Inschrijvingsopties instellen

U kunt de inschrijvingsprocedures aanpassen aan uw eigen behoeften door gebruik te maken van geavanceerde opties in Workspace ONE UEM.

U krijgt toegang tot aanvullende inschrijvingsopties door naar Toestellen > Toestelinstellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Inschrijving te navigeren.

Inschrijfopties configureren in het tabblad Verificatie

Instelling Beschrijving
E-maildomein toevoegen Deze knop wordt gebruikt voor het instellen van de Auto-Discovery-service om uw e-maildomeinen in uw omgeving te registreren.
Verificatiemodus Selecteer de toegestane verificatietypen, waaronder:

* Basis – Basisgebruikersaccounts (accounts die u handmatig in de UEM console maakt) kunnen worden ingeschreven.
* Directory – Directorygebruikersaccounts (accounts die u hebt geïmporteerd of met behulp van integratie met directory services hebt toegestaan) kunnen worden ingeschreven. Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt directory-gebruikers met of zonder SAML.
* Verificatieproxy – Hiermee kunnen gebruikers zich kunnen inschrijven met behulp van gebruikersaccounts met verificatieproxy's. Gebruikers worden geverifieerd bij een webeindpunt.
** Voer Verificatieproxy-URL, Back-up van verificatieproxy-URL en Methode verificatietype in (kies tussen HTTP Basic en Exchange ActiveSync).
Verificatiebron voor Intelligent Hub Selecteer het systeem dat Intelligent Hub-service gebruikt als bron voor gebruikers- en -verificatiebeleid.

* Workspace ONE UEM – Selecteer deze instelling als u wilt dat Hub Services Workspace ONE UEM als bron gebruiken voor gebruikers- en verificatiebeleid. Wanneer u de pagina Configuratie van de Hub voor Hub Services configureert, voert u de URL van de tenant Hub Services in.
* Workspace ONE Access – Selecteer deze instelling als u wilt dat Hub Services Workspace ONE Access gebruiken als bron voor gebruikers- en verificatiebeleid. Wanneer u de pagina Configuratie van de Hub voor Hub Services configureert, voert u de URL van de tenant Workspace ONE Access in.

Zie voor meer informatie over Workspace ONE Intelligent Hub de documentatie voor VMware Workspace ONE Hub Services.
Zie de Documentatie voor VMware Workspace ONE Access voor meer informatie over Workspace ONE Access.
Inschrijvingsmodus voor toestellen Selecteer de gewenste inschrijvingsmodus voor toestellen, waaronder:

* Open inschrijving – Geeft in principe iedereen die voldoet aan de andere inschrijvingscriteria (verificatiemodus, beperkingen, enzovoort) toestemming om zich in te schrijven. Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt open inschrijving.
* Alleen geregistreerde toestellen – Gebruikers kunnen zich alleen inschrijven met behulp van toestellen die door u of henzelf zijn geregistreerd. Toestelregistratie is het proces van zakelijke toestellen toevoegen aan de UEM-console voordat ze worden ingeschreven. Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt alleen de inschrijving van geregistreerde toestellen, maar alleen als registratietokens niet zijn vereist.
Registratietoken vereisen Alleen zichtbaar als Alleen geregistreerde apparaten is geselecteerd als Inschrijvingsmode voor toestellen.

Als u inschrijving alleen voor geregistreerde toestellen openstelt, hebt u ook de optie om een registratietoken te verplichten voor de inschrijving. Dit verhoogt de beveiliging, omdat u daarmee bevestigt dat een bepaalde gebruiker bevoegd is om zich in te schrijven. U kunt een e-mail of SMS-bericht met het inschrijvingstoken naar gebruikers met Workspace ONE UEM-accounts sturen.
Gebruikersinschrijving voor iOS 13+ en macOS 10.15+ toestellen Als u deze optie inschakelt, kunnen alle ondersteunde iOS- of macOS apparaten die bij deze organisatiegroep zich inschrijven met behulp van de gebruikersinschrijving van Apple met de beheerde Apple-ID van de gebruiker.
Inschrijving van AirWatch Intelligent Hub voor iOS verplichten Schakel dit selectievakje in om te vereisen dat gebruikers met iOS-toestellen de VMware Workspace ONE Intelligent Hub downloaden en installeren voordat ze zich kunnen inschrijven. Als dit is gedeactiveerd, is online inschrijven beschikbaar.
Inschrijving van Intelligent Hub voor macOS verplichten Schakel dit selectievakje in om te vereisen dat gebruikers met macOS-toestellen de VMware Workspace ONE Intelligent Hub downloaden en installeren voordat ze zich kunnen inschrijven. Als dit is gedeactiveerd, is online inschrijven beschikbaar.

Inschrijfopties configureren in het tabblad Beheermode

Toestellen die bij Workspace ONE Intelligent Hub zijn ingeschreven worden standaard met MDM beheerd. Op het tabblad Beheermode kunt u ingeschreven toestellen per platform benaderen voor alternatieve beheermodes, zoals beheer op container- of appniveau. Inschrijving kan worden ingeschakeld op basis van de volgende criteria bij het gebruik van smart groups: Versie van het besturingssysteem, eigendomstype en gebruikersgroep. Gebruik applicatiebeleid voor adaptief beheer om apparaatbeheerniveaus te bepalen voor iOS-apparaten die zonder beheer zijn ingeschreven.

Instelling Beschrijving
iOS Vink deze optie aan om MDM-beheer te omzeilen voor iOS-toestellen die zich inschrijven.
Alle iOS-apparaten in deze organisatiegroep Deze optie wordt alleen weergegeven als hierboven iOS is ingeschakeld. Schakel deze optie in om de alternatieve beheermodus te configureren voor alle iOS-toestellen die worden ingeschreven in de organisatiegroep waarin u zich momenteel bevindt. Anders moet u een smart group selecteren die specifiek is voor iOS.
iOS smart groups ntb
Android Vink deze optie aan om MDM-beheer te omzeilen voor Android-toestellen die zich inschrijven.
Alle Android-apparaten in deze organisatiegroep Deze optie wordt alleen weergegeven wanneer Android hierboven is ingeschakeld. Schakel deze optie in om de alternatieve beheermode te configureren voor alle Android-toestellen die worden ingeschreven in de organisatiegroep waarin u zich momenteel bevindt. Anders moet u een Android-specifieke smart group selecteren.
Android smart groups ntb
Windows Vink deze optie aan om beheer van MDM te omzeilen voor Windows toestellen die zich inschrijven.
Alle Windows toestellen in deze organisatiegroep Deze optie wordt alleen weergegeven als Windows hierboven is ingeschakeld. Schakel deze optie in om de alternatieve beheermodus te configureren voor alle Windows toestellen die zich inschrijven in de organisatiegroep waarin u zich nu bevindt. Anders moet u een Windows specifieke smart group selecteren.
Windows smart groups ntb

Inschrijfopties configureren in het tabblad Hub-integratie

Met Hub-integratie kunnen klanten de Hub Services-ervaring inschakelen of deactiveren op elk onderliggend OG-niveau in de OG-structuur.

Zie de Workspace ONE Hub Services-documentatie voor meer informatie.

Instelling Beschrijving
Hub Services-functies in Intelligent Hub gebruiken Schakel deze functie in om toe te staan dat toestellen in deze OG verbinding maken met Workspace ONE Hub-services voor functies zoals de uniforme app-catalogus, ondersteuning, meldingen van eindgebruikers, Personen en Start.

Schakel de functie uit om toestellen in de Beheermode te zetten (alleen agent-mode). Gebruik bijvoorbeeld de Intelligent Hub en Workspace ONE Access voor verificatie maar zonder Hub Services-functies, voor gebruik op rugged apparaten in een zakelijke omgeving.

Inschrijfopties configureren in het tabblad Gebruikersovereenkomst

Op het tabblad Gebruikersovereenkomst kunt u gebruiksvoorwaarden toevoegen en bekijken, voor zover deze betrekking hebben op de inschrijving. U vindt het tabblad Gebruikersvoorwaarden door te navigeren naar Toestellen > Toestelinstellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Inschrijving.

Instelling Beschrijving
Accepteren van de gebruiksvoorwaarden voor de inschrijving vereisen Schakel deze instelling in om te vereisen dat bij inschrijving een gebruikersovereenkomst wordt aanvaard.
Nieuwe gebruiksvoorwaarden voor de inschrijving toevoegen Selecteer deze optie om toevoeging van een gebruikersovereenkomst te starten ten behoeve van de inschrijving.

Belangrijk: Als u Accepteren van de gebruikersovereenkomst bij inschrijving vereisen inschakelt, moet u een gebruikersovereenkomst opstellen, anders kunnen Windows Desktop-toestellen mogelijk niet worden ingeschreven.

Inschrijfopties configureren in het tabblad Groepen

Het tabblad Groepen stelt u in staat om basale informatie over organisatiegroepen en groeps-ID's voor eindgebruikers te bekijken en bewerken. Schakel Toewijzingsmodus groeps-ID in, zodat u kunt selecteren hoe de Workspace ONE UEM-omgeving groeps-ID's aan gebruikers toewijst.

U vindt het tabblad Groepen door te navigeren naar Toestellen > Toestelinstellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Inschrijving.

Toewijzing groeps-ID

Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt alle toewijzingsmodi.

 • Standaard - Selecteer dit als gebruikers groeps-ID's krijgen om te gebruiken bij de inschrijving. De gebruikte groeps-ID bepaalt aan welke organisatiegroep een gebruiker wordt toegewezen.
 • Gebruiker selecteert groeps-ID - Kies deze optie om gebruikers in uw directory service bij inschrijving een groeps-ID uit een lijst te laten kiezen. In de sectie Toewijzing groeps-ID wordt een lijst weergegeven met beschikbare organisatiegroepen en hun groeps-ID's. Het is voor deze lijst niet nodig handmatig groepen toe te wijzen, maar gebruikers lopen dan wel het risico dat ze een incorrecte groeps-ID kiezen.
 • Automatisch selecteren op basis van de gebruikersgroep - Deze optie is alleen van toepassing als u integreert met bestaande gebruikersgroepen. Kies deze optie om u ervan te verzekeren dat gebruikers automatisch aan organisatiegroepen worden toegewezen op basis van hun groepstoewijzing in uw directoryservice.

  De sectie Groepstoewijzing - instellingen geeft een lijst met alle organisatiegroepen voor de omgeving en hun gekoppelde AD/LDAP-gebruikersgroepen.

  Selecteer de knop Groepstoewijzing bewerken om de instellingen voor de organisatiegroep/gebruikersgroep te bewerken en de volgorde van belangrijkheid van de groepen te bepalen.

  Bijvoorbeeld: U heeft drie groepen, Directie, Verkoop en Global, die zijn geordend op rol van functies. Iedereen is lid van Globaal, dus als u die gebruikersgroep als eerste instelt, worden al uw gebruikers in één enkele organisatiegroep geplaatst.

  Als u in plaats daarvan de groep Directie als eerste instelt, kunt u ervoor zorgen dat de kleine groep mensen die tot die groep behoren in hun eigen gebruikersgroep worden geplaatst. Stel vervolgens Verkoop als tweede in en u kunt ervoor zorgen dat alle werknemers van de afdeling Verkoop in een organisatiegroep specifiek in Verkoop worden geplaatst. Door Globaal als laatste in te stellen wordt iedereen die niet al aan een groep is toegewezen in een afzonderlijke organisatiegroep geplaatst.

Standaard

Instelling Beschrijving
Standaardeigendomsstatus Selecteer de Standaardeigendomsstatus van de inschrijving van toestellen in de huidige organisatiegroep.

Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt het instellen van een standaardeigendomsstatus.
Standaardrol Selecteer de standaardrollen die zijn toegewezen aan gebruikers in de huidige organisatiegroep en die invloed kunnen hebben op de toegang tot het Selfservice-portaal.

1. Volledige toegang - Geeft gebruikers toegang tot geavanceerde SSP-functies zoals installeren/verwijderen van profielen en applicaties, toegangscodes opnieuw instellen, toestelberichten sturen en schrijftoegang tot inhoud.
2. Basistoegang - Geeft gebruikers toegang tot basisfuncties. Ze kunnen hun eigen toestel registreren, profielen en applicaties bekijken (maar niet installeren), hun eigen account bekijken, een query sturen en hun eigen toestel zoeken.
3. Externe toegang - Gebruikers met externe toegang hebben dezelfde mogelijkheden als gebruikers met basistoegang, maar hebben ook alleen-lezen toegang tot inhoud op de SSP die expliciet met ze wordt gedeeld.

Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt het instellen van een standaardrol.
Standaardactie voor inactieve gebruikers Selecteer de standaardactie die Active Directory-gebruikers beïnvloedt als hun toestellen inactief worden.

De verwerking van accounts is altijd meer gebruikersgericht dan toestelgericht. Dit betekent dat het verwerkingsgedrag dat op toestellen wordt toegepast, is gebaseerd op de instellingen voor de OG waarin de gebruiker wordt beheerd, niet die van het toestel.

Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt het instellen van een standaardactie voor inactieve gebruikers.

Groepssynchronisatie gebruiken

Instelling Beschrijving
Gebruikersgroepen in realtime synchroniseren voor Workspace ONE Workspace ONE kan gebruikersgroepen synchroniseren voor een bepaalde gebruiker als hij of zij zich met de UEM-console registreert.

Deze functie is standaard ingeschakeld en is vooral effectief wanneer gebruikersgroepen met grote regelmaat worden gebruikt voor de toewijzing van applicaties, profielen en beleid of de mapping van gebruikers.

Deze functie vormt een zware belasting voor de CPU, dus tenzij uw situatie vergelijkbaar is met de bovenstaande situatie, is het beter om deze instelling uit te schakelen voor verbeterde prestaties en om latentieproblemen te voorkomen tijdens het starten van de Workspace ONE-applicatie.

Roltoewijzing gebruiken

Instelling Beschrijving
Mapping op basis van directory-groep inschakelen Selecteer dit vakje voor het inschakelen van gerangschikte toewijzingen die een gebruikersgroepdirectory aan een specifieke Workspace ONE UEM-rol koppelen. Gebruikers die behoren tot een bepaalde groep krijgen de bijbehorende rollen toegewezen. Als ze tot meer dan één groep behoren, krijgen ze de hoogste gerangschikte koppeling.

U kunt de volgorde waarin gebruikersgroepen met bijbehorende rollen worden gerangschikt, bewerken door de knop Toewijzing bewerken te selecteren.

Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt mapping op basis van directory-groep.

Inschrijfopties configureren in het tabblad Optionele vraag

Wanneer u doorgaat op het tabblad Optionele vraag, is het mogelijk dat u extra toestelinformatie opvraagt of optionele berichten over de inschrijving en MDM-informatie aan de eindgebruiker voorstelt.

Ga naar Toestellen > Toestelinstellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Inschrijving en selecteer het tabblad Optionele vraag.

Specifieke instructies voor het configureren van berichten, sjablonen en meldingen vindt u na de onderstaande tabel.

Instelling Beschrijving
Vragen naar het eigendomstype van het toestel U kunt de eindgebruiker vragen zijn eigendomstype te selecteren. Anders kunt u ook een standaardstatus instellen voor de huidige organisatiegroep.

Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt vragen naar een eigendomstype van het toestel.
Welkomstbericht weergeven U kunt aan het begin van de inschrijvingsprocedure een welkomstbericht aan uw gebruikers tonen. U kunt zowel de kop als de hoofdtekst van dit welkomstbericht configureren door te navigeren naar Systeem > Localisatie > Localisatie-editor. Selecteer vervolgens respectievelijk het label 'EnrollmentWelcomeMessageHeader' en het label 'EnrollmentWelcomeMessageBody'.
Bericht voor installatie van toestelbeheersprofiel weergeven U kunt tijdens de inschrijvingsprocedure een bericht weergeven aan uw gebruikers. U kunt zowel de kop als de hoofdtekst van het MDM-installatiebericht configureren door te navigeren naar Systeem > Lokalisatie > Lokalisatie-editor. Selecteer vervolgens respectievelijk het label 'EnrollmentMdmInstallationMessageHeader' en het label 'EnrollmentMdmInstallationMessageBody'.

Als u ervoor kiest uw eigen koptekst en hoofdtekst met de lokalisatie-editor te wijzigen, moet u niet vergeten om "Overschrijven" in te schakelen in de optie Huidige instelling. Hiermee zorgt u ervoor dat uw wijzigingen in plaats van de standaardwaarden worden gebruikt.

Naast het aanbrengen van eenmalige lokalisatiewijzigingen kunt u ook lokalisatiewijzigingen aanbrengen in bulk door een bewerkt .csv-bestand (komma-gescheiden waarden) te uploaden. Download dit .csv-bestand met lokalisatiesjabloon door te navigeren naar Systeem > Lokalisatie > Lokalisatie-editor en selecteer de knop Wijzigen. Bewerk het bestand al gelang naar uw voorkeur om lokalisatiewijzigingen in bulk te beïnvloeden en upload het bestand via hetzelfde scherm.
Vragen naar inschrijvingse-mail inschakelen U kunt de gebruiker vragen tijdens de inschrijving zijn inloggegevens in te voeren.

de prompt "Inschrijvingse-mail" vraagt de eindgebruiker naar zijn e-mailadres, zodat die optie automatisch kan worden ingevuld in het gebruikersrecord. Deze gegevens zijn nuttig voor organisaties die e-mail implementeren op toestellen door gebruik te maken van de opzoekwaarde {EmailAddress}.
Vragen naar toestelactivanummer inschakelen U kunt de gebruiker tijdens de inschrijving vragen de activacode van het toestel in te voeren.

Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt vragen naar inschrijvingen per e-mail, maar alleen als Vraag naar eigendom van het toestel is ingeschakeld en alleen voor bedrijfseigen toestellen.
Welkomstmeldingen tijdens inschrijving weergeven (uitsluitend Android) U kunt inschrijvingsberichten weergeven of verbergen op Android-toestellen.
Pagina Statustracering voor OOBE inschakelen Als u deze instelling inschakelt, wordt de pagina Statustracering weergegeven tijdens de OOBE (Out of Box Enrollment), waarop de inrichtingsstatus van het toestel wordt weergegeven en de gebruiker wordt geïnformeerd welke apps, bronnen en beleidsregels zijn geïnstalleerd.
Schakel TLS met wederzijdse verificatie in voor Windows U kunt forceren dat Windows-toestellen eindpunten gebruiken die worden beveiligd met TLS met wederzijdse verificatie. Voor het instellen en configureren hiervan zijn extra stappen vereist. U kunt contact opnemen met de helpdesk voor ondersteuning.
Bericht voor verificatiescherm weergeven (alleen Windows) U kunt eindgebruikers van toestellen een aangepaste inloghint geven over wat ze moeten gebruiken om zich in te schrijven bij de Workspace ONE UEM console. Bijvoorbeeld: als de inschrijvingsverificatie voor UEM overeenkomt met de inloggegevens voor Active Directory, kunt u dat als aanwijzing opnemen. U kunt ook een link opnemen waarop ze kunnen klikken om hulp te krijgen. Deze functie wordt momenteel alleen ondersteund door Windows-toestellen.

U moet uw eigen lokalisatie verzorgen door vertalingen van de aanwijzingen in hetzelfde tekstvak op te nemen.

Berichtsjablonen maken

U kunt uw eigen bibliotheek met per platform aangepaste berichtsjablonen aanleggen die verschillende scenario's binnen uw organisatie dekken, waaronder inschrijving.

Deze schermafbeelding toont de systeeminstellingen voor berichtsjabloon, die u kunt gebruiken om platformspecifieke berichten te maken tijdens inschrijving en andere gebeurtenissen.

 1. Navigeer naar Toestellen > Toestelinstellingen > Algemeen > Berichtsjablonen en selecteer Toevoegen.
 2. Stel het vervolgkeuzemenu Categorie in op dezelfde categorie als uw sjabloon. De opties zijn Beheerder, Applicatie, Netwerkbeleid, Inhoud, Levenscyclus van toestel, Inschrijving en Gebruiksvoorwaarden.
 3. Stel het Type in dat het beste overeenkomt met de subcategorie. De opties die beschikbaar zijn in het vervolgkeuzemenu voor Type, zijn afhankelijk van de instelling voor Categorie.
 4. Stel het vervolgkeuzemenu Selecteer taal in. Alleen talen die zijn gebaseerd op de huidige actieve regio-instelling worden weergegeven. Selecteer de knop Toevoegen om talen toe te voegen.
 5. Schakel het selectievakje Standaard in als u wilt dat de sjabloon de standaardsjabloon wordt voor de geselecteerde Categorie.
 6. Selecteer het Berichttype voor de sjabloon. De opties zijn E-mail, SMS en Pushbericht.
  • Om SMS-meldingen met de toestellen in uw organisatie te laten werken, moet u een account bij een externe gateway-provider hebben en de gateway-instellingen configureren. Ga naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Systeem > Bedrijfsintegratie > SMS en vul de opties in die worden beschreven in SMS-instellingen.
 7. Stel uw E-mailbericht op door tekst in het tekstvak Berichttekst in te voeren.
  • Bij de optie Tekst zonder opmaak kunt u alleen een niet-proportioneel lettertype met schreef (Courier) gebruiken zonder opmaakopties.
  • Bij de optie HTML stelt u een bewerkingsomgeving met opgemaakte tekst in, waaronder opties voor lettertypen, opmaak, kopniveaus, opsommingstekens, inspringen, uitlijning, subscript, superscript, afbeeldingen en hyperlinks. De HTML-omgeving ondersteunt basale HTML-codes d.m.v. de knop Bron tonen zodat u kunt wisselen tussen tekst met opmaak en een scherm met broncodes.
 8. Sla uw sjabloon op door de knop Opslaan te selecteren.

Aangepaste berichtsjablonen voor inschrijving toewijzen

U kunt aangepaste berichtsjablonen toewijzen die zijn gerelateerd aan een toestelinschrijving en alle toekomstige MDM-gerelateerde meldingen die naar een toestel worden verzonden.

Deze schermafbeelding toont het tabblad Aanpassing van de Toestellen en gebruikers Algemene Inschrijving Systeeminstellingen, dat u kunt gebruiken om een aangepaste berichtsjabloon per platform toe te wijzen.

 1. Navigeer naar Toestellen > Toestelinstellingen > Algemeen > Inschrijving en selecteer het tabblad Aanpassing.
 2. Selecteer Gebruik een specifiek berichtsjabloon voor elk platform en kies een berichtsjabloon voor toestelactivering in het vervolgkeuzemenu voor elk platform. Maak een nieuw berichtsjabloon door de stappen in de sectie Berichtsjablonen maken onder deze sectie te volgen.
 3. Voor iOS-toestellen kunt u optioneel ook de volgende opties configureren.
  1. Voer de URL van een website in die na inschrijving aan gebruikers wordt getoond.
  2. Een MDM-profielbericht voor iOS-toestellen invoeren; dit is het bericht dat gebruikers op het scherm zien tijdens installatie van het MDM-profiel.
 4. Selecteer Opslaan.

Levenscyclusmeldingen configureren

Levenscyclusmeldingen stellen u in staat om geïndividualiseerde berichten te versturen na specifieke gebeurtenissen in de levenscyclus van een toestel, zoals in- en uitschrijving.

Als u deze instelling wilt gebruiken, configureert u deze door te navigeren naar Toestellen > Levenscyclus > Instellingen > Meldingen en gegevens voor de volgende opties in te voeren.

 • Toestel uitgeschreven - Verzend een e-mailmelding wanneer een toestel zich uitschrijft.
 • Toestel is met succes ingeschreven - Verzend een e-mailmelding wanneer een toestel succesvol is ingeschreven.
 • Toestel geblokkeerd door Inschrijvingsbeperking - Verzend een e-mailmelding als een toestel wordt geblokkeerd door een inschrijfbeperking. U kunt dit gedrag als volgt configureren: navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Inschrijving en selecteer het tabblad Beperkingen.

Verzend e-mail aan

 • Geen – Verzend geen bevestigingsmails als een toestel is geblokkeerd, ingeschreven of uitgeschreven.
 • Gebruiker – Verzend een bevestigingsmail aan de gebruiker om hem/haar op de hoogte te stellen van de blokkering, inschrijving of uitschrijving.
  • CC - Verzend dezelfde bevestigingsmail aan één of meerdere e-mailadressen (met een komma van elkaar gescheiden).
  • Berichtsjabloon - Selecteer het gewenste sjabloon uit het keuzemenu. U kunt ook een nieuw berichtsjabloon toevoegen of een bestaand sjabloon bewerken door op de link "Hier klikken…" te klikken. Daarmee gaat u naar de instellingenpagina Toestellen en gebruikers > Algemeen > Berichtsjablonen.
 • Beheerder – Verzend een bevestigingsmail aan de beheerder van Workspace ONE UEM om deze op de hoogte te stellen van de blokkering, inschrijving of uitschrijving.
  • Aan – Verzend dezelfde bevestigingsmail aan één of meerdere e-mailadressen (met een komma van elkaar gescheiden).

Inschrijfopties configureren in het tabblad Aanpassingen

U kunt een extra laag eindgebruikersondersteuning toevoegen, waaronder een e-mailadres en telefoonnummer, door het tabblad Aanpassingen te configureren. Een dergelijk ondersteuningsniveau is waardevol wanneer gebruikers hun toestel om welke reden dan ook niet kunnen inschrijven.

U vindt het tabblad Aanpassingen door te navigeren naar Toestellen > Toestelinstellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Inschrijving.

Instelling Beschrijving
Gebruik een specifiek berichtsjabloon voor elk platform Indien ingeschakeld kunt u voor elk platform een unieke berichtsjabloon selecteren.

Als u op de link klikt, wordt de pagina voor Berichtsjablonen weergegeven, waar u sjablonen kunt maken.

Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt platformspecifieke berichtsjablonen.
Helpdesk e-mailadres voor inschrijving Voer het e-mailadres voor de helpdesk in.
Helpdesk telefoon voor inschrijving Voer het telefoonnummer voor de helpdesk in.
URL van bestemmingspagina na inschrijving (alleen iOS) U kunt een URL invoeren waarnaar de eindgebruiker bij een succesvolle inschrijving wordt gestuurd. Deze URL kan van het bedrijf zijn, zoals een bedrijfswebsite of een inlogscherm met meer informatie.

Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt URL's van bestemmingspagina na inschrijving.
MDM-profielbericht (alleen iOS) Dit tekstveld (alleen voor iOS-toestellen) is voor een bericht dat tijdens de inschrijving wordt weergegeven. U kunt een bericht met maximaal 255 tekens invoeren.

Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt alleen MDM-profielberichten voor iOS.
Gebruik op maat gemaakte MDM-applicaties Toont een link die een lijstweergave van applicatiegroepen opent. De link heeft de naam Applicatiegroepen. Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt aangepaste MDM-applicaties.

Hoofdonderwerp: Toestelinschrijving

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon