Detailoverzicht voor toestellen

U kunt de informatie van één toestel bekijken en snel toegang krijgen tot de acties voor gebruikers- en toestelbeheer door de pagina Toesteldetails in Workspace ONE UEM weer te geven.

U kunt het detailoverzicht openen door een beschrijvende naam van een toestel te selecteren in één van de dashboards of door gebruik te maken van beschikbare hulpmiddelen om te zoeken in de Workspace ONE UEM-console. Een Beschrijvende naam is het label dat u aan een apparaat toewijst, zodat u het kunt onderscheiden van apparaten van hetzelfde merk en model.

Hoofdsecties van de startpagina

 • Meldingsbadges – In deze sectie staat informatie over de status Verdachte, overtredingen van netwerkbeleid, de inschrijvingsdatum, het tijdstip waarop het geselecteerde toestel voor het laatst is gezien en de beschikbaarheid van de GPS-locatieservice (alleen bij Android-apparaten).
 • Beveiliging — In deze sectie staat informatie over de beveiligingsinstellingen, zoals de managementsoftware die is gebruikt voor inschrijving, de status van de toegangscode en gegevensbescherming.
  • Als u een toestel inschrijft via de Web-app in de browser en later de Workspace ONE Intelligent Hub-app downloadt en uitvoert op het toestel, verandert de indicator 'Beheerd door' in 'Hub geregistreerd' om de aanwezigheid van de Workspace ONE Intelligent Hub aan te geven.
 • Gebruikersinfo – In deze sectie staat algemene gebruikersinformatie, waaronder volledige naam en e-mail.
 • Info over het toestel – In deze sectie staan toestelgegevens, zoals organisatiegroep, smart groups, serienummer en andere identificatielabels, stroomstatus, opslagcapaciteit, fysiek geheugen, garantie-informatie, laatste tijdstip van opnieuw opstarten (alleen voor Android) en toestellabels in alfabetische volgorde. De accustatus is alleen van toepassing op Zebra Android-apparaten.
 • Profielen – In deze sectie ziet u alle profielen, zoals geïnstalleerde (actieve), toegewezen (inactieve) en onbeheerde profielen (sideloaded).
 • Applicaties – In deze sectie ziet u alle geïnstalleerde applicaties, zowel de automatisch gepushte applicaties als de on-demand applicaties.
 • Inhoud – Toont inhoud die door de beheerder in de Workspace ONE UEM beheerde repository en in de repository voor beheer is gemarkeerd als "Vereist".
 • Certificeringen*** – In deze sectie staan alle geïnstalleerde certificaten, waaronder certificaten die binnenkort verlopen.
 • Beheerdersapplicaties – In deze sectie wordt de geïnstalleerde Workspace ONE Intelligent Hub weergegeven, inclusief het versienummer.
 • Informatie over Zebra-accu (alleen voor Zebra Android-apparaten) – In deze sectie wordt gedetailleerde informatie over de accu weergegeven, waaronder statusinformatie voor de accu, de productiedatum, het serienummer en het onderdeelnummer.

Dashboard voor toestelgegevens

Het dashboard geeft basisinformatie over het apparaat weer, zoals de beschrijvende naam van het apparaat. Andere gedetailleerde informatie omvat het toesteltype, model, versie van het besturingssysteem, eigendomstype, het cluster met actieknoppen en de navigatieknop voor de recente lijst.

Deze gedeeltelijke schermafdruk toont een standaardweergave van een dashboard met toesteldetails, inclusief het cluster met actieknoppen aan de rechterkant.

Als u de pijltjestoetsen selecteert bij de indicator Recente lijst, wordt het geselecteerde toestel gewijzigd op basis van zijn positie in de gefilterde Lijstweergave.

U kunt ook een Hulp op afstand-sessie starten op gekwalificeerde toestellen. Zie Hulp op afstand voor meer informatie.

Menu-tabbladen

Menu-tabblad Beschrijving
Samenvatting Bekijk algemene statistieken over bijvoorbeeld applicaties, beschikbare updates van het besturingssysteem, certificaten, content, toestelgegevens, beveiliging, tijdvensters en gebruikersinformatie.
Netwerkbeleid Bekijk de status, beleidsnaam, datum van de vorige en aankomende nalevingscontrole en de acties die genomen zijn op het toestel. Op het tabblad Netwerkbeleid vindt u geavanceerde functies voor probleemoplossing en gebruikersgemak.

* Voor niet-conforme toestellen en voor toestellen waarvan de gedragsstatus nog in behandeling is, zijn functies voor probleemoplossing beschikbaar. U kunt de gedragsstatus per toestel opnieuw evalueren (De knop Netwerkbeleid opnieuw evalueren heeft de vorm van een paar van pijlen die in een hoek van negentig graden wijzen naar hun beginpunt, een cyclus vormend.) of gedetailleerde gegevens over de gedragsstatus van het toestel opvragen (Het pictogram Informatie heeft de vorm van een kleine letter i.).
* Gebruikers van wie de machtigingen beperkt zijn tot Alleen lezen, kunnen het specifieke netwerkbeleid direct op het tabblad Netwerkbeleid bekijken, terwijl beheerders het netwerkbeleid ook kunnen aanpassen.
Profielen Bekijk alle profielen die momenteel toegewezen, geïnstalleerd en onbeheerd zijn op het toestel.
Apps Bekijk alle toegewezen en geïnstalleerde applicaties op een toestel.

De kolom Appconformiteit identificeert SDK gebouwde applicaties die niet voldoen aan de instellingen voor SDK-appconformiteit. U kunt deze instellingen vinden in Groepen en instellingen > Alle instellingen > Instellingen en beleid > SDK-appconformiteit.
Content Locker Bekijk de status, het type, de naam, de versie, de prioriteit, de implementatie, de laatste update, de datum, de tijd van weergave en de inhoud op het toestel gemarkeerd als 'Vereist' door de beheerder in de Workspace ONE UEM beheerde repository. Op dit tabblad vindt u ook een werkbalk om beheerderstaken uit te voeren (installeren of verwijderen).
Locatie Bekijk de huidige locatie of de locatiegeschiedenis van het toestel. Selecteer de Periode d.w.z. hoe ver terug in de tijd u naar locatiegegevens wilt zoeken. U kunt voor de aangepaste periode een periode in dagen en tijden selecteren als intervallen van 5 minuten. U kunt ook de coördinaten van de lengte- en breedtegraad van deze gegevenspunten controleren door de aanwijzer over locatiemarkeringen op de kaart te bewegen.

Schakel de mogelijkheid in om locatiegegevens te verzamelen door naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Toestellen en gebruikers te gaan en de pagina platformspecifieke Hub-instellingen te selecteren. Zie Aanbevolen privacyprocedures voor meer informatie over locatiegegevens voor zover die te maken hebben met privacy.

Bewerk het aantal te verzamelen gegevenspunten voor locatiegegevens en de minimumafstand tussen locaties door naar het menu Groepen en instellingen > Alle instellingen > Installatie > Kaarten te gaan.
Gebruikersnaam Bekijk gegevens over de gebruiker van een toestel en over de status van andere toestellen die door deze gebruiker zijn ingeschreven.
Tijdvenster Bekijk informatie over het tijdvenster dat aan het toestel is toegewezen, inclusief de synchronisatiestatus, de toegepaste status, de tijd en schemagegevens.

U kunt eindgebruikers instrueren om Toestel synchroniseren te selecteren vanuit de Vmware Workspace ONE Intelligent Hub-app, zodat de synchronisatiestatus wordt bijgewerkt.

Gebeurtenissen in het tijdvenster worden in het logboek voor gebeurtenissen geregistreerd wanneer het minimale logboekniveau is ingesteld op Informatie of Foutopsporing. Zie Gebeurtenislogboeken voor meer informatie.
Meer Deze aanvullende menutabbladen variëren ook op basis van het toestelplatform.
* Meldingen – Bekijk alle meldingen die aan dat toestel zijn gekoppeld.
* Bijlagen – Gebruik deze opslagruimte op de server voor schermafdrukken, documenten, weergave van Hub-logboeken van de Intelligent Hub en links als hulp bij probleemoplossing en andere functies zonder ruimte op het toestel zelf in beslag te nemen.
* Boeken – Bekijk alle interne boeken op het toestel.
* Certificaten – Identificeer toestelcertificaten op basis van naam en uitgever. Op dit tabblad staan ook verloopdatums van certificaten.
* Verdachte detectie – Bekijk details over de verdachte status van een toestel, zoals de Reden voor de status en hoe Ernstig de status is.
* Netwerk – Bekijk de huidige netwerkinformatie (mobiel netwerk, Wi-Fi, Bluetooth, IMEI) van een toestel.
* Opmerkingen – Bekijk en voeg notities toe over het toestel. Bijvoorbeeld, noteer de status van een verzending of dat het toestel in reparatie en buiten gebruik is.
* Producten – Bekijk de complete geschiedenis en status van alle productpakketten die op het toestel zijn ingericht en alle fouten die zijn opgetreden. U kunt voor een product ook Alles opnieuw verwerken (opnieuw implementeren) gebruiken.
* Beperkingen - Bekijk alle beperkingen die op dat moment van toepassing zijn op een toestel. Dit tabblad toont ook specifieke beperkingen op basis van toestel, applicaties, beoordelingen en wachtwoord.
* Beveiliging – Bekijk de huidige beveiligingsstatus van een toestel op basis van beveiligingsinstellingen.
* Logboek van gedeeld toestel – Bekijk de geschiedenis van een gedeeld toestel, zoals de laatste check-ins en check-outs en de huidige status.
* Statusgeschiedenis – Bekijk de geschiedenis van de inschrijvingsstatus van een toestel.
* Gerichte logboekregistratie – Bekijk de logboeken voor de console, catalogus, toestelservices, toestelbeheer en het Selfservice-portaal. U moet in de instellingen Gerichte logregistratie inschakelen en u ontvangt een link voor dit doel. Vervolgens selecteert u de knop Nieuw logboek maken en selecteert u de tijdsperiode gedurende wanneer er gegevens voor het logboek worden geregistreerd.
* Telecom – Bekijk hoeveel telefoongesprekken, gegevens en berichten zijn verzonden en ontvangen.
* Gebruiksvoorwaarden – Bekijk een lijst met gebruiksrechtovereenkomsten (EULA's) die zijn geaccepteerd tijdens het inschrijven van een toestel.
* Probleemoplossing – Bekijk logboekinformatie van Gebeurtenislogboeken en Commando's. Op deze pagina staan functies voor exporteren en zoeken, zodat u gerichte zoekopdrachten en analyse kunt uitvoeren.

* Gebeurtenislog – Bekijk gedetailleerde foutopsporingsinformatie en aanmeldingen bij de server, waaronder een Filter op Gebeurtenisgroepstype, Datumbereik, Ernst, Module en Categorie. In de lijst Gebeurtenislog kan in de kolom Gebeurtenisgegevens voor elk menu-item een hyperlink staan waarmee u in een apart scherm opent met aanvullende gegevens over de gebeurtenis. Met deze informatie kunt u geavanceerde probleemoplossing uitvoeren, bijvoorbeeld vaststellen waarom een bepaald profiel niet geïnstalleerd kan worden.

Opdrachten – Bekijk een gedetailleerde lijst met opdrachten die naar het toestel zijn gestuurd en die nog in behandeling zijn, in de wachtrij staan of zijn uitgevoerd. Er is ook een filter waarmee u commando's op categorie, status en specifieke commando's kunt filteren.
check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon