Registratie van toestellen op een weigeringslijst of toestemmingslijst

Een weigeringslijst is een lijst met toestellen of applicaties die niet zijn toegestaan. Een toestemmingslijst is een lijst met toestellen of applicaties die als enige zijn toegestaan. Pas dit concept toe op registratie en u kunt bepalen welke toestellen mogen worden ingeschreven in Workspace ONE UEM.

Zo kunt u in een implementatie met uitsluitend bedrijfstoestellen bijvoorbeeld een toestemmingslijst maken met goedgekeurde iOS-toestellen. U deze lijst van toestellen baseren op International Equipment Identity (IMEI), serienummer of Unique Device Identifier (UDID). Op deze manier is de inschrijving beperkt tot toestellen die u geïdentificeerd heeft en kunnen inschrijvinspogingen van persoonlijke toestellen geblokkeerd worden.

Bovendien kunt u de informatie van het IMEI, het serienummer of de UDID aan een weigeringslijst met geblokkeerde toestellen toevoegen als een toestel verloren of gestolen is. Als u een toestel op de weigeringslijst plaatst, zal het worden uitgeschreven, zullen alle MDM-profielen verwijderd worden en pogingen om opnieuw in te schrijven zullen worden geblokkeerd totdat u het toestel van de weigeringslijst verwijdert.

Het registratierecord van een gebruiker wordt bijgewerkt met de toestelinformatie na inschrijving. Wanneer het toestel niet is ingeschreven, wordt inschrijving geblokkeerd als een andere gebruiker hetzelfde toestel probeert te registreren, totdat het registratierecord voor de vorige gebruiker is verwijderd.

Een toestel aan de weigeringslijst of toestemmingslijst toevoegen

U kunt een toestel toevoegen aan de weigeringslijst (inschrijving blokkeren) of toestemmingslijst (inschrijving toestaan) aan de hand van verschillende toesteleigenschappen.

N.B: Aan toestellen die in het Device Enrollment Program (DEP) zijn geregistreerd en op de weigeringslijst zijn gezet, kan geen DEP-profiel meer worden toegewezen.

Deze schermafbeelding toont het scherm Toestellen, Levenscyclus Inschrijvingsstatus, dat u kunt gebruiken om bedrijfstoestellen te identificeren voor inschrijving.

 1. Navigeer naar Toestellen > Levenscyclus > Inrichtingsstatus en selecteer Toevoegen.
 2. Selecteer Toestellen op de weigeringslijst of Toestellen op de toestemmingslijst in de vervolgkeuzelijst Toevoegen en voltooi de instellingen.

  Instelling Beschrijving
  Toestellen op de weigeringslijst/toestemmingslijst Voer de lijst met toestellen op de toestemmings- of weigeringslijst in (door de toestelkenmerken te selecteren), tot 30 per keer.
  Toestelkenmerk Selecteer het overeenkomstige toestelkenmerk. Selecteer IMEI, serienummer of UDID.
  Organisatiegroep Bevestig van welke organisatiegroep toestellen uitgesloten (weigeringslijst) worden of juist tot welke groep ze toegelaten worden (toestemmingslijst).
  Eigendom Het is mogelijk om alleen toestellen van een bepaald eigendomstype toe te laten.

  Deze optie is alleen beschikbaar tijdens het aanmaken van een toestemmingslijst voor toestellen.
  Aanvullende informatie Hiermee kunt u een platform selecteren voor het aanmaken van een toestemmings- of weigeringslijst.
  Platform U kunt alle toestellen van een bepaald platform op een toestemmings- of weigeringslijst plaatsen.

  Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u het selectievakje Aanvullende informatie heeft ingeschakeld.
 3. Selecteer Opslaan om de instellingen te bevestigen.

Hoofdonderwerp: Toestelinschrijving

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon