de opdracht te doorgronden. U kunt selecteren of u het wilt installeren of uitvoeren op systeemniveau, gebruikersniveau, of beheerdersaccountniveau. Op basis van uw keuzes kan uw installatie variëren.

Raadpleeg de tabel voor informatie over het installatiegedrag van Win32-applicaties met Productprovisioning

Tabel 1. Installatiegedrag van Win32-applicatie met Productprovisioning
Win32-applicaties configureren Instellingen installeren/uitvoeren bij de productprovisioning in de UEM Console Gebruiker is een beheerder Gebruiker is een standaardgebruiker

Navigeer naar Toestellen > Provisioning > Onderdelen > Bestanden/acties en selecteer Bestanden/acties toevoegen.

Navigeer naar het tabblad Manifest en stel het volgende in
 • Uit te voeren actie(s) = Installeren/Uitvoeren
 • Uitvoeringscontext = System
 • Uit te voeren actie(s) = Installeren/Uitvoeren
 • Uitvoeringscontext = System
 • Gebruiker is een beheerder
De installatie wordt zonder een opdrachtprompt voltooid.
 • Uit te voeren actie(s) = Installeren/Uitvoeren
 • Uitvoeringscontext = System
 • Gebruiker is een standaardgebruiker
De installatie wordt zonder een opdrachtprompt voltooid.
Navigeer naar Toestellen > Provisioning > Onderdelen > Bestanden/acties en selecteer Bestanden/acties toevoegen Navigeer naar het tabblad Manifest en stel het volgende in
 • Uit te voeren actie(s) = Installeren/Uitvoeren
 • Uitvoeringscontext = Admin
 • Uit te voeren actie(s) = Installeren/Uitvoeren
 • Uitvoeringscontext = Admin
 • De gebruiker is een beheerder
De installatie wordt zonder een opdrachtprompt voltooid.
 • Uit te voeren actie(s) = Installeren/Uitvoeren
 • Uitvoeringscontext = Admin
 • Gebruiker is een standaardgebruiker
De installatie wordt met een opdrachtprompt voltooid.
Navigeer naar Toestellen > Provisioning > Onderdelen > Bestanden/acties en selecteer Bestanden/acties toevoegen Navigeer naar het tabblad Manifest en stel het volgende in
 • Uit te voeren actie(s) = Installeren/Uitvoeren
 • Uitvoeringscontext = Gebruiker
 • Uit te voeren actie(s) = Installeren/Uitvoeren
 • Uitvoeringscontext = Gebruiker
 • Gebruiker is een beheerder
De installatie wordt zonder een opdrachtprompt voltooid.
 • Uit te voeren actie(s) = Installeren/Uitvoeren
 • Uitvoeringscontext = Gebruiker
 • Gebruiker is een standaardgebruiker
De installatie mislukt.

Overwegingen met betrekking tot de opties Aantal hernieuwde pogingen, Interval tussen pogingen, Installatietime-outs en Toestelherstart voor uw Win32-applicaties

De waarden voor de opties Aantal hernieuwde pogingen, Interval tussen pogingen en Installatietime-outs voor Win32-applicaties hebben invloed op de tijd die het systeem nodig heeft om een mislukt installatieproces te melden. U kunt de standaardwaarden wijzigen om de implementatietijden te verkorten.

De standaardwaarden voor de opties

 • Aantal hernieuwde pogingen - drie keer
 • Interval tussen pogingen - vijf minuten
 • Installatietime-out - 60 minuten

werken in de volgende volgorde voor een enkel mislukt installatieproces.

Tabel 2. Tijd tot installatiefout gerapporteerd

60 minuten

(één uur)

65 minuten

(één uur en vijf min)

125 minuten

(twee uur en vijf min)

130 minuten

(twee uur en 10 min)

190 minuten

(drie uur en 10 min)

195 minuten

(drie uur 15 min)

Win32-applicatie kan niet worden geïnstalleerd en bereikt de installatietime-out van 60 minuten.

Het systeem probeert de installatie opnieuw uit te voeren (aantal hernieuwde pogingen #1) met een interval tussen pogingen van 5 minuten.

Win32-applicatie kan niet worden geïnstalleerd en bereikt de installatietime-out van 60 minuten.

Het systeem probeert de installatie opnieuw uit te voeren (aantal hernieuwde pogingen #2) met een interval tussen pogingen van 5 minuten.

Win32-applicatie kan niet worden geïnstalleerd en bereikt de installatietime-out van 60 minuten.

Het systeem probeert de installatie opnieuw uit te voeren (aantal hernieuwde poging #3) met een interval tussen pogingen van 5 minuten.

Na 3 uur en 15 minuten meldt het systeem dat een enkele installatie van de applicatie is mislukt. Het systeem installeert vervolgens de volgende applicatie.

Opties configureren afhankelijk van de applicatie

Configureer waarden die de applicatie aanvullen.

Voorbeeld van een snelle installatie

Een browserapplicatie wordt binnen vier minuten op een toestel geïnstalleerd. Overweeg deze waarden in te stellen voor deze applicatie.

 • Aantal hernieuwde pogingen - twee keer
 • Interval tussen pogingen - vijf minuten
 • Installatietime-out - vijf minuten

Het systeem meldt de applicatiefout binnen 20 minuten. Het systeem installeert vervolgens de volgende applicatie.

Voorbeeld van een trage installatie

Een grote productiviteitsapplicatie wordt binnen 30 minuten op een toestel geïnstalleerd. Houd rekening met deze waarden voor deze applicaties.

 • Aantal hernieuwde pogingen - drie keer
 • Interval tussen pogingen - vijf minuten
 • Installatietime-out - 35 minuten

Mogelijk meldt het systeem de applicatiefout binnen 120 minuten. Het systeem installeert vervolgens de volgende applicatie.

Overwegingen met betrekking tot toestelherstart voor uw Win32-applicaties

Met de waarden voor Toestelherstart voor Win32-applicaties kan de gebruiker de herstart van het toestel uitstellen en een tijd instellen tot wanneer de gebruiker de herstart kan uitstellen (deadline). Door deze waarden hebben beheerders en eindgebruikers meer controle over herstarts en wordt voorkomen dat een gebruiker werk verliest. Beheerders kunnen de herstart van een pc na de installatie van een applicatie forceren of de gebruiker toestaan de herstart uit te stellen tot een geschikter tijdstip.

Toestelherstart helpt u om de volgende instellingen te configureren:

 • Licht de gebruikers in vóór de toestelherstart, zodat ze hun bestanden kunnen opslaan en applicaties kunnen sluiten.
 • Licht de gebruikers in wanneer een toestelherstart nodig is.
 • Hiermee kunnen de gebruikers de toestelherstart uitstellen tot een moment dat hun uitkomt.
 • Hiermee kunnen beheerders de toestelherstart forceren.
 • Hiermee kunnen beheerders een uitsteldeadline instellen tot wanneer de gebruikers de herstart maximaal kunnen uitstellen.

De Workspace ONE Intelligent Hub geeft meldingen weer over de verschillende fasen van de toestelherstart. Na de uitstelmelding kan de gebruiker de toestelherstart meteen uitvoeren of uitstellen. Workspace ONE Intelligent Hub werkt de herstartgegevens voor uitstel of herstart bij, en geeft die melding weer volgens de tijd die de gebruiker heeft gekozen.

In de volgende tabel worden meldingen weergegeven die in de verschillende fasen worden weergegeven:
Systeemwaarschuwing Beschrijving
Tijdens de installatie van de applicatie De gebruiker wordt verzocht de bestanden op te slaan en de applicatie te sluiten.
Na de installatie van de applicatie Geeft de eerste waarschuwing weer en informeert de gebruiker over de herstart van het systeem.
48 uur voor de deadline van de herstart Geeft de tweede waarschuwing weer en waarschuwt de gebruiker over de geforceerde herstart.
15 minuten voor de deadline van de herstart Geeft de derde waarschuwing weer en waarschuwt de gebruiker over de geforceerde herstart.
5 minuten voor de deadline van de herstart Duidelijke systeemmeldingen die de datum en tijd van de geplande geforceerde herstart aangeven.