Als u het onderdeel People van Hub Services in de Workspace ONE Intelligent Hub-applicatie wilt gebruiken, schakelt u de functie People in de Hub Services-console in. U selecteert de directory en wijst de Active Directory-kenmerken toe die vereist zijn voor het ophalen van informatie over werknemers, waaronder profielafbeeldingen en beheerhiërarchie op de pagina People Search in de Workspace ONE Access-console.

Voorwaarden

Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar voor een Workspace ONE Access-tenant waarop VMware Identity Services is ingeschakeld. Zie het onderwerp Niet-ondersteunde Workspace ONE-functies in de handleiding Gebruikersprovisioning en identiteitsfederatie configureren met VMware Identity Services.
 • Active Directory geïntegreerd met Workspace ONE Access.
 • Lijst met de Active Directory-kenmerken die moeten worden gesynchroniseerd naar de directory om de doorzoekbare gebruikersprofielen en organisatiehiërarchie te maken.

  De kenmerken die vereist zijn voor toewijzing, zijn title, managerDN en distinguishedName. De organisatiehiërarchie en informatie over directe ondergeschikten in de People Search-resultaten zijn gebaseerd op het kenmerk managerDN. Zie de handleiding Directory-integratie van Workspace ONE Access op de pagina Workspace ONE Access-documentatie.

  Om de afbeelding van de gebruiker te synchroniseren naar de directory, moet het Active Directory-kenmerk thumbnailPhoto vooraf worden ingevuld met de miniatuurweergave van de gebruiker. Om er zeker van te zijn dat de foto correct wordt weergegeven in People Search-resultaten, moet u ervoor zorgen dat de miniatuurfoto vierkant is en dat de minimale afbeeldingsgrootte 240 px x 240 px is.

  U kunt ook extra kenmerken selecteren die als aangepaste kenmerken zijn gemaakt op de pagina Gebruikerskenmerken.

 • Wanneer u niet wilt dat gebruikersnamen in People Search worden weergegeven, stelt u het kenmerk msExchHideFromAddressLists in uw Active Directory in en wijst u dat kenmerk toe aan msExchHideFromAddressLists in de Workspace ONE Access-directory.

  • Gebruikersaccounts met de msExchHideFromAddressLists-waarde ingesteld op TRUE, worden niet weergegeven in People Search.
  • Gebruikersaccounts, met msExchHideFromAddressLists ingesteld op FALSE of als de waarde van het kenmerk leeg is, worden weergegeven in People Search.

Procedure

 1. Selecteer op de pagina Integraties > People Search in de Workspace ONE Access-console de directory die u wilt configureren voor People Search en klik op VOLGENDE.
 2. Op de pagina die wordt weergegeven
 3. Controleer de lijsten met kenmerken op de pagina Gebruikerskenmerken selecteren en selecteer de kenmerken die u wilt toewijzen aan de Active Directory-kenmerken.
  • De kenmerken title, managerDN en distinguishedName zijn vereist.
  • De organisatiehiërarchie en informatie over directe ondergeschikten in de People Search-resultaten zijn gebaseerd op het kenmerk managerDN.
  • Om gebruikersfoto's van Active Directory te synchroniseren, selecteert u het kenmerk imageURL in de Workspace ONE Access-directory en wijst u ze toe aan het kenmerk thumbnailPhoto in Active Directory.
  • Als u msExchHideFromAddressLists in uw Active Directory heeft geconfigureerd om bepaalde gebruikersnamen te verbergen, wijst u dat kenmerk toe aan msExchHideFromAddressLists in de Workspace ONE Access-directory.

  Klik op VOLGENDE.

 4. Selecteer de gebruikers en synchroniseer met de directory. Als de Workspace ONE Access-service nog niet is geconfigureerd voor synchronisatie van alle gebruikers, geeft u de DN op om gebruikers te synchroniseren. Bijvoorbeeld: voer CN=Users,DC=example,DC=com in.
  Synchroniseer alle gebruikers in uw organisatie naar de directory voor een goede werking van de People-service.
  Het directorysynchronisatieprofiel dat u heeft geconfigureerd, wordt toegevoegd aan de synchronisatielijst Directory > Synchronisatie-instellingen > Gebruikers.
 5. Klik op OPSLAAN EN SYNCHRONISEREN.

  De door Active Directory toegewezen kenmerken voor People worden gesynchroniseerd met de directory.

Volgende stappen

Klik op het potloodpictogram op de kaart Synchronisatiestatus van People Search om te controleren of de synchronisatiefrequentie voor foto's is ingesteld op het synchronisatieschema van uw bedrijf.

Figuur 1. Frequentie van fotosynchronisatie voor People Search instellen
De kaart Synchronisatiestatus van People Search met gemarkeerde synchronisatiefrequentie voor foto's.
Ga naar de Hub Services-console en schakel de People-service in. Zie Toegang tot Workspace ONE People Search in de handleiding voor Hub Service-documentatie.

Kenmerken en synchronisatie voor People Search beheren

In de Workspace ONE Access-console kunt u de directory en foto's handmatig synchroniseren om de gebruikersinformatie voor People Search bij te werken en de gebruikerskenmerken te wijzigen die aan People Search zijn toegewezen.

Pagina People Search in de Workspace ONE Access-console

Directory en foto's synchroniseren en de frequentie van fotosynchronisatie bijwerken

Wanneer u People Search in Workspace ONE heeft ingesteld, heeft u de frequentie van fotosynchronisatie op de kaart Synchronisatiestatus gepland. U kunt de frequentie instellen op Handmatig en op FOTO'S SYNCHRONISEREN klikken om onmiddellijk nieuwe foto's te synchroniseren met de directory.

Gebruikerskenmerken selecteren die u wilt weergeven op het tabblad Personen in Workspace ONE Intelligent Hub

Op de kaart Samenvatting kunt u op BEWERKEN klikken en gebruikerskenmerken selecteren die u wilt weergeven op het tabblad Personen in de Workspace ONE Intelligent Hub-app en Hub-portal.

Synchronisatielogboeken weergeven

Elke keer dat een synchronisatie is voltooid, wordt een synchronisatielogboek met de directory- en fotosynchronisatiestatus gegenereerd. U kunt deze synchronisatiestatus bekijken op de kaart Synchronisatiestatus van People Search. Als u synchronisatiegegevens van gebruikers en groepen wilt bekijken die zijn toegevoegd of verwijderd en toegang wilt krijgen tot waarschuwingen die zijn gegenereerd, gaat u naar de directory op de pagina Integraties > Directory's en selecteert u het tabblad Synchronisatielogboek.