Om toestellen in Workspace ONE Express en Workspace ONE UEM in te schrijven, moet u gebruikersaccounts maken en integreren. Er moeten eveneens beheerdersaccounts gecreëerd en toegewezen worden zodat beheerders gebruikers en toestellen eenvoudig kunnen beheren.

Gebruikersaccounts - lijstweergave

Met de console kunt u een volledige infrastructuur voor gebruikers en beheerders opzetten. Het biedt u configuratie-opties voor verificatie, bedrijfsintegratie en doorlopend onderhoud.

De pagina Lijstweergave, die u kunt zien door naar Accounts > Gebruikers > Lijstweergave te navigeren, biedt u handige tools voor het beheren en onderhouden van gebruikersaccounts in Workspace ONE UEM.

Deze schermafbeelding toont een standaard gebruikers lijstweergave en alle beschikbare filtercategorieën.

Lijstweergave aanpassen

U kunt in de lijstweergave Gebruikersaccounts direct aangepaste lijsten maken. Ook kunt u de schermindeling aanpassen op basis van criteria die u het belangrijkst vindt. U kunt deze aangepaste lijst exporteren om later te analyseren en nieuwe gebruikers individueel of in bulk toe te voegen.

Actie Beschrijving
Filters

Bekijk alleen de gewenste profielen door de volgende filters te gebruiken.

  • Beveiligingstype
  • Inschrijvingsorganisatiegroep
  • Inschrijvingsstatus
  • Gebruikersgroep
  • Gebruikersrol
  • Status
Toevoegen
  • Gebruiker toevoegen – Voeg een enkel basisgebruikersaccount toe. Voeg een werknemer of een net gepromoveerde werknemer toe die toegang nodig heeft tot extra MDM-mogelijkheden.
  • Batchimport – Voeg meerdere gebruikers toe aan Workspace ONE door een .csv-bestand (komma-gescheiden waarden) te importeren. Voer een unieke naam en beschrijving in om meerdere gebruikers in één keer te groeperen en organiseren. Zie Gebruikers en toestellen in grote aantallen importeren voor meer informatie.

Opmaak

Hiermee kunt u aanpassen hoe de kolommen in de lijst worden weergegeven.

  • Samenvatting – Bekijk de Lijstweergave met de standaardkolommen en weergave-instellingen.
  • Aangepast – Selecteer alleen de kolommen die u in Lijstweergave wilt zien. U kunt ook geselecteerde kolommen op alle beheerders toepassen die in of onder de huidige organisatiegroep zitten.
Sorteren De meeste kolommen in de Lijstweergave (in zowel Samenvatting als Aangepast) kunnen worden gesorteerd, waaronder Toestellen, Gebruikersgroepen en Inschrijvingsorganisatiegroep.
Export Sla de volledige lijstweergave op als een XLSX- of CSV-bestand (door komma's gescheiden waarden). Beide bestandsindelingen kunnen met MS Excel worden weergegeven en geanalyseerd.

Interactie met gebruikersaccounts

Het scherm Lijstweergave heeft een selectievakje links naast de gebruikersnaam. Bekijk gebruikersgegevens door de hypertekst naast de gebruikersnaam te selecteren in de kolom Algemene informatie.

Het pictogram Bewerken Dit is het bewerkingspictogram in de vorm van een grijs potlood.Met kunt u eenvoudige wijzigingen aanbrengen in de gebruikersaccount. Als u één selectievakje inschakelt, worden er drie actieknoppen weergegeven: Bericht sturen, Toestel toevoegen en Meer acties.

U kunt meerdere gebruikersaccounts selecteren met behulp van het selectievakje; daarmee veranderen ook de beschikbare acties.

Actie Beschrijving
Bericht sturen. Bied directe ondersteuning aan een individuele gebruiker of een groep gebruikers. Verzend een Gebruikersactivering (sjabloon voor gebruiker) per e-mail naar een gebruiker met zijn of haar inloggegevens voor inschrijving.
Toestel toevoegen. Een toestel voor de geselecteerde gebruiker toevoegen. Alleen beschikbaar wanneer één gebruiker is geselecteerd.
Meer opties De volgende opties weergeven.

Aan gebruikersgroep toevoegen.

Voeg geselecteerde gebruikers toe aan nieuwe of bestaande gebruikersgroepen voor eenvoudig beheer van gebruikers. Zie Gebruikersgroepen - lijstweergave en Machtigingen van uw gebruikersgroepen bewerken voor meer informatie.

Uit gebruikersgroep verwijderen.

Verwijder geselecteerde gebruikers uit een bestaande gebruikersgroep.

Organisatiegroep wijzigen

Verplaats de gebruiker handmatig naar een andere organisatiegroep. Update de beschikbare inhoud, de bevoegdheden en de beperkingen van een gebruiker als hij of zij een andere positie binnen de organisatie krijgt, promotie krijgt of naar een andere locatie verhuist.

Verwijderen

Wanneer een lid van uw organisatiegroep permanent zijn/haar dienstverband beëindigt, kunt u zijn/haar gebruikersaccount snel en volledig verwijderen. Accountinformatie verwijderen is hetzelfde alsof het account nooit heeft bestaan. Een verwijderd account kan niet worden gedeactiveerd. Als de eigenaar van een verwijderd account terugkeert, moet een nieuw account worden gemaakt.

Activeren

Activeer een gedeactiveerd account als een gebruiker terugkeert naar de organisatie of bevoegdheden in de organisatie moet terugkrijgen.

Deactiveren

Deactiveren is een beveiligingsmaatregel. Deactiveren wordt gebruikt wanneer een gebruiker inactief of niet-conform is of als zijn/haar toestel verloren of gestolen is. Alle informatie over een gedeactiveerd account wordt bewaard, zoals naam, e-mailadres, wachtwoord, inschrijving organisatiegroep, enzovoort.

Een gedeactiveerd account betekent dat niemand met deze accountinloggegevens mag inloggen terwijl het account is gedeactiveerd. Zodra het beveiligingsprobleem is opgelost (gebruiker is gelokaliseerd, toestel gedraagt zich conform het netwerkbeleid, het toestel wordt hersteld), kunt u het account activeren.