Wanneer u het Per App Tunnelonderdeel van VMware Tunnel hebt geconfigureerd en geïnstalleerd, kunt u het VPN-profiel voor Android configureren en een versie aan het profiel toevoegen.

Procedure

 1. Ga in de Workspace ONE UEM Console naar Toestellen > Profielen > Profiel toevoegen en selecteer Android.
 2. Configureer de algemene instellingen voor Android als dit nog niet is gebeurd.
 3. Selecteer in de linkerkolom VPN en klik op Configureren.
 4. Vul alle VPN-verbindingsinformatie in.

  Optie

  Beschrijving

  Verbindingstype

  Selecteer VMware Tunnel.

  Naam verbinding

  Voer een naam voor deze verbinding in. Bijvoorbeeld: AndroidSSO Configuratie.

  Server

  De URL van de VMware Tunnelserver wordt automatisch ingevoerd.

  Regels VPN per app

  Selecteer het selectievakje Regels voor VPN per app.

 5. Klik op Versie toevoegen.
 6. Klik op Opslaan en publiceren.

Volgende stappen

Schakel VPN per app in voor de Android-apps die toegankelijk zijn via Mobiele SSO voor Android. Zie VPN per app voor Android-apps inschakelen.

Wijs het apparaatprofiel toe aan een slimme groep. Smart groups zijn aanpasbare groepen die bepalen welke platforms, apparaten en gebruikers een toegewezen applicatie, boek, compliancebeleid of apparaatprofiel ontvangen of worden ingericht.