Als u wilt integreren met VMware Identity Manager-services, configureert u deze instellingen in de Workspace ONE UEM Console.

  • REST API-beheersleutel voor communicatie met de VMware Identity Manager-service

  • REST API-sleutel voor ingeschreven gebruiker voor AirWatch Cloud Connector-wachtwoordverificatie die is gemaakt in dezelfde organisatiegroep waar VMware Identity Manager is geconfigureerd.

  • API-beheerdersaccount voor VMware Identity Manager en het verificatiecertificaat van de beheerder dat uit Workspace ONE UEM wordt geëxporteerd en aan de AirWatch-instellingen in de VMware Identity Manager-console wordt toegevoegd.