U kunt de inschrijvingsprocedures aanpassen uw eigen behoeften door gebruik te maken van geavanceerde opties in de Workspace ONE UEM powered by AirWatch.

U krijgt toegang tot aanvullende inschrijvingsopties door naar Toestellen > Toestelinstellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Inschrijving te navigeren.

Aan de slag

Instelling Beschrijving
E-maildomein toevoegen Deze knop wordt gebruikt voor het instellen van de Auto-Discovery-service om uw e-maildomeinen in uw omgeving te registreren.
Verificatiemodus

Selecteer de toegestane verificatietypen, waaronder:

 • Basis – Basisgebruikersaccounts (accounts die u handmatig in de UEM console maakt) kunnen worden ingeschreven.
 • Directory – Directorygebruikersaccounts (accounts die u hebt geïmporteerd of met behulp van integratie met directory services hebt toegestaan) kunnen worden ingeschreven. Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt directory-gebruikers met of zonder SAML.
 • Verificatieproxy – Hiermee kunnen gebruikers zich kunnen inschrijven met behulp van gebruikersaccounts met verificatieproxy's. Gebruikers worden geverifieerd bij een webeindpunt.
  • Voer Verificatieproxy-URL, back-up van verificatieproxy-URL en methode verificatietype (kies tussen HTTP-basic en Exchange ActiveSync) in.
Verificatiebron voor Intelligent Hub

Selecteer het systeem dat Intelligent Hub-service gebruikt als bron voor gebruikers- en -verificatiebeleid.

 • Workspace ONE UEM – Selecteer deze instelling als u wilt dat Hub Services Workspace ONE UEM gebruiken als bron voor gebruikers- en verificatiebeleid.

  Wanneer u de pagina Configuratie van de Hub voor Hub Services configureert, voert u de URL van de tenant Hub Services in.

 • Workspace ONE Access – Selecteer deze instelling als u wilt dat Hub Services Workspace ONE Access gebruiken als bron voor gebruikers- en verificatiebeleid.

  Wanneer u de pagina Configuratie van de Hub voor Hub Services configureert, voert u de URL van de tenant Workspace ONE Access in.

Ga voor meer informatie over Workspace ONE Intelligent Hub of Workspace ONE Access naar de documentatie van VMware Workspace ONE Hub Services.

Inschrijvingsmodus voor toestellen

Selecteer de gewenste inschrijvingsmodus voor toestellen, waaronder:

 • Open inschrijving – Geeft in principe iedereen die voldoet aan de andere inschrijvingscriteria (verificatiemodus, beperkingen, enzovoort) toestemming om zich in te schrijven. Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt open inschrijving.
 • Alleen geregistreerde toestellen – Gebruikers kunnen zich alleen inschrijven met behulp van toestellen die door u of zijzelf zijn geregistreerd. Toestelregistratie is het proces van zakelijke toestellen toevoegen aan de UEM console voordat ze worden ingeschreven. Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt alleen de inschrijving van geregistreerde toestellen, maar alleen als registratietokens niet zijn vereist.
Registratietoken vereisen

Alleen zichtbaar wanneer Alleen geregistreerde toestellen is geselecteerd.

Als u inschrijving alleen voor geregistreerde toestellen openstelt, hebt u ook de optie om een registratietoken te verplichten voor de inschrijving. Dit verhoogt de beveiliging, omdat u daarmee bevestigt dat een bepaalde gebruiker bevoegd is om zich in te schrijven. U kunt een e-mail of SMS-bericht met het inschrijvingstoken naar gebruikers met Workspace ONE UEM-accounts sturen.

Inschrijving van AirWatch Intelligent Hub voor iOS verplichten Schakel dit selectievakje in om te vereisen dat gebruikers met iOS-toestellen de Workspace ONE Intelligent Hub downloaden en installeren voordat ze zich kunnen inschrijven. Als u dit niet inschakelt, is online inschrijven beschikbaar.
Inschrijving van AirWatch Intelligent Hub voor macOS verplichten Schakel dit selectievakje in om te vereisen dat gebruikers met macOS-toestellen Workspace ONE Intelligent Hub downloaden en installeren voordat ze zich kunnen inschrijven. Als u dit niet inschakelt, is online inschrijven beschikbaar.

Afgezien van de tabbladen voor Verificatie en Gebruiksvoorwaarden kunt u ook de volgende inschrijvingstabbladen invullen.

 1. Groepen.
 2. Beperkingen.
 3. Optionele vraag.
 4. Aanpassing.