Toegang voor REST-beheer-API en ingeschreven gebruikers moet worden ingeschakeld in de Workspace ONE UEM Console om VMware Identity Manager met Workspace ONE UEM te integreren. Wanneer u API-toegang inschakelt, wordt een API-sleutel gegenereerd.

Procedure

 1. Selecteer in de Workspace ONE UEM Console de organisatiegroep Algemeen > Klantniveau en ga naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Systeem > Geavanceerd > API > Rest API.
 2. Klik op het tabblad Algemeen op Toevoegen om de API-sleutel te genereren die moet worden gebruikt in de VMware Identity Manager-service. Het accounttype moet Beheerder zijn.

  Geef een unieke servicenaam op. Voeg een omschrijving toe, zoals AirWatchAPI voor IDM.

 3. Klik opnieuw op Toevoegen om de API-sleutel voor de geregistreerde gebruiker te genereren.
 4. Selecteer Aanmelding gebruiker in het vervolgkeuzemenu Accounttype.

  Geef een unieke servicenaam op. Voeg een omschrijving toe, zoals GebruikerAPI voor IDM.

 5. Kopieer de twee API-sleutels en sla de sleutels op in een bestand.

  U kunt deze sleutels toevoegen wanneer u Workspace ONE UEM (AirWatch) in de VMware Identity Manage-console instelt.

 6. Klik op Opslaan.