De pagina Toestellen weergeven

De pagina Toestellen weergeven wordt gebruikt om details over het netwerkbeleid weer te geven voor elk toestel dat aan de geselecteerde netwerkregel is toegewezen in Workspace ONE UEM. Deze pagina wordt weergegeven wanneer u een van de hyperlinkgetallen kiest in de kolom voor netwerkbeleid met de naam Conform/Niet-conform/In behandeling/Toegewezen.

U kunt filters toepassen over deze vier statussen in het meerkeuzemenu Status. De status Toegewezen is de som van de statussen Conform, Niet conform en In behandeling.

Deze schermafbeelding toont de pagina Toestellen weergeven, met drie toestellen met een beveiligingspatch in verschillende nalevingsfasen.

Er zijn drie mogelijke statussen voor toestellen in de kolom Status.

  • Conform – Er is vastgesteld dat het toestel zich conform het toegewezen netwerkbeleid gedraagt.
  • Niet-conform – Er is vastgesteld dat het toestel het toegewezen netwerkbeleid overtreedt.
  • In behandeling – Dit netwerkbeleid wordt binnenkort aan het nieuwe toestel toegewezen.

U kunt ook de BI/P/BG (eigenaar) van het toestel, het Platform/OS/Model, de Organisatiegroep, Laatste nalevingscontrole, Volgende nalevingscontrole en Ondernomen acties bekijken. In de kolom Ondernomen acties staan de acties die zijn ondernomen tegen niet conforme toestellen.

U kunt de conformiteit van de netwerkregels voor een specifiek toestel opnieuw beoordelen. Activeer de beleidsengine en rapporteer de conformiteitsstatus opnieuw op het toestel door Conformiteit van dit toestel aan netwerkregels nogmaals evalueren te selecteren (De knop Netwerkbeleid opnieuw evalueren heeft de vorm van een tweetal pijlen die in een hoek van negentig graden wijzen naar hun beginpunt, een cyclus vormend.).

Hoofdonderwerp: Lijstweergave voor netwerkregels

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon