Lijstweergave voor netwerkregels

In het scherm Lijstweergave voor netwerkregels in Workspace ONE UEM ziet u alle actieve en inactieve regels voor uw netwerk en hun instellingen.

Toestellen worden tijdens hun eerste inschrijving in de status In behandeling geplaatst. Als u een netwerkregel maakt, opslaat of aan een ingeschreven toestel toewijst, wordt de status van het toestel Conform of Niet-conform.

Wijzigingen in smart group-toewijzingen zorgen er ook voor dat de status In behandeling voor het netwerkbeleid van een toestel wordt ingesteld, maar alleen als dat toestel nieuw is in de smart group. Toestellen die al aan die smart group zijn toegewezen kunnen hun gedragsstatus niet zien veranderen simpelweg omdat er andere leden bij de groep komen (of eruit gaan).

Wanneer een gebruiker een gedeeld toestel incheckt of uitcheckt, gaat het apparaat ook over naar de status In behandeling. Daarna evalueert UEM de naleving opnieuw op basis van het geplande tijdsinterval of in realtime wanneer het toestel bijgewerkte steekproeven rapporteert.

Bekijk de lijstweergave voor netwerkregels op Toestellen > Netwerkregels > Lijstweergave.

Deze schermafbeelding toont de lijst met netwerkregels, gesorteerd op naam. U kunt individuele netwerkregels activeren of deactiveren, sorteren op beheerde organisatiegroep, toestellen zien waaraan het is toegewezen, en meer.

Instelling Beschrijving
Status Filter de lijst. U kunt kiezen uit Alle, Actieve en Inactieve statussen.
Groene/rode knoppen

de actieve en inactieve indicatoren zijn groene cirkels voor actief en rode cirkels voor inactief.
Activeer of deactiveer individuele netwerkregels door op de groene knop (bij actief beleid) te klikken om ze te deactiveren of door op de rode knop (bij inactieve netwerkregels) te klikken om ze te activeren.

U kunt individuele netwerkbeleidsregels alleen zien veranderen van actief naar inactief als het dropdownmenu Status is ingesteld op "Alles", zodat u beide soorten beleidsregels in dezelfde lijst kunt zien.
Actiemenu Deze schermafbeelding toont het cluster met actieknoppen: bewerken, toestellen weergeven, verwijderen en meer. Hiermee kunt u individuele netwerkregels bekijken en bewerken, toestellen zien waaraan de netwerkregel is toegewezen en beleid verwijderen dat u niet langer wilt behouden.
Conform / Niet conform / In behandeling / Toegewezen De getallen in deze kolom hebben hyperlinks die verwijzen naar de pagina Toestellen bekijken voor de specifieke status van het geselecteerde netwerkbeleid.

De status Toegewezen is de som van Conform, Niet conform en In behandeling van toestellen.

Raadpleeg de pagina Toestellen weergeven (Netwerkbeleid) voor meer informatie.
Knop Exporteren U kunt rapporten downloaden in de standaardindeling met door komma's gescheiden waarden (CSV) van de lijstweergave Beleidsregels.
check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon