Wanneer u Hub Services volledig met Workspace ONE Access integreert, kunt u in de Hub Services-console toegang tot de service People inschakelen zodat gebruikers naar hun collega’s kunnen zoeken en gebruikersgegevens en organisatorische hiërarchie direct vanuit de Workspace ONE Intelligent Hub-app of Hub-portal kunnen bekijken.

Als u de service People van Hub Services in de Workspace ONE Intelligent Hub-app wilt gebruiken, schakelt u de functie People in de Hub Services-console in. In de Workspace ONE Access-console configureert u de directory voor gebruik voor People Search en wijst u de kenmerken Active Directory-titel, managerDN en distinguishedName toe aan de Workspace ONE Access-gebruikerskenmerken.

De organisatorische hiërarchie en informatie van directe ondergeschikten in de resultaten van People Search zijn gebaseerd op het kenmerk managerDN. Als u gebruikersfoto's wilt weergeven, wijst u het Active Directory-kenmerk thumbnailPhoto toe aan het kenmerk imageURL in de Workspace ONE Access-directory. Deze kenmerken worden de gebruikersprofielinformatie die wordt weergegeven in de resultaten van People Search.

Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar voor een Workspace ONE Access-tenant waarop VMware Identity Services is ingeschakeld. Zie het onderwerp Niet-ondersteunde Workspace ONE-functies in de handleiding Gebruikersprovisioning en identiteitsfederatie configureren met VMware Identity Services.

In de Hub Services-console beheert u de informatie die beschikbaar is in het profiel van de gebruiker dat wordt weergegeven op het tabblad Personen. U kunt selecteren welke gebruikerskenmerken u wilt opnemen in de profielbeschrijving, de namen van gebruikerskenmerken wijzigen in iets dat gebruiksvriendelijker is en de volgorde bepalen waarin de kenmerken worden weergegeven op de pagina met het gebruikersprofiel.

Wanneer u toegang tot de service People inschakelt, wordt het tabblad Personen in de Workspace ONE Intelligent Hub-app en de Hub-portal samen met de andere tabbladen weergegeven.

Gebruikers kunnen naar personen zoeken op voornaam, achternaam en e-mailadres. Op basis van de kenmerken die aan de directory zijn toegewezen, kunt u het volgende bekijken.

 • Gegevens van gebruikersprofiel
 • Foto van gebruikersprofiel
 • De organisatiehiërarchie van de gebruiker

Vanaf de gebruikersprofielpagina kunnen gebruikers via e-mail, telefoon of sms onmiddellijk contact opnemen met de gebruiker.

Zie People Search in Workspace ONE Access instellen voor meer informatie over de configuratie van de Workspace ONE Access-console.

De service People in Hub Services inschakelen

Wanneer u de service People inschakelt in de Hub Services-console, kunnen gebruikers in uw organisatie in de Workspace ONE Intelligent Hub-app of Hub-portal zoeken naar hun collega's en gebruikersgegevens en organigrammen bekijken.

Voorwaarden

Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar voor een Workspace ONE Access-tenant waarop VMware Identity Services is ingeschakeld. Zie het onderwerp Niet-ondersteunde Workspace ONE-functies in de handleiding Gebruikersprovisioning en identiteitsfederatie configureren met VMware Identity Services.
 • Workspace ONE UEM-services en Workspace ONE Access-services geïntegreerd voor Single Sign-On en identiteitsbeheer.
 • Workspace ONE Access geconfigureerd als verificatiemethode in de Workspace ONE UEM-console.
 • Active Directory geïntegreerd met Workspace ONE Access.
 • People Search geconfigureerd in de Workspace ONE Access-console.

Procedure

 1. Ga naar de pagina Start van de Hub Services-console.
 2. Klik op Personen en zet Personen inschakelen op groen.
 3. Als aangepaste kenmerken op de pagina worden weergegeven, selecteert u de kenmerken die u wilt weergeven in het gebruikersprofiel.

  1. Schakel in de sectie Beschikbare kenmerken de kenmerken in die u wilt gebruiken. Ze worden toegevoegd aan de sectie Ingeschakelde kenmerken.
  2. In de sectie Ingeschakelde kenmerken kunt u de naam van het kenmerk wijzigen. Voer in de kolom Schermnaam de naam in die u in het gebruikersprofiel wilt weergeven.
  3. U kunt ook de volgorde bepalen waarin de aangepaste kenmerken worden weergegeven in het gebruikersprofiel. Selecteer in de kolom Volgorde het volgordenummer van het vervolgkeuzemenu.
  Sectie Aangepaste kenmerken op de pagina Personen van Hub Services
 4. Klik op OPSLAAN.

resultaten

Het tabblad Personen wordt toegevoegd aan de Workspace ONE Intelligent Hub-app, de Hub-portalweergave in browsers en de desktopweergaven. Gebruikers in uw organisatie kunnen zoeken naar hun collega's en de details en organigrammen van gebruikers bekijken.

Opmerking: Als het tabblad Personen niet wordt weergegeven nadat u de functie People heeft ingeschakeld, kunt u de wijzigingen pushen. Voordat u deze opdracht uitgevoerd om de wijziging te pushen, moet u ervoor zorgen dat u bent aangemeld bij de Hub-portal. Open een nieuw tabblad en voer deze URL in waarbij u uw domeinnaam verwisselt door voor myco.example.com. https://<myco.example.com>/catalog-portal/services/api/featureCustomizations?refreshCache=true.