Profielen en profielresources die in werkstromen worden gebruikt

U kunt zien hoeveel Freestyle-werkstromen Workspace ONE UEM een profiel of een profielresource bevatten door het profiel in de lijstweergave te selecteren en de koppeling Werkstroom weergeven te selecteren. Wijzigingen in toestelprofielen en profielresources worden weergegeven in de werkstroom waarin deze worden gebruikt.

N.B:

Workspace ONE UEM biedt Freestyle Orchestrator-werkstromen aan onze SaaS-klanten. Raadpleeg voor meer informatie Wat is Freestyle Orchestrator.

Melding voor profielen

Navigeer naar Resources > Profielen en uitgangswaarden > Profielen. Wanneer u een toestelprofiel selecteert dat in een Freestyle-werkstroom wordt gebruikt, ziet u de volgende melding.

Deze schermafbeelding toont de waarschuwing die u ziet wanneer u een profiel selecteert dat in een Freestyle-werkstroom wordt gebruikt en dat het wijzigen van het profiel invloed heeft op die toestellen.

Wanneer u de link Werkstroom weergeven selecteert, worden in het scherm Werkstroom voor profiel alle Freestyle-werkstromen weergegeven die het geselecteerde profiel gebruiken, inclusief de werkstroombeschrijving, toegewezen groepen en de datum waarop de werkstroom is gemaakt.

Bezig met verwerken

Profielen die deel uitmaken van een smart group-toewijzing kunnen ook worden gebruikt in een Freestyle-werkstroom. Voor toestellen die zich zowel in de smart group als in de werkstroomtoewijzingen bevinden, krijgt de werkstroom voorrang.

De enige situatie waarin de werkstroom geen voorrang krijgt, is wanneer het Toewijzingstype is ingesteld op "Automatisch". In dat geval krijgt directe toewijzing voorrang. Navigeer naar Resources > Profielen en uitgangswaarden > Profielen > Toevoegen > Profiel toevoegen en nadat u het platform heeft geselecteerd, kunt u de optie Toewijzingstype op het scherm Algemene payload vinden.

Wijzigingen in profielen maken

Als u wijzigingen maakt in een profiel dat in een werkstroom wordt gebruikt, worden deze wijzigingen automatisch naar de werkstroom overgedragen.

U kunt geen profiel verwijderen dat in een werkstroom wordt gebruikt. U moet eerst het profiel uit de werkstroom verwijderen. Dit kunt u doen door de werkstroom te bewerken. Raadpleeg de Handleiding Freestyle Orchestrator voor meer informatie.

Profielresources

Wijzigingen die u maakt in een Windows-profielresource die in een werkstroom wordt gebruikt, worden naar de werkstroom overgedragen, net zoals wijzigingen in het toestelprofiel van invloed zijn op werkstromen.

U kunt de naam van de werkstroom die de profielresource bevat, vinden op het tabblad Toewijzing op het scherm Resource bewerken.

Raadpleeg Profielresources voor meer informatie over profielresources.

Hoofdonderwerp: Toestelprofielen

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon