Resources in UEM

Resources in Workspace ONE UEM lijken op puzzelstukjes die individuele elementen die u op toestellen installeert of configureert vertegenwoordigen. Resources zijn applicaties en boeken, profielen, updates, sensoren, scripts, tijdvensters en installatiecommando's. Samen geven ze het beeld van de veilige en betrouwbare werking van uw mobiele toestellen.

Applicaties en boeken

Beheer de catalogi voor applicaties en boeken en bestellingen die via het volume-aankoopprogramma (VPP) worden gedaan. U kunt ook analytische statistieken, logs en instellingen voor applicaties bekijken, waaronder applicatiecategorieën, smart groups, applicatiegroepen, aanbevolen applicaties, geofencing en profielen die aan applicaties zijn gekoppeld. Raadpleeg Inleiding tot het beheer van applicatielevenscyclus voor meer informatie.

Profielen en Uitgangswaarden

Profielen – Toestellen beheert u voornamelijk met behulp van toestelprofielen in Workspace ONE UEM. Ze bestaan uit instellingen en regels die u, wanneer u ze combineert met netwerkregels, in staat stellen om naleving van het netwerkbeleid en procedures in uw bedrijf af te dwingen. Zie Profielen en profielresources gebruikt in werkstromen voor meer informatie.

Uitgangswaarden – Het is een tijdrovend proces om ervoor te zorgen dat uw toestellen altijd volgens best practices zijn geconfigureerd. U kunt al uw toestellen beveiligen met door de branche aanbevolen instellingen en configuraties. Workspace ONE UEM verzamelt deze best practices in configuraties die Uitgangswaarden worden genoemd. Deze configuraties verminderen de tijd die nodig is om Windows-toestellen in te stellen en te configureren aanzienlijk. Raadpleeg Uitgangswaarden gebruiken voor meer informatie.

Toestelupdates

Beheer alle toestelupdatebestanden op één locatie, inclusief de volledige geschiedenis van de installatiestatus van elke update. Toestelupdates is een platformspecifieke functie. Raadpleeg de platformhandleidingen voor Windows Desktop, Android en iOS voor meer informatie.

Sensoren

Sensoren zijn een speciaal soort scripts. Een script is een programmeerbaar commando dat op aanvraag wordt uitgevoerd.

Een sensor is ook programmeerbaar, maar werkt als een programmeerbare voorwaarde. De sensornaam wordt de sleutel en de waarde van die sleutel wordt opgehaald door acties uit te voeren op basis van externe triggers, zoals een agentactie, een tijdschema of een gebeurtenis. De actie kan ook op aanvraag worden uitgevoerd. Sensorsleutels en de bijbehorende resultaatwaarden worden vervolgens als voorwaarden voor toewijzingen gebruikt.

Raadpleeg Sensoren maken voor Windows Desktop-toestellen en Sensoren voor macOS-toestellen voor meer informatie.

Scripts

Een script is een programmeerbare resource die wordt uitgevoerd om waarden te verzamelen of een wijziging op een toestel uit te voeren. Scripts worden op het toestel geactiveerd door sensorvoorwaarden, op aanvraag of in de loop van een Freestyle-werkstroom.

Raadpleeg Scripts voor Windows Desktop en Scripts voor macOS-toestellen voor meer informatie.

Tijdvenster

Het bijwerken van toestellen met ingerichte en andere downloadbare content kan een lang proces zijn. Met de functie Tijdvenster kunt u deze downloads buiten de piekuren plannen op basis van de lokale tijd van het toestel. U hoeft niet langer te kiezen tussen het up-to-date houden van uw toestel en uw productiviteit.

Raadpleeg Een tijdvenster maken en dit aan toestellen toewijzen voor meer informatie.

Bestellingen

Bestellingen verwijzen naar content die is gekocht via het volumeaankoopprogramma (VPP) van Apple Business Manager en de distributie van die content met inwisselcodes en beheerde distributie. Raadpleeg voor meer informatie over bestellingen en VPP het onderwerp Volumeaankoopprogramma in de handleiding voor Apple Business Manager.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon